Állapot 2021 december

Összefoglaló

A CargoTour alkalmazás a lehető legnagyobb mértékben igyekszik elkerülni a személyes adatok gyűjtését és feldolgozását. Teljesen nélkülözni azonban nem lehet:

Navigációs alkalmazásként a navigációs szolgáltatás nyújtásához helymeghatározási adatokat dolgozunk fel. Ehhez a Here térképeket és SDK-kat használunk, amelyek anonimizált formában (de helymeghatározási adatok nélkül) is értékelik a felhasználást.

A felhasználói fiókok aktiválásához e-mail címre van szükségünk. A fiókkezelés a Google Firebase-en keresztül történik. A folyamat során a fiókhoz egy véletlenszerűen generált azonosítót is rendelünk, amely önmagában nem enged következtetni a mögötte álló személyre. Az alkalmazás minden más területén csak ez az azonosító szolgál a fiók azonosítására.

Ez vonatkozik az előfizetések fizetési feldolgozására is. Ezt a Google saját fizetési rendszere kezeli az Android-alkalmazások számára. Mi nem kapunk hozzáférést a fizetési adatokhoz vagy hasonlóhoz.

Az alkalmazás használatának elemzéséhez a Google Analytics for Firebase szolgáltatást használjuk. A használati adatok továbbításakor az IP-cím anonimizálásra kerül, mielőtt a Google-nak elküldenénk.

Ami a harmadik féltől származó szolgáltatásokat illeti, egyébként csak a Firebase-t használjuk a felhőalapú adatbázisokhoz és a RevenueCat-et a fizetési integráció megkönnyítéséhez. Ezek a szolgáltatások csak a véletlenszerűen generált fiókazonosítót kapják meg, hogy az adatokat a megfelelő fiókokhoz kapcsolhassák.

És ami fontos, nem gyűjtünk semmilyen más személyes adatot, és nem osztunk meg adatokat hirdetési hálózatokkal vagy hasonló szolgáltatókkal.

Teljes adatvédelmi szabályzat

Az alábbiakban arról olvashat, hogyan gyűjtünk személyes adatokat, amikor Ön a weboldalunkat és az alkalmazásainkat használja. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely személyesen Önhöz köthető, pl. név, cím, e-mail címek, felhasználói magatartás. Kiterjedt technikai és működési óvintézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy az Ön adatait megvédjük a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk és a technológiai fejlődéshez igazítjuk.

1. Az adatfeldolgozásért felelős személy

Az adatkezelésért felelős személy a 4. cikk (1) bek. 7 EU adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) szerint:

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Berlin, Németország
Telefon: +49 151 172 36 755
E-mail: info@cargotourapp.com

2. Az adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolatfelvétel módja

Adatvédelmi tisztviselőnkkel a info@stefantiess.de címen vagy postai úton az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot.

Stefan Tiess
Weser utca 44D
10247 Berlin

3. az Ön jogai

Az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt:

3.1 Általános jogok

Tájékoztatjuk, hogy bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy mely személyes adatait kezeljük. A hozzáférési jog magában foglalja azt a jogot is, hogy másolatot kapjon az adatokról, feltéve, hogy ez nem sérti más személyek jogait és szabadságait (GDPR 15. cikk). Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítését vagy kiegészítését (GDPR 16. cikk). Elvileg joga van az adatai törléséhez (GDPR 17. cikk). A törléshez való jog azonban nem áll fenn, például amennyiben az adatkezelés jogi vagy szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ön jogosult arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén kérje adatai feldolgozásának korlátozását (GDPR 18. cikk). Elvileg joga van ahhoz is, hogy az Ön által megadott adatokat strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban kapja meg. Az adathordozhatósághoz való jog azonban csak akkor áll fenn, ha a feldolgozás az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul (DSGVO 20. cikk).

3.2. Tiltakozás vagy visszavonás

Ha Ön hozzájárulását adta az adatai feldolgozásához (lásd a hozzájárulás megfelelő különleges eseteit az alábbi leírásban), akkor ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Egy ilyen visszavonás hatással van a személyes adatai feldolgozásának megengedhetőségére azt követően, hogy Ön ezt bejelentette nekünk.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozását érdekmérlegelésre, azaz különösen a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjára alapozzuk, Ön tiltakozhat a feldolgozás ellen. Ez különösen akkor áll fenn, ha az adatkezelés nem szükséges egy szerződés teljesítéséhez, amelyet minden esetben az alábbi funkcionális leírásban határozunk meg. Az ilyen tiltakozás gyakorlása során, amelyet a 2. pontban megadott elérhetőségekre küldhet, megkérjük, hogy indokolja meg, miért nem kezelhetjük az Ön személyes adatait a megadott módon. Megvizsgáljuk a tényeket, és vagy leállítjuk vagy kiigazítjuk az adatfeldolgozást, vagy bemutatjuk Önnek a kényszerítő erejű jogos indokainkat, amelyek alapján folytatjuk az adatfeldolgozást.

Természetesen bármikor tiltakozhat személyes adatainak reklámozás és adatelemzés céljából történő feldolgozása ellen. Kérjük, hogy a reklámozással kapcsolatos tiltakozását a 2. pontban említett elérhetőségekre címezze.

3.3 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt tegyen egy illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban.

Ausztriában az illetékes felügyeleti hatóság az Osztrák Adatvédelmi Hatóság.

4. Személyes adatok gyűjtése weboldalunk látogatása során

A weboldal pusztán tájékoztató jellegű használata esetén, azaz ha Ön nem regisztrál vagy más módon nem továbbít nekünk információkat, csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek. Ha Ön el kívánja érni weboldalunkat, akkor a következő adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy weboldalunkat meg tudjuk Önnek jeleníteni, valamint a stabilitás és a biztonság érdekében. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja:

IP-cím, a kérés dátuma és időpontja, időzóna-különbség a Greenwich Mean Time-hoz (GMT) képest, a kérés tartalma (konkrét oldal), hozzáférési státusz/HTTP státuszkód, az egyes esetekben továbbított adatok mennyisége, a weboldal, ahonnan a kérés származik, böngésző, operációs rendszer és annak interfésze, a böngészőszoftver nyelve és verziója.

5. Személyes adatok gyűjtése mobilalkalmazásunk használata során
5.1 Az alkalmazásbolt üzemeltetőjének adatfeldolgozási műveletei.

A mobilalkalmazás letöltésekor a szükséges adatokat továbbítjuk az alkalmazásbolt üzemeltetőjének, azaz különösen a felhasználói nevet, az e-mail címet és a fiók ügyfélszámát, a letöltés időpontját, a fizetési adatokat és az egyedi eszközazonosító számot. Erre az adatgyűjtésre nincs befolyásunk, és nem vagyunk felelősek érte. Az adatokat csak annyiban dolgozzuk fel, amennyiben az szükséges a mobilalkalmazás letöltéséhez az Ön mobileszközére.

5.2 Adatfeldolgozási műveletek az alkalmazások használata során.

Amikor Ön az alkalmazásainkat használja, a következő személyes adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy mobilalkalmazásunk funkcióit kínálni tudjuk Önnek (jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bek. b) pontja), valamint a stabilitás és a biztonság biztosítása érdekében (jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pontja):

IP-cím
A kérés dátuma és időpontja
Időzóna-különbség a greenwichi középidőhöz képest (GMT)
A kérelem tartalma (konkrét oldal)
Hozzáférési státusz/HTTP státuszkód
A továbbított adatok mennyisége
Webhely, ahonnan a kérés érkezett
Böngésző
Operációs rendszer és annak interfésze
A böngészőszoftver nyelve és verziója.
6. Kapcsolatfelvétel velünk e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

Ha e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail címét, nevét és adott esetben telefonszámát) tároljuk, hogy megválaszolhassuk kérdéseit. Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül olyan adatokat kérünk, amelyek nem szükségesek a kapcsolatfelvételhez, azt mindig opcionálisnak jelöltük meg. Ezeket az információkat az Ön kérésének pontosítására és a kérése feldolgozásának javítására használjuk fel. Ezen információk továbbítása kifejezetten önkéntes alapon és az Ön hozzájárulásával történik, 6. cikk (1) bek. DSGVO 1 lit. a) pontja szerint. Amennyiben ez kommunikációs csatornákra vonatkozó információkat (pl. e-mail cím, telefonszám) tartalmaz, Ön hozzájárul ahhoz is, hogy szükség esetén ezen a kommunikációs csatornán keresztül felvegyük Önnel a kapcsolatot, hogy megválaszoljuk a kérését. Ön természetesen bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulását a jövőre nézve.

Az ebben az összefüggésben gyűjtött adatokat az adatok tárolása után töröljük.

7 Regisztráció és a szolgáltatás igénybevétele
7.1 Regisztráció

Lehetősége van regisztrálni nálunk és ügyfélfiókot létrehozni. A regisztrációhoz a következő adatokat gyűjtjük és tároljuk Öntől:

E-mail (felhasználónév)
Jelszó

Sikeres regisztráció után személyes, jelszóval védett hozzáférést kap. A regisztráció önkéntes, de szolgáltatásaink igénybevételének előfeltétele.

Ha igénybe veszi szolgáltatásunkat, akkor a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait tároljuk. Ezen túlmenően az Ön által önkéntesen megadott adatokat a portál használatának idejére tároljuk, kivéve, ha azokat előzetesen törli. A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b és f pontja.

8. Online megrendelések – üzlet

Amikor Ön online rendelést ad le a weboldalunkon vagy az alkalmazásban, különböző adatokat gyűjtünk, amelyek a szerződés megkötéséhez szükségesek. A jogalap a szerződés megkötése és teljesítése a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint. Az adatokat a szerződés időtartama alatt és a jogi kötelezettségeknek megfelelően tároljuk. Az adatok tárolásának jogalapja az adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségek miatt a 6. cikk (1) bek. 1 lit. c DSGVO. A fizetés feldolgozásához különböző fizetési szolgáltatókat veszünk igénybe, akiket mindig azonosítunk és közvetlenül fogadják el az Ön beadását, és így a fizetési folyamat kapcsán gyűjtött személyes adatainak címzettjei. A pénzforgalmi szolgáltatók bevonásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése. A fizetés céljából történő tárolásra a fizetési feldolgozás időtartamára kerül sor.

9 Google

A Google-fiókján keresztül is regisztrálhat és bejelentkezhet. Amikor a Google-on keresztül regisztrál, a Google az Ön hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a Google-fiókjából bizonyos adatokat megosszon velünk. Ezek közé tartozik az Ön keresztneve, vezetékneve, neme és e-mail címe az Ön személyazonosságának ellenőrzése céljából, valamint egy link a Google-profiljához és a profilképéhez. Ezeket az adatokat a Google gyűjti össze, és a Google adatvédelmi szabályzatának megfelelően továbbítja nekünk.

Ezeket az adatokat fiókja létrehozásához, biztosításához és személyre szabásához használjuk. A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja; a technikailag szükségtelen cookie-k tárolása ebben az összefüggésben az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

10 A sütik használata

Ha Ön hozzájárulását adja a cookie-k beállításához, akkor a weboldalunk és alkalmazásaink használata során cookie-k kerülnek tárolásra az Ön számítógépén. A technikailag szükséges cookie-kat az Ön hozzájárulása nélkül is tároljuk. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön eszközének memóriájában tárolódnak, és az Ön által használt böngészőhöz vagy alkalmazáshoz kapcsolódnak, és amelyeken keresztül bizonyos információk a cookie-t beállító szervezethez áramlanak. A sütik nem képesek programokat végrehajtani vagy vírusokat továbbítani az Ön végkészülékére. Ezeket a cookie-kat a weboldal egészének felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tételére, elemzési célú nyomon követésre használjuk, és részben technikailag szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához. A cookie-kat arra is használjuk, hogy a későbbi látogatások során azonosítsuk Önt, ha van nálunk fiókja. Ellenkező esetben minden egyes látogatáskor újra be kellene jelentkeznie.

11. elemzési szolgáltatások

Weboldalaink vagy alkalmazásaink elemzése és optimalizálása céljából különböző szolgáltatásokat veszünk igénybe, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Például elemezhetjük, hogy hány felhasználó keresi fel weboldalunkat, milyen információkra van a legnagyobb kereslet, vagy hogyan találják meg a felhasználók az ajánlatot. Többek között adatokat gyűjtünk arról, hogy egy érintett melyik weboldalról érkezett egy weboldalra (ún. referrerek), a weboldal mely aloldalait hívta fel, vagy milyen gyakran és mennyi ideig nézett meg egy aloldalt. Ez segít nekünk abban, hogy ajánlatainkat felhasználóbarát módon alakítsuk ki és javítsuk. Az összegyűjtött adatokat nem használjuk fel az egyes felhasználók személyes azonosítására. Névtelen vagy legfeljebb álnevesített adatokat gyűjtünk. A feldolgozás jogalapja a 6. cikk (1) bek. 1 lit. f DSGVO; a cookie-k beállítása ebben az összefüggésben az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont).

11.1 Google Analytics

Weboldalunk és alkalmazásaink a Google Analytics, a Google Inc. által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használják (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) A használat magában foglalja az Universal Analytics működési módot. Ez lehetővé teszi, hogy az adatokat, munkameneteket és interakciókat több eszközön keresztül egy álnevesített felhasználói azonosítóhoz rendeljük, és így elemezzük a felhasználó tevékenységét az eszközök között.

A Google Analytics sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Ha azonban ezen a weboldalon aktiválja az IP-anonimizálást, az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen le fogja csonkítani. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-cím továbbítására a Google USA-ban található szerverére, ahol lerövidítik azt. Azokra a kivételes esetekre vonatkozóan, amikor személyes adatok továbbítására kerül sor az USA-ba, a Google csatlakozott az EU-USA adatvédelmi pajzshoz, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google által tárolt egyéb adatokkal. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdekünk szintén ezekben a célokban rejlik. Az általunk küldött és cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatokat 26 hónap elteltével automatikusan töröljük. Azokat az adatokat, amelyek megőrzési ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan töröljük. A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a https://www.google.com/analytics/terms/de.html vagy a https://policies.google.com/?hl=de oldalon találhatók.

A technikailag szükségtelen sütik tárolása ebben az összefüggésben az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont). Továbbá a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) Google általi gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását. Az Opt-out cookie-k megakadályozzák az Ön adatainak jövőbeli gyűjtését a weboldal látogatása során. Az Universal Analytics által történő, minden eszközre kiterjedő gyűjtés megakadályozásához Ön minden használt rendszeren lemondhat. Ha ide kattint, az opt-out cookie beállításra kerül: Google Analytics opt-out. Ennek a cookie-nak a beállítása az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont), az egyéb adatkezelés jogalapja ebben az összefüggésben a 6. cikk (1) bek. a) pontja. 1 lit. f) DSGVO.

12. Adattovábbítás

Az Ön adatait alapvetően nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha erre törvényi kötelezettségünk van, vagy az adatok továbbítása a szerződéses kapcsolat teljesítéséhez szükséges, vagy ha Ön korábban kifejezetten hozzájárult az adatai továbbításához.

Külső szolgáltatók és partnercégek, például online fizetési szolgáltatók csak az Ön megrendelésének feldolgozásához szükséges mértékben kapják meg az Ön adatait. Ezekben az esetekben azonban a továbbított adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik. Amennyiben szolgáltatóink kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, a DSGVO 28. cikke szerinti rendelésfeldolgozás keretében biztosítjuk, hogy ugyanúgy betartsák az adatvédelmi törvény rendelkezéseit. Kérjük, vegye figyelembe a szolgáltatók vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóit is. A harmadik féltől származó szolgáltatások tartalmáért az adott szolgáltató felel, mi pedig ésszerű keretek között ellenőrizzük, hogy a szolgáltatások megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.

Fontosnak tartjuk, hogy az Ön adatait az EU / EGT területén belül dolgozzuk fel. Előfordulhat azonban, hogy olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, akik az EU-n / EGT-n kívül dolgoznak fel adatokat. Ezekben az esetekben a személyes adatok továbbítása előtt biztosítjuk, hogy a címzettnél megfelelő szintű adatvédelem legyen érvényben. Ez azt jelenti, hogy az EU-n belüli előírásokhoz hasonló adatvédelmi szintet érünk el az EU szabványos szerződések vagy megfelelőségi határozat révén.

A szolgáltatás nyújtása érdekében a személyes adatokat a következő külső szolgáltatóknak továbbítjuk:

12.1 HERE Global B.V.

Ez az alkalmazás a HERE Global B.V. és partnereinek térképanyagát és szolgáltatásait licenceli. Ennek során bizonyos adatokat az alkalmazás is továbbít. Ezek közé tartoznak a licencadatok és az egyes funkciók végfelhasználók általi használatára vonatkozó adatok. Ezek az adatok azonban nem engednek következtetéseket levonni az egyes végfelhasználókra vonatkozóan.

13 Adatbiztonság

Kiterjedt technikai és működési biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és a technológiai fejlődéshez igazítjuk.