Tilanne joulukuu 2021

Yhteenveto

CargoTour-sovelluksessa pyritään välttämään henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä mahdollisimman paljon. Täysin ilman niitä ei kuitenkaan ole mahdollista:

Navigointisovelluksena käsittelemme sijaintitietoja navigointipalvelun tarjoamiseksi. Tätä varten käytämme Here-yhtiön karttoja ja SDK:ta, jotka myös arvioivat käyttöä anonymisoidussa muodossa (mutta ilman sijaintitietoja).

Käyttäjätilien aktivoimiseksi tarvitsemme sähköpostiosoitteen. Tilien hallinta tapahtuu Google Firebasen kautta. Samalla tilille annetaan myös satunnaisesti luotu tunnus, jonka perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä sen takana olevasta henkilöstä. Kaikissa muissa sovelluksen osissa vain tätä tunnusta käytetään tilin tunnistamiseen.

Tämä koskee myös tilausten maksujen käsittelyä. Tämä hoidetaan Googlen oman Android-sovellusten maksujärjestelmän kautta. Me emme saa pääsyä maksutietoihin tai vastaaviin.

Sovelluksen käytön analysointiin käytämme Google Analytics for Firebase -palvelua. Kun käyttötietoja siirretään, IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googlelle.

Kolmannen osapuolen palveluista käytämme muuten vain Firebasea pilvitietokantoihin ja RevenueCatia maksujen integroinnin helpottamiseen. Nämä palvelut saavat ainoastaan satunnaisesti luodun tilitunnuksen, jotta tiedot voidaan yhdistää kyseisiin tileihin.

Ja mikä tärkeintä, emme kerää muita henkilötietoja tai jaa tietoja mainosverkostojen tai vastaavien palveluntarjoajien kanssa.

Täydellinen tietosuojakäytäntö

Seuraavassa on tietoa siitä, miten keräämme henkilötietoja, kun käytät verkkosivustoamme ja sovelluksiamme. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan liittää sinuun henkilökohtaisesti, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoitteet, käyttäjäkäyttäytyminen. Olemme ryhtyneet laajoihin teknisiin ja toiminnallisiin varotoimiin suojellaksemme tietojasi vahingossa tai tahallisesti tapahtuvalta manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoamiselta tai luvattomien henkilöiden pääsyltä niihin. Turvatoimiamme tarkistetaan säännöllisesti ja mukautetaan tekniikan kehitykseen.

1. Tietojen käsittelystä vastaava henkilö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (DSGVO) 4 artiklan 7 kohdan mukainen vastuuhenkilö:

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Berliini, Saksa
Puhelin: +49 151 172 36 755

Sähköposti: info@cargotourapp.com

2. miten ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa info@stefantiess.de tai postitse seuraavaan osoitteeseen.

Stefan Tiess
Weser Street 44D
10247 Berliini

3. oikeutesi

Sinulla on seuraavat sinua koskeviin henkilötietoihin liittyvät oikeudet:

3.1 Yleiset oikeudet

Haluamme ilmoittaa sinulle, että sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme. Tiedonsaantioikeuteen kuuluu myös oikeus saada kopio tiedoista edellyttäen, että tämä ei vaikuta haitallisesti muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla). Sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot korjataan tai täydennetään (GDPR 16 artikla). Sinulla on periaatteessa oikeus saada tietosi poistetuksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla). Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole esimerkiksi silloin, kun käsittely on tarpeen oikeudellisen tai sopimusvelvoitteen täyttämiseksi. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, jos tietyt edellytykset täyttyvät (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla). Periaatteessa sinulla on myös oikeus saada toimittamasi tiedot siirrettyä jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus tietojen siirrettävyyteen on kuitenkin vain, jos käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen (DSGVO:n 20 artikla).

3.2 Vastalause tai peruuttaminen

Jos olet antanut meille suostumuksen tietojesi käsittelyyn (ks. asianomaiset suostumuksen erityistapaukset jäljempänä olevassa kuvauksessa), voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Tällainen peruuttaminen vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyn sallittavuuteen sen jälkeen, kun olet ilmoittanut siitä meille.

Jos perustamme henkilötietojesi käsittelyn etujen tasapuolisuuteen eli erityisesti DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, voit vastustaa käsittelyä. Näin on erityisesti silloin, jos käsittely ei ole välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi, jonka me kussakin tapauksessa esitämme jäljempänä olevassa toiminnallisessa kuvauksessa. Käyttäessäsi tällaista vastalausetta, jonka voit lähettää kohdassa 2 mainittuihin yhteystietoihin, pyydämme sinua esittämään syyt, miksi meidän ei pitäisi käsitellä henkilötietojasi tekemällämme tavalla. Tarkastelemme tosiseikkoja ja joko lopetamme tietojenkäsittelyn tai mukautamme sitä tai esitämme sinulle pakottavat oikeutetut perusteet, joiden perusteella jatkamme käsittelyä.

Voit tietenkin milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mainontaa ja tietojen analysointia varten. Osoita mainontaa koskeva vastalauseesi kohdassa 2 mainittuihin yhteystietoihin.

3.3 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on myös oikeus valittaa toimivaltaiselle tietosuojaa valvovalle viranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Itävallassa toimivaltainen valvontaviranomainen on Itävallan tietosuojaviranomainen.

4. Henkilötietojen kerääminen verkkosivustollamme vierailun yhteydessä

Jos verkkosivustoa käytetään pelkästään tiedottamiseen, eli jos et rekisteröidy tai muuten lähetä meille tietoja, keräämme vain ne henkilötiedot, jotka selaimesi välittää palvelimellemme. Jos haluat käyttää verkkosivustoamme, keräämme seuraavat tiedot, jotka ovat teknisesti välttämättömiä, jotta voimme näyttää verkkosivustomme sinulle ja jotta voimme varmistaa vakauden ja turvallisuuden. Oikeusperusta tälle on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta:

IP-osoite, pyynnön päivämäärä ja kellonaika, aikavyöhyke-ero Greenwichin keskiaikaan (GMT) nähden, pyynnön sisältö (tietty sivu), pääsyn tila/HTTP-tilakoodi, kussakin tapauksessa siirrettyjen tietojen määrä, verkkosivusto, jolta pyyntö on peräisin, selain, käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä, selainohjelmiston kieli ja versio.

5. Henkilötietojen kerääminen mobiilisovellustamme käytettäessä
5.1 Sovelluskaupan ylläpitäjän tietojenkäsittelytoimet.

Mobiilisovellusta ladattaessa App Store -operaattorille välitetään vaaditut tiedot, eli erityisesti käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja käyttäjätilin asiakasnumero, latausajankohta, maksutiedot ja yksittäisen laitteen tunnistenumero. Emme voi vaikuttaa tähän tiedonkeruuseen emmekä ole siitä vastuussa. Käsittelemme tietoja vain siltä osin kuin se on tarpeen mobiilisovelluksen lataamiseksi mobiililaitteeseesi.

5.2 Tietojenkäsittelytoimet sovelluksia käytettäessä.

Kun käytät sovelluksiamme, keräämme seuraavia henkilötietoja, jotka ovat teknisesti välttämättömiä, jotta voimme tarjota sinulle mobiilisovelluksemme toimintoja (oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja jotta voimme varmistaa vakauden ja turvallisuuden (oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta):

IP-osoite
Pyynnön päivämäärä ja kellonaika
Aikavyöhyke-ero Greenwichin keskiaikaan (GMT) nähden.
Pyynnön sisältö (tietty sivu)
Pääsyn tila/HTTP-tilakoodi
Lähetetyn tiedon määrä
Verkkosivusto, jolta pyyntö tuli
Selain
Käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä
Selainohjelmiston kieli ja versio.
6. Yhteydenotto meihin sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme antamasi tiedot (sähköpostiosoitteesi, nimesi ja tarvittaessa puhelinnumerosi), jotta voimme vastata kysymyksiisi. Jos pyydämme yhteydenottolomakkeella tietoja, jotka eivät ole välttämättömiä yhteydenottoa varten, olemme aina merkinneet ne vapaaehtoisiksi. Näitä tietoja käytetään tarkentamaan pyyntöäsi ja parantamaan pyyntösi käsittelyä. Näiden tietojen toimittaminen on nimenomaisesti vapaaehtoista ja perustuu suostumukseesi, 6 artiklan 6 kohta. 1 lit a DSGVO. Siltä osin kuin kyse on viestintäkanavia koskevista tiedoista (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), annat myös suostumuksesi siihen, että otamme tarvittaessa yhteyttä sinuun tätä viestintäkanavaa pitkin, jotta voimme vastata tiedusteluusi. Voit luonnollisesti peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Poistamme tässä yhteydessä kerätyt tiedot sen jälkeen, kun tiedot on tallennettu.

7 Rekisteröityminen ja palvelun käyttö
7.1 Rekisteröinti

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä meille ja luoda asiakastili. Rekisteröitymistä varten keräämme ja tallennamme sinusta seuraavat tiedot:

Sähköpostiosoite (käyttäjänimi)
Salasana

Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen saat henkilökohtaisen, salasanalla suojatun käyttöoikeuden. Rekisteröityminen on vapaaehtoista, mutta edellytys palveluidemme käyttämiselle.

Jos käytät palveluitamme, tallennamme sopimuksen täyttämiseksi tarvittavat tietosi. Lisäksi tallennamme vapaaehtoisesti antamasi tiedot portaalin käytön ajaksi, ellet poista niitä etukäteen. Oikeusperustana on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta.

8. Verkkotilaukset – kauppa

Kun teet verkkotilauksen verkkosivustollamme tai sovelluksessa, keräämme erilaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tekemistä varten. Oikeusperusteena on sopimuksen tekeminen ja täyttäminen DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tietoja säilytetään sopimuksen keston ajan ja lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Oikeudellinen peruste tietojen säilyttämiselle tietojen säilyttämistä koskevien oikeudellisten velvoitteiden vuoksi on 6 art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Maksujen käsittelyyn käytämme erilaisia maksupalveluntarjoajia, jotka aina tunnistetaan ja jotka ottavat syötteesi suoraan vastaan ja ovat siten maksuprosessin yhteydessä kerättyjen henkilötietojesi vastaanottajia. Maksupalveluntarjoajien osallistumisen oikeusperusteena on sopimuksen täyttäminen DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Maksutarkoituksessa tapahtuva tallentaminen tapahtuu maksujen käsittelyn ajan.

9 Google

Voit rekisteröityä ja kirjautua sisään myös Google-tilisi kautta. Kun rekisteröidyt Googlen kautta, Google pyytää suostumustasi tiettyjen Google-tililläsi olevien tietojen jakamiseen kanssamme. Näitä ovat etunimesi, sukunimesi, sukupuolesi ja sähköpostiosoitteesi henkilöllisyytesi todentamiseksi sekä linkki Google-profiiliisi ja profiilikuvasi. Google kerää nämä tiedot ja välittää ne meille Googlen tietosuojakäytännön mukaisesti.

Näitä tietoja käytetään tilisi perustamiseen, tarjoamiseen ja personointiin. Oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta; teknisesti tarpeettomien evästeiden tallentaminen tässä yhteydessä perustuu suostumukseesi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

10 Evästeiden käyttö

Jos annat meille suostumuksesi evästeiden asettamiseen, evästeet tallennetaan tietokoneellesi, kun käytät verkkosivustoamme ja sovelluksiamme. Teknisesti välttämättömiä evästeitä tallennetaan myös ilman suostumustasi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteesi muistiin ja jotka liittyvät käyttämääsi selaimeen tai sovellukseen ja joiden kautta tietyt tiedot kulkevat evästeen asettaneelle taholle. Evästeet eivät voi suorittaa ohjelmia tai lähettää viruksia loppulaitteeseesi. Niitä käytetään, jotta verkkosivusto kokonaisuudessaan olisi käyttäjäystävällisempi ja tehokkaampi, seurantatarkoituksiin analyysitarkoituksiin ja ne ovat osittain teknisesti välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi. Käytämme evästeitä myös tunnistamaan sinut myöhemmillä vierailuilla, jos sinulla on tili meillä. Muussa tapauksessa sinun olisi kirjauduttava sisään uudelleen jokaisella käynnillä.

11. Analyysipalvelut

Verkkosivustojemme tai sovellustemme analysoimiseksi ja optimoimiseksi käytämme erilaisia palveluja, jotka kuvataan jäljempänä. Voimme esimerkiksi analysoida, kuinka monta käyttäjää vierailee verkkosivustollamme, mitkä tiedot ovat kysytyimpiä tai miten käyttäjät löytävät tarjouksen. Keräämme muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivustolta rekisteröity on tullut verkkosivustolle (ns. viittaajat), mitä verkkosivuston alasivuja on kutsuttu tai kuinka usein ja kuinka kauan alasivua on katsottu. Tämä auttaa meitä suunnittelemaan ja parantamaan tarjouksiamme käyttäjäystävällisellä tavalla. Kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisten käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Tiedot kerätään nimettöminä tai korkeintaan pseudonyyminä. Käsittelyn oikeusperusta on 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. f DSGVO; evästeiden asettaminen tässä yhteydessä perustuu suostumukseesi (DSGVO:n 6 artiklan 1 lit. a kohta).

11.1 Google Analytics

Verkkosivustomme ja sovelluksemme käyttävät Google Analyticsia, Google Inc:n tarjoamaa web-analyysipalvelua, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Käyttö sisältää Universal Analytics -toimintatavan. Tämä mahdollistaa tietojen, istuntojen ja vuorovaikutusten osoittamisen useiden laitteiden välillä pseudonyymille käyttäjätunnukselle ja siten käyttäjän toiminnan analysoinnin eri laitteilla.

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin. Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Jos Google kuitenkin aktivoi IP-osoitteen anonymisoinnin tällä verkkosivustolla, se lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Google on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -sopimukseen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tallentamiin tietoihin. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Näihin tarkoituksiin liittyy myös oikeutettu etumme tietojenkäsittelyyn. Lähettämämme ja evästeisiin, käyttäjätunnuksiin (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnuksiin liittyvät tiedot poistetaan automaattisesti 26 kuukauden kuluttua. Tiedot, joiden säilytysaika on saavutettu, poistetaan automaattisesti kerran kuukaudessa. Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/de.html tai https://policies.google.com/?hl=de.

Teknisesti tarpeettomien evästeiden tallentaminen tässä yhteydessä perustuu suostumukseesi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Lisäksi voit estää Googlen keräämät evästeen tuottamat ja verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot (mm. IP-osoitteesi) sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out-evästeet estävät tietojen keräämisen tulevaisuudessa, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Jos haluat estää Universal Analyticsin keräämisen eri laitteilla, voit kieltää sen kaikissa käytetyissä järjestelmissä. Jos napsautat tästä, opt-out-eväste asetetaan: Google Analytics opt-out. Tämän evästeen asettaminen perustuu suostumukseesi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), muun käsittelyn oikeusperusta tässä yhteydessä on 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. 1 lit. f) DSGVO.

12. Tiedonsiirto

Tietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, ellei meillä ole siihen lakisääteistä velvollisuutta tai ellei tietojen luovuttaminen ole välttämätöntä sopimussuhteen täyttämiseksi tai ellei olet aiemmin nimenomaisesti antanut suostumustasi tietojesi luovuttamiseen.

Ulkopuoliset palveluntarjoajat ja kumppaniyritykset, kuten verkkomaksujen tarjoajat, saavat tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen tilauksesi käsittelemiseksi. Näissä tapauksissa siirrettyjen tietojen laajuus on kuitenkin rajoitettu välttämättömään vähimmäismäärään. Siltä osin kuin palveluntarjoajamme joutuvat kosketuksiin henkilötietojesi kanssa, varmistamme DSGVO:n 28 artiklan mukaisen tilauskäsittelyn puitteissa, että he noudattavat tietosuojalainsäädännön säännöksiä samalla tavalla. Huomioi myös palveluntarjoajien vastaavat tietosuojailmoitukset. Kyseinen palveluntarjoaja on vastuussa kolmansien osapuolten palvelujen sisällöstä, jolloin tarkistamme kohtuullisessa määrin, että palvelut ovat lakisääteisten vaatimusten mukaisia.

Pidämme tärkeänä, että tietojasi käsitellään EU:n / ETA:n alueella. Saattaa kuitenkin käydä niin, että käytämme palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa varmistamme, että vastaanottajalla on riittävä tietosuojan taso ennen henkilötietojesi siirtämistä. Tämä tarkoittaa, että EU:n standardisopimuksilla tai riittävyyspäätöksellä saavutetaan EU:n sisäisiä standardeja vastaava tietosuojan taso.

Henkilötietoja siirretään palvelun tarjoamista varten seuraaville ulkoisille palveluntarjoajille:

12.1 HERE Global B.V.

Tämä sovellus lisensoi HERE Global B.V:n ja sen kumppaneiden kartta-aineistoa ja palveluja. Prosessin yhteydessä myös sovellus siirtää tiettyjä tietoja. Näitä ovat lisenssitiedot ja tiedot yksittäisten toimintojen käytöstä loppukäyttäjien toimesta. Näiden tietojen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä yksittäisistä loppukäyttäjistä.

13 Tietoturva

Olemme toteuttaneet kattavia teknisiä ja toiminnallisia turvatoimia suojellaksemme tietojasi vahingossa tai tahallisesti tapahtuvalta manipuloinnilta, häviämiseltä, tuhoamiselta tai luvattomien henkilöiden pääsyltä niihin. Tietoturvamenettelyjämme tarkistetaan säännöllisesti ja mukautetaan tekniikan kehitykseen.