Status desember 2021

Sammendrag

CargoTour-appen prøver å unngå å samle inn og behandle personopplysninger så langt det er mulig. Det er imidlertid ikke mulig å klare seg helt uten:

Som en navigasjonsapp behandler vi posisjonsinformasjon for å levere navigasjonstjenesten. Til dette formålet bruker vi kart og SDK-er fra Here, som også evaluerer bruken i anonymisert form (men uten posisjonsdata).

For å aktivere brukerkontoer trenger vi en e-postadresse. Kontoadministrasjon gjøres via Google Firebase. I prosessen tildeles kontoen også en tilfeldig generert ID, som i seg selv ikke gjør det mulig å trekke noen konklusjoner om personen bak den. I alle andre områder av appen brukes bare denne ID-en til å identifisere kontoen.

Dette gjelder også betalingsbehandlingen av abonnementer. Dette håndteres via Googles eget betalingssystem for Android-apper. Vi får ikke tilgang til betalingsdata eller lignende.

For å analysere bruken av appen bruker vi Google Analytics for Firebase. Ved overføring av bruksdata anonymiseres IP-adressen før den sendes til Google.

Når det gjelder tredjepartstjenester, bruker vi ellers bare Firebase for skydatabasene og RevenueCat for å legge til rette for betalingsintegrasjon. Disse tjenestene mottar bare den tilfeldig genererte konto-ID-en for å knytte dataene til de respektive kontoene.

Og viktigst av alt, vi samler ikke inn andre personopplysninger eller deler data med annonsenettverk eller lignende tjenesteleverandører.

Fullstendige retningslinjer for personvern

Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi samler inn personopplysninger når du bruker nettstedet og appene våre. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg personlig, f.eks. navn, adresse, e-postadresser, brukeratferd. Vi har tatt omfattende tekniske og driftsmessige forholdsregler for å beskytte opplysningene dine mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uvedkommende. Våre sikkerhetstiltak gjennomgås regelmessig og tilpasses den teknologiske utviklingen.

1. Ansvarlig for databehandlingen

Ansvarlig person i henhold til art. 4 nr. 7 i EUs personvernforordning (DSGVO):

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Berlin, Tyskland
Telefon: +49 151 172 36 755
E-post: info@cargotourapp.com

2. Hvordan kontakte personvernombudet

Du kan kontakte vårt personvernombud på info@stefantiess.de eller per post på følgende adresse.

Stefan Tiess
Weserstraße 44D
10247 Berlin

3. dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i forbindelse med personopplysninger som gjelder deg:

3.1 Generelle rettigheter

Vi gjør deg oppmerksom på at du til enhver tid har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Retten til innsyn omfatter også retten til å få en kopi av opplysningene, forutsatt at dette ikke påvirker andre personers rettigheter og friheter negativt (artikkel 15 i personvernforordningen). Du har rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg blir rettet eller utfylt (art. 16 i personvernforordningen). I prinsippet har du rett til å få opplysningene dine slettet (artikkel 17 i personvernforordningen). Retten til sletting gjelder imidlertid ikke, for eksempel i den grad behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig eller kontraktsmessig forpliktelse. Du har rett til å be om at behandlingen av opplysningene dine begrenses dersom visse vilkår er oppfylt (art. 18 i personvernforordningen). I prinsippet har du også rett til å få overført opplysningene du har gitt, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Retten til dataportabilitet gjelder imidlertid bare dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller på en kontrakt (art. 20 DSGVO).

3.2 Innsigelse eller tilbakekalling

Hvis du har gitt oss samtykke til å behandle dataene dine (se de respektive spesielle tilfellene av samtykke i beskrivelsen nedenfor), kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket. En slik tilbakekalling vil påvirke tillatelsen til å behandle personopplysningene dine etter at du har oppgitt dem til oss.

I den grad vi baserer behandlingen av personopplysningene dine på en interesseavveining, dvs. særlig på art. 6 (1) bokstav f DSGVO, kan du motsette deg behandlingen. Dette er spesielt tilfelle hvis behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, som er angitt av oss i hvert enkelt tilfelle i funksjonsbeskrivelsen nedenfor. Når du gjør en slik innsigelse, som du kan sende til kontaktinformasjonen som er angitt i avsnitt 2, vil vi be deg om å oppgi årsakene til at vi ikke bør behandle personopplysningene dine på den måten vi har gjort. Vi vil gjennomgå fakta og enten stanse eller justere databehandlingen eller vise deg våre tvingende legitime grunner til å fortsette behandlingen.

Du kan selvfølgelig når som helst motsette deg behandling av personopplysningene dine til reklame- og dataanalyseformål. Vennligst send din innsigelse mot reklame til kontaktinformasjonen nevnt i avsnitt 2.

3.3 Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har også rett til å klage til en kompetent datatilsynsmyndighet over vår behandling av personopplysningene dine.

I Østerrike er den kompetente tilsynsmyndigheten den østerrikske datatilsynsmyndigheten.

4. innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

Ved rent informativ bruk av nettstedet, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte overfører informasjon til oss, samler vi bare inn de personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å få tilgang til nettstedet vårt, samler vi inn følgende opplysninger, som er teknisk nødvendige for at vi skal kunne vise deg nettstedet vårt og for å sikre stabilitet og sikkerhet. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 (1) bokstav f DSGVO:

IP-adresse, dato og klokkeslett for forespørselen, tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT), innholdet i forespørselen (spesifikk side), tilgangsstatus/HTTP-statuskode, mengde data som overføres i hvert tilfelle, nettsted som forespørselen stammer fra, nettleser, operativsystem og dets grensesnitt, språk og versjon av nettleserprogramvaren.

5. innsamling av personopplysninger ved bruk av mobilappen vår
5.1 Databehandling av appbutikkoperatøren.

Når du laster ned mobilappen, overføres den nødvendige informasjonen til App Store, dvs. spesielt brukernavn, e-postadresse og kundenummer for kontoen din, tidspunkt for nedlasting, betalingsinformasjon og det individuelle enhetsidentifikasjonsnummeret. Vi har ingen innflytelse på denne datainnsamlingen og er ikke ansvarlig for den. Vi behandler bare opplysningene i den grad det er nødvendig for å laste ned mobilappen til mobilenheten din.

5.2 Databehandling når du bruker appene.

Når du bruker appene våre, samler vi inn følgende personopplysninger som er teknisk nødvendige for at vi skal kunne tilby deg funksjonene i mobilappen vår (rettslig grunnlag er art. 6 (1) bokstav b DSGVO) og for å sikre stabilitet og sikkerhet (rettslig grunnlag er art. 6 (1) bokstav f DSGVO):

IP-adresse
Dato og klokkeslett for forespørselen
Forskjell i tidssone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
Innholdet i forespørselen (spesifikk side)
Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
Mengde data som overføres
Nettsted som forespørselen kom fra
Nettleser
Operativsystem og dets grensesnitt
Språk og versjon av nettleserprogramvaren.
6. kontakt med oss via e-post eller kontaktskjema

Hvis du kontakter oss via e-post eller via et kontaktskjema, lagrer vi opplysningene du oppgir (e-postadressen din, navnet ditt og eventuelt telefonnummeret ditt) for å kunne svare på spørsmålene dine. I den grad vi ber om informasjon via kontaktskjemaet vårt som ikke er nødvendig for å kontakte oss, har vi alltid merket dette som valgfritt. Denne informasjonen brukes til å spesifisere forespørselen din og for å forbedre behandlingen av forespørselen din. Overføring av disse opplysningene skjer uttrykkelig på frivillig basis og med ditt samtykke, art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO. I den grad dette omfatter informasjon om kommunikasjonskanaler (f.eks. e-postadresse, telefonnummer), samtykker du også til at vi om nødvendig kan kontakte deg via denne kommunikasjonskanalen for å besvare forespørselen din. Du kan selvsagt når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden.

Vi sletter opplysningene som samles inn i denne sammenheng etter at de er lagret.

7 Registrering og bruk av tjenesten
7.1 Registrering

Du har muligheten til å registrere deg hos oss og opprette en kundekonto. I forbindelse med registreringen samler vi inn og lagrer følgende opplysninger fra deg:

E-post (brukernavn)
passord

Etter vellykket registrering vil du motta en personlig, passordbeskyttet tilgang. Registreringen er frivillig, men en forutsetning for å bruke tjenestene våre.

Hvis du bruker tjenesten vår, lagrer vi opplysningene dine som er nødvendige for å oppfylle kontrakten. I tillegg lagrer vi opplysningene du frivillig oppgir så lenge du bruker portalen, med mindre du sletter dem på forhånd. Det rettslige grunnlaget er art. 6 nr. 1 bokstav b og f DSGVO.

8. nettbestillinger – butikk

Når du legger inn en nettbestilling på nettstedet vårt eller i appen, samler vi inn ulike data som er nødvendige for å inngå kontrakten. Det rettslige grunnlaget er inngåelse og gjennomføring av en kontrakt i samsvar med art. 6 (1) bokstav b DSGVO. Opplysningene lagres så lenge kontrakten løper og i samsvar med juridiske forpliktelser. Det rettslige grunnlaget for lagring av data på grunn av rettslige forpliktelser til å oppbevare data er art. 6 nr. 1 bokstav c DSGVO. For betalingsbehandling bruker vi forskjellige betalingstjenesteleverandører som alltid er identifisert og aksepterer inndataene dine direkte og dermed er mottakere av personopplysningene dine som samles inn i forbindelse med betalingsprosessen. Det rettslige grunnlaget for involvering av betalingstjenesteleverandører er oppfyllelse av kontrakten i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO. Lagring for betalingsformål skjer så lenge betalingsbehandlingen pågår.

9 Google

Du kan også registrere deg og logge inn via Google-kontoen din. Når du registrerer deg via Google, vil Google be om ditt samtykke til å dele visse data fra Google-kontoen din med oss. Dette inkluderer fornavn, etternavn, kjønn og e-postadresse for å bekrefte identiteten din, samt en lenke til Google-profilen din og profilbildet ditt. Disse dataene samles inn av Google og overføres til oss i samsvar med Googles retningslinjer for personvern.

Disse opplysningene brukes til å opprette, levere og tilpasse kontoen din. Det rettslige grunnlaget er art. 6 (1) bokstav b og f DSGVO; lagring av teknisk unødvendige informasjonskapsler i denne sammenhengen er basert på ditt samtykke (art. 6 (1) bokstav a DSGVO).

10 Bruk av informasjonskapsler

Hvis du gir oss ditt samtykke til å sette informasjonskapsler, lagres informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt og appene våre. Teknisk nødvendige informasjonskapsler lagres også uten ditt samtykke. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i minnet på enheten din og er knyttet til nettleseren eller appen du bruker, og som sender visse opplysninger til enheten som lagrer informasjonskapslene. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til sluttenheten din. De brukes til å gjøre nettstedet som helhet mer brukervennlig og effektivt, til sporing for analyseformål og er delvis teknisk nødvendige for å levere tjenestene våre. Vi bruker også informasjonskapsler for å identifisere deg ved senere besøk hvis du har en konto hos oss. Ellers må du logge inn på nytt ved hvert besøk.

11. Analysetjenester

For å analysere og optimalisere nettstedene eller appene våre bruker vi ulike tjenester som er beskrevet nedenfor. Vi kan for eksempel analysere hvor mange brukere som besøker nettstedet vårt, hvilken informasjon som er mest etterspurt eller hvordan brukerne finner tilbudet. Vi samler blant annet inn opplysninger om hvilket nettsted en registrert kom til et nettsted fra (såkalte henvisere), hvilke undersider på nettstedet som ble besøkt eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble vist. Dette hjelper oss med å utforme og forbedre tilbudene våre på en brukervennlig måte. Opplysningene som samles inn, brukes ikke til å identifisere enkeltbrukere personlig. Det samles inn anonyme eller i beste fall pseudonyme opplysninger. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er art. 6 nr. 1 lit. f DSGVO; innstillingen av informasjonskapsler i denne sammenhengen er basert på ditt samtykke (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

11.1 Google Analytics

Nettstedet vårt og appene våre bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Bruken inkluderer driftsmodusen Universal Analytics. Dette gjør det mulig å tilordne data, økter og interaksjoner på tvers av flere enheter til en pseudonym bruker-ID og dermed analysere en brukers aktiviteter på tvers av enheter.

Google Analytics bruker informasjonskapsler som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis du aktiverer IP-anonymisering på dette nettstedet, blir IP-adressen din imidlertid forkortet av Google i EU-medlemsstatene eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der. For de unntakstilfellene der personopplysninger overføres til USA, har Google sluttet seg til EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre data som er lagret av Google. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedaktivitet og levere andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk til nettstedoperatøren. Vår legitime interesse i databehandling ligger også i disse formålene. Opplysningene som sendes av oss og som er knyttet til informasjonskapsler, bruker-ID-er (f.eks. bruker-ID) eller reklame-ID-er, slettes automatisk etter 26 måneder. Opplysninger der lagringsperioden er utløpt, slettes automatisk en gang i måneden. Mer informasjon om vilkår for bruk og databeskyttelse finner du på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://policies.google.com/?hl=de.

Lagring av teknisk unødvendige informasjonskapsler i denne sammenhengen er basert på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a i DSGVO). Videre kan du forhindre at Google samler inn dataene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkl. IP-adressen din), samt Googles behandling av disse dataene, ved å laste ned og installere https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out-informasjonskapsler forhindrer fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet. For å forhindre innsamling av Universal Analytics på tvers av enheter, kan du melde deg ut på alle systemene du bruker. Hvis du klikker her, vil opt-out-informasjonskapselen bli satt: Google Analytics opt-out. Innstillingen av denne informasjonskapselen er basert på ditt samtykke (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO), det rettslige grunnlaget for annen behandling i denne sammenhengen er art. 6 para. 1 bokstav f) DSGVO.

12. dataoverføring

Opplysningene dine vil i utgangspunktet ikke bli gitt videre til tredjeparter med mindre vi er rettslig forpliktet til å gjøre det, eller videreformidling av opplysningene er nødvendig for å oppfylle kontraktsforholdet, eller du på forhånd har gitt ditt uttrykkelige samtykke til videreformidling av opplysningene dine.

Eksterne tjenesteleverandører og partnerselskaper, for eksempel nettbetalingsleverandører, mottar bare opplysningene dine i den grad det er nødvendig for å behandle bestillingen din. I disse tilfellene er imidlertid omfanget av de overførte dataene begrenset til det nødvendige minimum. I den grad våre tjenesteleverandører kommer i kontakt med personopplysningene dine, sørger vi innenfor rammen av ordrebehandlingen i henhold til art. 28 DSGVO for at de overholder bestemmelsene i databeskyttelsesloven på samme måte. Vær også oppmerksom på de respektive leverandørenes personvernerklæringer. Den respektive leverandøren er ansvarlig for innholdet i tredjepartstjenester, og vi kontrollerer innenfor rimelighetens grenser om tjenestene er i samsvar med lovkravene.

Vi legger vekt på å behandle opplysningene dine innenfor EU/EØS. Det kan imidlertid hende at vi bruker tjenesteleverandører som behandler data utenfor EU/EØS. I disse tilfellene sørger vi for at det etableres et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse hos mottakeren før vi overfører personopplysningene dine. Dette betyr at et databeskyttelsesnivå som kan sammenlignes med standardene i EU, oppnås via EU-standardkontrakter eller en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

For levering av tjenesten overføres personopplysninger til følgende eksterne tjenesteleverandører:

12.1 HERE Global B.V.

Denne appen lisensierer kartmateriale og tjenester fra HERE Global B.V. og dets partnere. I prosessen overføres også visse opplysninger av appen. Dette inkluderer lisensdata og data om sluttbrukernes bruk av individuelle funksjoner. Disse dataene gjør det imidlertid ikke mulig å trekke noen konklusjoner om individuelle sluttbrukere.

13 Datasikkerhet

Vi har iverksatt omfattende tekniske og operasjonelle sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uautoriserte personer. Våre sikkerhetsprosedyrer gjennomgås regelmessig og tilpasses den teknologiske utviklingen.