Κατάσταση Δεκέμβριος 2021

Περίληψη

Η εφαρμογή CargoTour προσπαθεί να αποφύγει όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να τα απαρνηθεί εντελώς:

Ως εφαρμογή πλοήγησης, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες τοποθεσίας για την παροχή της υπηρεσίας πλοήγησης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε χάρτες και SDKs από την Here, τα οποία αξιολογούν επίσης τη χρήση σε ανώνυμη μορφή (αλλά χωρίς δεδομένα θέσης).

Για την ενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαχείριση των λογαριασμών γίνεται μέσω της Google Firebase. Κατά τη διαδικασία, ο λογαριασμός λαμβάνει επίσης ένα τυχαία παραγόμενο αναγνωριστικό, το οποίο από μόνο του δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της εφαρμογής, μόνο αυτό το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του λογαριασμού.

Αυτό ισχύει και για την επεξεργασία πληρωμής των συνδρομών. Αυτό γίνεται μέσω του δικού της συστήματος πληρωμών της Google για εφαρμογές Android. Δεν αποκτούμε πρόσβαση σε δεδομένα πληρωμής ή παρόμοια.

Για την ανάλυση της χρήσης της εφαρμογής, χρησιμοποιούμε το Google Analytics for Firebase. Όταν διαβιβάζονται δεδομένα χρήσης, η IP ανωνυμοποιείται πριν από την αποστολή της στην Google.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες τρίτων, κατά τα άλλα χρησιμοποιούμε μόνο το Firebase για τις βάσεις δεδομένων cloud και το RevenueCat για να διευκολύνουμε την ενσωμάτωση πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες λαμβάνουν μόνο το τυχαία παραγόμενο αναγνωριστικό λογαριασμού για να συσχετίσουν τα δεδομένα με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Και είναι σημαντικό ότι δεν συλλέγουμε άλλα προσωπικά δεδομένα ούτε μοιραζόμαστε δεδομένα με διαφημιστικά δίκτυα ή παρόμοιους παρόχους υπηρεσιών.

Πλήρης πολιτική απορρήτου

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που μπορούν να συσχετιστούν με εσάς προσωπικά, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριφορά χρήστη. Έχουμε λάβει εκτεταμένες τεχνικές και λειτουργικές προφυλάξεις για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας επανεξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται στην τεχνολογική πρόοδο.

1. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (DSGVO):

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Βερολίνο, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 151 172 36 755

E-mail: info@cargotourapp.com

2. Τρόπος επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο info@stefantiess.de ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση.

Stefan Tiess
Weser Street 44D
10247 Βερολίνο

3. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

3.1 Γενικά δικαιώματα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με το ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε. Το δικαίωμα πρόσβασης περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 16 ΓΚΠΔ). Κατ’ αρχήν, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). Ωστόσο, το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται, για παράδειγμα, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής ή συμβατικής υποχρέωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (άρθρο 18 ΓΚΠΔ). Κατ’ αρχήν, έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τη διαβίβαση των δεδομένων που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Ωστόσο, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων υφίσταται μόνο εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση (άρθρο 20 DSGVO).

3.2. Ένσταση ή ανάκληση

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας (βλ. τις αντίστοιχες ειδικές περιπτώσεις συγκατάθεσης στην περιγραφή παρακάτω), μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση θα επηρεάσει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μετά τη δήλωσή σας σε εμάς.

Εφόσον βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε στάθμιση συμφερόντων, δηλαδή ιδίως στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Αυτό ισχύει ιδίως εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης, η οποία καθορίζεται από εμάς σε κάθε περίπτωση στην παρακάτω λειτουργική περιγραφή. Κατά την άσκηση μιας τέτοιας αντίρρησης, την οποία μπορείτε να αποστείλετε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 2, θα σας ζητήσουμε να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο που το κάναμε. Θα επανεξετάσουμε τα γεγονότα και είτε θα σταματήσουμε ή θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία των δεδομένων είτε θα σας παρουσιάσουμε τους επιτακτικούς νόμιμους λόγους βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Φυσικά, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων. Παρακαλούμε να απευθύνετε την αντίρρησή σας για τη διαφήμιση στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 2.

3.3 Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Στην Αυστρία, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Σε περίπτωση αμιγώς ενημερωτικής χρήσης του ιστότοπου, δηλαδή εάν δεν εγγραφείτε ή δεν μας διαβιβάσετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για να μπορέσουμε να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Η νομική βάση γι’ αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO:

Διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, διαφορά ζώνης ώρας από τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT), περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα), κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης HTTP, ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται σε κάθε περίπτωση, ιστότοπος από τον οποίο προήλθε το αίτημα, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και διεπαφή του, γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης.

5. Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της εφαρμογής μας για κινητά τηλέφωνα
5.1. Εργασίες επεξεργασίας δεδομένων του φορέα εκμετάλλευσης του καταστήματος εφαρμογών.

Κατά τη λήψη της εφαρμογής για κινητά, διαβιβάζονται στο App Store οι απαιτούμενες πληροφορίες, δηλαδή ιδίως το όνομα χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός πελάτη του λογαριασμού σας, ο χρόνος λήψης, οι πληροφορίες πληρωμής και ο ατομικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτή τη συλλογή δεδομένων και δεν είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτήν. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη λήψη της εφαρμογής για κινητά στην κινητή συσκευή σας.

5.2 Εργασίες επεξεργασίας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές.

Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που είναι τεχνικά απαραίτητα για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής για κινητά (νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO) και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια (νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO):

Διεύθυνση IP
Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
Διαφορά ζώνης ώρας από τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
Κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης HTTP
Ποσότητα των μεταδιδόμενων δεδομένων
Ιστότοπος από τον οποίο προήλθε το αίτημα
Πρόγραμμα περιήγησης
Λειτουργικό σύστημα και διεπαφή του
Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης.
6. Επικοινωνία μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φόρμας επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα που παρέχετε (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομά σας και, κατά περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου σας) θα αποθηκευτούν από εμάς προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Στο βαθμό που ζητάμε στοιχεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας που δεν είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί μας, τα χαρακτηρίζουμε πάντα ως προαιρετικά. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουμε το αίτημά σας και να βελτιώσουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών γίνεται ρητά σε εθελοντική βάση και με τη συγκατάθεσή σας, άρθρο 6 παρ. 1 lit a DSGVO. Εφόσον πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με κανάλια επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου), συναινείτε επίσης στο να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω αυτού του καναλιού επικοινωνίας, εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Φυσικά, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο μετά την αποθήκευση των δεδομένων.

7 Εγγραφή και χρήση της υπηρεσίας
7.1 Εγγραφή

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε εμάς και να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη. Για την εγγραφή συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα από εσάς:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όνομα χρήστη)
Κωδικός πρόσβασης

Μετά την επιτυχή εγγραφή σας θα λάβετε μια προσωπική, προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης. Η εγγραφή είναι προαιρετική, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Εάν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας που απαιτούνται για την εκπλήρωση της σύμβασης. Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που παρέχετε οικειοθελώς για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε την πύλη, εκτός εάν τα διαγράψετε προηγουμένως. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β και στ DSGVO.

8. Ηλεκτρονικές παραγγελίες – κατάστημα

Όταν κάνετε μια ηλεκτρονική παραγγελία στον ιστότοπό μας ή στην εφαρμογή, συλλέγουμε διάφορα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη της σύμβασης. Η νομική βάση είναι η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις. Η νομική βάση για την αποθήκευση των δεδομένων λόγω νομικών υποχρεώσεων διατήρησης δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit. c DSGVO. Για την επεξεργασία των πληρωμών χρησιμοποιούμε διάφορους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι είναι πάντοτε αναγνωρισμένοι και δέχονται απευθείας τις εισροές σας και συνεπώς είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με τη διαδικασία πληρωμής. Η νομική βάση για τη συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών είναι η εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO. Η αποθήκευση για τους σκοπούς της πληρωμής πραγματοποιείται για τη διάρκεια της επεξεργασίας πληρωμής.

9 Google

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε και να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας Google. Όταν εγγράφεστε μέσω της Google, η Google θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για να μοιραστεί μαζί μας ορισμένα δεδομένα από το λογαριασμό σας στη Google. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, το φύλο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, καθώς και έναν σύνδεσμο προς το προφίλ σας στο Google και την εικόνα του προφίλ σας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη Google και διαβιβάζονται σε εμάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την παροχή και την εξατομίκευση του λογαριασμού σας. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β και στ DSGVO- η αποθήκευση τεχνικά περιττών cookies σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO).

10 Χρήση των cookies

Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη δημιουργία cookies, τα cookies θα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και τις εφαρμογές μας. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies αποθηκεύονται επίσης χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής σας και συνδέονται με το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε και μέσω των οποίων ορισμένες πληροφορίες μεταφέρονται στην οντότητα που θέτει το cookie. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στην τελική σας συσκευή. Χρησιμοποιούνται για να κάνουν τον ιστότοπο στο σύνολό του πιο φιλικό και αποτελεσματικό προς τον χρήστη, για την παρακολούθηση για σκοπούς ανάλυσης και είναι εν μέρει τεχνικά απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για την αναγνώρισή σας σε επόμενες επισκέψεις, εάν έχετε λογαριασμό μαζί μας. Διαφορετικά, θα έπρεπε να συνδέεστε ξανά σε κάθε επίσκεψη.

11. Υπηρεσίες ανάλυσης

Για σκοπούς ανάλυσης και βελτιστοποίησης των ιστότοπων ή των εφαρμογών μας, χρησιμοποιούμε διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναλύσουμε πόσοι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, ποιες πληροφορίες έχουν μεγαλύτερη ζήτηση ή πώς οι χρήστες βρίσκουν την προσφορά. Μεταξύ άλλων, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο ένα υποκείμενο των δεδομένων ήρθε σε έναν ιστότοπο (οι λεγόμενοι παραπέμποντες), ποιες υποσελίδες του ιστότοπου κλήθηκαν ή πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα προβλήθηκε μια υποσελίδα. Αυτό μας βοηθά να σχεδιάζουμε και να βελτιώνουμε τις προσφορές μας με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών. Συλλέγονται ανώνυμα ή το πολύ ψευδώνυμα δεδομένα. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit. f DSGVO- η τοποθέτηση cookies σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 lit. a DSGVO).

11.1 Google Analytics

Ο ιστότοπος και οι εφαρμογές μας χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Η χρήση περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας Universal Analytics. Αυτό καθιστά δυνατή την αντιστοίχιση δεδομένων, συνεδριών και αλληλεπιδράσεων σε πολλαπλές συσκευές σε ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό χρήστη και, συνεπώς, την ανάλυση των δραστηριοτήτων ενός χρήστη σε όλες τις συσκευές.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα περικόπτεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, η Google έχει υποβληθεί στην Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων έγκειται επίσης σε αυτούς τους σκοπούς. Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. αναγνωριστικό χρήστη) ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 26 μήνες. Τα δεδομένα των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει λήξει διαγράφονται αυτόματα μία φορά το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/de.html ή https://policies.google.com/?hl=de.

Η αποθήκευση τεχνικά περιττών cookies σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO). Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Τα cookies εξαίρεσης αποτρέπουν τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Για να αποτρέψετε τη συλλογή από το Universal Analytics σε όλες τις συσκευές, μπορείτε να κάνετε opt out σε όλα τα συστήματα που χρησιμοποιείτε. Αν κάνετε κλικ εδώ, θα οριστεί το cookie εξαίρεσης: Google Analytics opt-out. Η ρύθμιση αυτού του cookie βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO), η νομική βάση για άλλη επεξεργασία σε αυτό το πλαίσιο είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit. στ) DSGVO.

12. Μεταφορά δεδομένων

Κατ’ αρχήν, τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή εάν η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης ή εάν έχετε προηγουμένως ρητά συναινέσει στη διαβίβαση των δεδομένων σας.

Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως οι πάροχοι ηλεκτρονικών πληρωμών, λαμβάνουν τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, το εύρος των διαβιβαζόμενων δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο. Στο βαθμό που οι πάροχοι υπηρεσιών μας έρχονται σε επαφή με τα προσωπικά σας δεδομένα, διασφαλίζουμε στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 28 DSGVO ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων με τον ίδιο τρόπο. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις αντίστοιχες ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των παρόχων. Ο εκάστοτε πάροχος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των υπηρεσιών τρίτων μερών, με αποτέλεσμα να ελέγχουμε στο πλαίσιο της λογικής αν οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.

Αποδίδουμε σημασία στην επεξεργασία των δεδομένων σας εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί να χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζουμε ότι στον παραλήπτη καθιερώνεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων πριν από τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνεται ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με τα πρότυπα εντός της ΕΕ μέσω τυποποιημένων συμβάσεων της ΕΕ ή μιας απόφασης επάρκειας.

Για την παροχή της υπηρεσίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στους ακόλουθους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών:

12.1 HERE Global B.V.

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει άδεια χρήσης υλικού χαρτών και υπηρεσιών από την HERE Global B.V. και τους συνεργάτες της. Κατά τη διαδικασία αυτή, ορισμένες πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης από την εφαρμογή. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα αδειών χρήσης και δεδομένα σχετικά με τη χρήση μεμονωμένων λειτουργιών από τους τελικούς χρήστες. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για μεμονωμένους τελικούς χρήστες.

13 Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει εκτεταμένα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας επανεξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται στην τεχνολογική πρόοδο.