Status december 2021

Resumé

CargoTour-appen forsøger så vidt muligt at undgå at indsamle og behandle personlige data. Det er dog ikke muligt at undvære det helt:

Som en navigationsapp behandler vi placeringsoplysninger for at kunne levere navigationstjenesten. Til dette formål bruger vi kort og SDK’er fra Here, som også evaluerer brugen i anonymiseret form (men uden lokaliseringsdata).

For at aktivere brugerkonti kræver vi en e-mailadresse. Kontostyring sker via Google Firebase. I den forbindelse tildeles kontoen også et tilfældigt genereret ID, som i sig selv ikke gør det muligt at drage nogen konklusioner om personen bag kontoen. På alle andre områder af appen er det kun dette ID, der bruges til at identificere kontoen.

Dette gælder også for betalingsbehandlingen af abonnementer. Dette håndteres via Googles eget betalingssystem for Android-apps. Vi får ikke adgang til betalingsdata eller lignende.

Til at analysere brugen af appen bruger vi Google Analytics for Firebase. Når der overføres brugsdata, anonymiseres IP’en, inden den sendes til Google.

Med hensyn til tredjepartstjenester bruger vi ellers kun Firebase til cloud-databaser og RevenueCat til at lette betalingsintegrationen. Disse tjenester modtager kun det tilfældigt genererede konto-ID for at knytte dataene til de respektive konti.

Og vigtigt er det, at vi ikke indsamler andre personlige data eller deler data med reklamenetværk eller lignende tjenesteudbydere.

Komplet fortrolighedspolitik

Nedenstående er oplysninger om, hvordan vi indsamler personoplysninger, når du bruger vores websted og apps. Personlige data er alle data, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd. Vi har truffet omfattende tekniske og operationelle forholdsregler for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang for uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger revideres regelmæssigt og tilpasses til den teknologiske udvikling.

1. ansvarlig for databehandlingen

Ansvarlig person i henhold til art. 4, stk. 7, EU’s generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO):

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Berlin, Tyskland
Telefon: +49 151 172 36 755

E-mail: info@cargotourapp.com

2. Sådan kontakter du den databeskyttelsesansvarlige

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på info@stefantiess.de eller pr. post på følgende adresse.

Stefan Tiess
Weser Street 44D
10247 Berlin

3. dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forbindelse med personoplysninger om dig:

3.1 Generelle rettigheder

Vi vil gerne informere dig om, at du til enhver tid har ret til at anmode om oplysninger om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler. Retten til indsigt omfatter også retten til at få en kopi af oplysningerne, forudsat at dette ikke påvirker andre personers rettigheder og frihedsrettigheder negativt (art. 15 GDPR). Du har ret til at anmode om, at unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger om dig bliver rettet eller suppleret (art. 16 GDPR). I princippet har du ret til at få dine oplysninger slettet (art. 17 GDPR). Retten til sletning eksisterer dog ikke, f.eks. i det omfang behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en retlig eller kontraktlig forpligtelse. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine data, hvis visse betingelser er opfyldt (art. 18 GDPR). I princippet har du også ret til at få overført de oplysninger, du har givet, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Retten til dataportabilitet eksisterer dog kun, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt (art. 20 DSGVO).

3.2 Indsigelse eller tilbagekaldelse

Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine data (se de respektive særlige tilfælde af samtykke i beskrivelsen nedenfor), kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En sådan tilbagekaldelse vil påvirke tilladelsen til at behandle dine personoplysninger, efter at du har erklæret det til os.

I det omfang vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på en interesseafvejning, dvs. især på art. 6, stk. 1, litra f DSGVO, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er især tilfældet, hvis behandlingen ikke er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som vi i hvert enkelt tilfælde har angivet i den funktionelle beskrivelse nedenfor. Ved udøvelsen af en sådan indsigelse, som du kan sende til kontaktoplysningerne i punkt 2, vil vi bede dig om at angive årsagerne til, at vi ikke bør behandle dine personoplysninger på den måde, som vi har gjort. Vi vil gennemgå de faktiske omstændigheder og enten stoppe eller justere databehandlingen eller vise dig vores tvingende legitime grunde, på grundlag af hvilke vi vil fortsætte behandlingen.

Du kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på reklame og dataanalyse. Du bedes rette din indsigelse mod reklame til de kontaktoplysninger, der er nævnt i punkt 2.

3.3 Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed for databeskyttelse over vores behandling af dine personoplysninger.

I Østrig er den kompetente tilsynsmyndighed den østrigske databeskyttelsesmyndighed.

4. Indsamling af personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside

I tilfælde af en rent informativ brug af hjemmesiden, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at få adgang til vores websted, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores websted og for at sikre stabilitet og sikkerhed. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, litra f, DSGVO:

IP-adresse, dato og klokkeslæt for anmodningen, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), indhold af anmodningen (specifik side), adgangsstatus/HTTP-statuskode, mængden af data, der overføres i hvert enkelt tilfælde, websted, hvorfra anmodningen stammer, browser, operativsystem og dets grænseflade, sprog og version af browsersoftwaren.

5. Indsamling af personoplysninger ved brug af vores mobilapp
5.1 Databehandling af app-store-operatørens databehandlinger.

Ved download af mobilappen overføres de nødvendige oplysninger til App Store, dvs. især brugernavn, e-mailadresse og kundenummer for din konto, tidspunkt for download, betalingsoplysninger og det individuelle identifikationsnummer for enheden. Vi har ingen indflydelse på denne dataindsamling og er ikke ansvarlige for den. Vi behandler kun dataene i det omfang, det er nødvendigt for at downloade mobilappen til din mobilenhed.

5.2 Databehandlinger, når du bruger apps.

Når du bruger vores apps, indsamler vi følgende personoplysninger, som er teknisk nødvendige for, at vi kan tilbyde dig funktionerne i vores mobilapp (retsgrundlag er art. 6, stk. 1, litra b DSGVO) og for at sikre stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er art. 6, stk. 1, litra f DSGVO):

IP-adresse
Dato og tidspunkt for anmodningen
tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
Indholdet af anmodningen (specifik side)
Adgangsstatus/HTTP-statuskode
Mængden af overførte data
Websted, hvorfra anmodningen kom
Browser
Operativsystem og dets grænseflade
Sprog og version af browsersoftwaren.
6. Kontakt med os via e-mail eller kontaktformular

Hvis du kontakter os pr. e-mail eller via en kontaktformular, vil de data, du oplyser (din e-mailadresse, dit navn og eventuelt dit telefonnummer) blive gemt af os for at kunne besvare dine spørgsmål. I det omfang vi via vores kontaktformular beder om input, som ikke er nødvendige for at kontakte os, har vi altid markeret dette som frivilligt. Disse oplysninger bruges til at specificere din forespørgsel og til at forbedre behandlingen af din forespørgsel. Fremsendelse af disse oplysninger sker udtrykkeligt på frivillig basis og med dit samtykke, art. 6 stk. 1 lit a DSGVO. For så vidt det drejer sig om oplysninger om kommunikationskanaler (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer), giver du også dit samtykke til, at vi om nødvendigt må kontakte dig via denne kommunikationskanal for at besvare din henvendelse. Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden.

Vi sletter de data, der er indsamlet i denne sammenhæng, efter at dataene er blevet gemt.

7 Registrering og brug af tjenester
7.1 Registrering

Du har mulighed for at registrere dig hos os og oprette en kundekonto. I forbindelse med registreringen indsamler og gemmer vi følgende data fra dig:

E-mail (brugernavn)
Adgangskode

Efter en vellykket registrering modtager du en personlig, password-beskyttet adgang. Registreringen er frivillig, men er en forudsætning for at kunne bruge vores tjenester.

Hvis du benytter vores tjeneste, gemmer vi dine data, der er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten. Derudover gemmer vi de data, som du frivilligt giver os, i den tid, du bruger portalen, medmindre du sletter dem forinden. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. b og f DSGVO.

8. online bestillinger – shop

Når du afgiver en onlinebestilling på vores hjemmeside eller i appen, indsamler vi forskellige data, som er nødvendige for indgåelsen af kontrakten. Retsgrundlaget er indgåelse og opfyldelse af en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, litra b DSGVO. Dataene opbevares i kontraktens varighed og i overensstemmelse med de juridiske forpligtelser. Retsgrundlaget for opbevaring af data på grund af juridiske forpligtelser til at opbevare data er art. 6 stk. 1 lit. c DSGVO. Til betalingsbehandling anvender vi forskellige betalingstjenesteudbydere, som altid er identificeret og modtager dine input direkte og dermed er modtagere af dine personoplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingsprocessen. Retsgrundlaget for inddragelse af betalingstjenesteudbydere er opfyldelse af kontrakten i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO. Opbevaring med henblik på betaling finder sted i den periode, hvor betalingsbehandlingen finder sted.

9 Google

Du kan også registrere dig og logge ind via din Google-konto. Når du registrerer dig via Google, beder Google om dit samtykke til at dele visse data fra din Google-konto med os. Dette omfatter dit fornavn, efternavn, køn og e-mailadresse for at bekræfte din identitet samt et link til din Google-profil og dit profilbillede. Disse data indsamles af Google og overføres til os i overensstemmelse med Googles fortrolighedspolitik.

Disse data bruges til at oprette, stille din konto til rådighed og tilpasse den til dig. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra b og f DSGVO; lagring af teknisk unødvendige cookies i denne sammenhæng er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO).

10 Anvendelse af cookies

Hvis du giver os dit samtykke til at sætte cookies, vil der blive gemt cookies på din computer, når du bruger vores hjemmeside og vores apps. Teknisk nødvendige cookies gemmes også uden dit samtykke. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i hukommelsen på din enhed og er forbundet med den browser eller app, du bruger, og gennem hvilke visse oplysninger strømmer til den enhed, der sætter cookien. Cookies kan ikke eksekvere programmer eller overføre virus til din slutenhed. De bruges til at gøre hjemmesiden som helhed mere brugervenlig og effektiv, til sporing til analyseformål og er delvis teknisk nødvendige for at kunne levere vores tjenester. Vi bruger også cookies til at identificere dig ved efterfølgende besøg, hvis du har en konto hos os. Ellers skal du logge ind igen ved hvert besøg.

11. analysetjenester

Med henblik på at analysere og optimere vores websteder eller vores apps bruger vi forskellige tjenester, som er beskrevet nedenfor. Vi kan f.eks. analysere, hvor mange brugere der besøger vores hjemmeside, hvilke oplysninger der er mest efterspurgte, eller hvordan brugerne finder tilbuddet. Vi indsamler bl.a. data om, hvilket websted en registreret person kom til et websted fra (såkaldte henvisere), hvilke undersider på webstedet der blev kaldt op, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. Dette hjælper os med at udforme og forbedre vores tilbud på en brugervenlig måde. De indsamlede data bruges ikke til at identificere den enkelte bruger personligt. Der indsamles anonyme eller højst pseudonyme data. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO; indstillingen af cookies i denne forbindelse er baseret på dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO).

11.1 Google Analytics

Vores hjemmeside og apps bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Brugen omfatter driftstilstanden Universal Analytics. Dette gør det muligt at tildele data, sessioner og interaktioner på tværs af flere enheder til et pseudonymt bruger-id og dermed at analysere en brugers aktiviteter på tværs af enheder.

Google Analytics anvender cookies, der muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Ved at aktivere IP-anonymisering på dette websted vil din IP-adresse dog blive afkortet på forhånd af Google inden for EU’s medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har Google tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive sammenlagt med andre data, som Google gemmer. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Vores legitime interesse i databehandlingen ligger også i disse formål. De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, bruger-id’er (f.eks. bruger-id) eller reklame-id’er, slettes automatisk efter 26 måneder. Data, hvis opbevaringsperiode er nået, slettes automatisk en gang om måneden. Yderligere oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse findes på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://policies.google.com/?hl=de.

Lagringen af teknisk unødvendige cookies i denne sammenhæng er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO). Desuden kan du forhindre, at Google indsamler de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), samt at Google behandler disse data ved at downloade og installere https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out-cookies forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette websted. For at forhindre indsamling af Universal Analytics på tværs af enheder kan du fravælge det på alle anvendte systemer. Hvis du klikker her, vil opt-out-cookien blive indstillet: Google Analytics opt-out. Indstillingen af denne cookie er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO), retsgrundlaget for anden behandling i denne sammenhæng er art. 6, stk. 1, litra a DSGVO), retsgrundlaget for anden behandling i denne sammenhæng er art. 6, stk. 1, litra a DSGVO. 1 lit. f) DSGVO.

12. dataoverførsel

Som udgangspunkt videregives dine data ikke til tredjemand, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet hertil, eller videregivelsen af dataene er nødvendig for opfyldelsen af kontraktforholdet, eller du tidligere udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelsen af dine data.

Eksterne tjenesteudbydere og partnervirksomheder, f.eks. online betalingsudbydere, modtager kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for at behandle din ordre. I disse tilfælde er omfanget af de videregivne data dog begrænset til det nødvendige minimum. I det omfang vores tjenesteudbydere kommer i kontakt med dine personlige data, sikrer vi inden for rammerne af ordrebehandling i henhold til art. 28 DSGVO, at de på samme måde overholder bestemmelserne i databeskyttelsesloven. Bemærk venligst også udbydernes respektive databeskyttelsesmeddelelser. Den respektive udbyder er ansvarlig for indholdet af tredjepartstjenester, hvor vi inden for rimelighedens grænser kontrollerer, om tjenesterne opfylder de juridiske krav.

Vi lægger vægt på at behandle dine data inden for EU/EØS. Det kan dog forekomme, at vi anvender tjenesteudbydere, som behandler data uden for EU/EØS. I disse tilfælde sikrer vi, at der er etableret et passende databeskyttelsesniveau hos modtageren, inden vi overfører dine personoplysninger. Det betyder, at der via EU-standardkontrakter eller en afgørelse om tilstrækkelighed opnås et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med standarderne i EU.

Med henblik på levering af tjenesten overføres personoplysninger til følgende eksterne tjenesteudbydere:

12.1 HERE Global B.V.

Denne app giver licens til kortmateriale og tjenester fra HERE Global B.V. og dets partnere. I den forbindelse overføres visse oplysninger også af appen. Det drejer sig bl.a. om licensdata og data om slutbrugernes brug af de enkelte funktioner. Disse data gør det dog ikke muligt at drage nogen konklusioner om individuelle slutbrugere.

13 Datasikkerhed

Vi har implementeret omfattende tekniske og operationelle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang for uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer revideres regelmæssigt og tilpasses til den teknologiske udvikling.