Būklė 2021 m. gruodžio mėn.

Santrauka

“CargoTour” programėlėje stengiamasi kiek įmanoma vengti rinkti ir tvarkyti asmens duomenis. Tačiau visiškai be jo apsieiti neįmanoma:

Būdami navigacijos programa, tvarkome vietos informaciją, kad galėtume teikti navigacijos paslaugą. Šiuo tikslu naudojame žemėlapius ir “Here” SDK, kurie taip pat įvertina naudojimą anonimine forma (tačiau be vietos duomenų).

Norint aktyvuoti naudotojo paskyrą, reikalingas el. pašto adresas. Paskyra valdoma per “Google Firebase”. Taip pat paskyrai priskiriamas atsitiktinai sugeneruotas ID, kuris pats savaime neleidžia daryti jokių išvadų apie paskyroje esantį asmenį. Visose kitose programėlės srityse paskyrai identifikuoti naudojamas tik šis ID.

Tai taikoma ir prenumeratos mokėjimų tvarkymui. Tai atliekama per “Google” mokėjimų sistemą, skirtą “Android” programėlėms. Mes negauname prieigos prie mokėjimo duomenų ar panašių duomenų.

Programėlės naudojimui analizuoti naudojame “Google Analytics for Firebase”. Perduodant naudojimo duomenis, prieš siunčiant juos “Google”, IP nuasmeninamas.

Kalbant apie trečiųjų šalių paslaugas, “Firebase” naudojame tik debesų duomenų bazėms, o “RevenueCat” – mokėjimų integracijai palengvinti. Šios tarnybos gauna tik atsitiktinai sugeneruotą paskyros ID, kad susietų duomenis su atitinkamomis paskyromis.

Svarbu ir tai, kad nerenkame jokių kitų asmens duomenų ir nesidalijame jais su reklamos tinklais ar panašiais paslaugų teikėjais.

 

Išsami privatumo politika

Toliau pateikiama informacija apie tai, kaip renkame asmens duomenis, kai naudojatės mūsų svetaine ir programėlėmis. Asmeniniai duomenys – tai bet kokie duomenys, kuriuos galima susieti su jumis asmeniškai, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, naudotojo elgsena. Ėmėmės išsamių techninių ir operacinių atsargumo priemonių, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar neįgaliotų asmenų prieigos prie jų. Mūsų saugumo priemonės reguliariai peržiūrimos ir pritaikomos prie technologijų pažangos.

1. asmuo, atsakingas už duomenų tvarkymą
Atsakingas asmuo pagal 4 straipsnio 4 dalį. 7 ES pagrindinis duomenų apsaugos reglamentas (DSGVO):

Stefanas Tiessas

Wesertrasse 44D, 10247 Berlynas, Vokietija

Telefonas: +49 151 172 36 755

El. paštas: info@cargotourapp.com

 

2. kaip susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu
Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu info@stefantiess.de arba paštu.

Stefanas Tiessas

Weser gatvė 44D

10247 Berlynas

 

3. jūsų teisės
Turite šias teises, susijusias su su jumis susijusiais asmens duomenimis:

3.1 Bendrosios teisės
Norėtume jus informuoti, kad turite teisę bet kada paprašyti informacijos apie tai, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome. Teisė susipažinti su duomenimis taip pat apima teisę gauti duomenų kopiją, jei tai neturi neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms (BDAR 15 straipsnis). Turite teisę reikalauti, kad netikslūs ar neišsamūs duomenys apie jus būtų ištaisyti ar papildyti (BDAR 16 straipsnis). Iš esmės turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti (BDAR 17 straipsnis). Tačiau teisė ištrinti duomenis neegzistuoja, pavyzdžiui, jei duomenis būtina tvarkyti siekiant įvykdyti teisinę ar sutartinę prievolę. Turite teisę prašyti apriboti savo duomenų tvarkymą, jei tenkinamos tam tikros sąlygos (BDAR 18 straipsnis). Iš esmės taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų pateikti duomenys būtų perduoti struktūrizuotu, bendru ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau teisė į duomenų perkeliamumą galioja tik tuo atveju, jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu arba sutartimi (DSGVO 20 straipsnis).

3.2 Prieštaravimas arba atšaukimas
Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis (žr. atitinkamus specialius sutikimo atvejus toliau pateiktame aprašyme), šį sutikimą galite bet kada atšaukti. Toks atšaukimas turės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo leistinumui po to, kai juos mums pranešėte.

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymą grindžiame interesų pusiausvyra, t. y. visų pirma DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu, galite nesutikti su duomenų tvarkymu. Taip yra visų pirma tuo atveju, jei duomenų tvarkymas nėra būtinas sutarčiai vykdyti, kurią kiekvienu atveju nurodome toliau pateiktame funkciniame aprašyme. Vykdydami tokį prieštaravimą, kurį galite siųsti 2 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis, paprašysime jūsų nurodyti priežastis, kodėl neturėtume tvarkyti jūsų asmens duomenų taip, kaip tai padarėme. Peržiūrėsime faktus ir sustabdysime arba pakoreguosime duomenų tvarkymą, arba nurodysime jums įtikinamus teisėtus pagrindus, kuriais remdamiesi tęsime duomenų tvarkymą.

Žinoma, bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi reklamos ir duomenų analizės tikslais. Prieštaravimą dėl reklamos siųskite 2 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

3.3 Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Austrijoje kompetentinga priežiūros institucija yra Austrijos duomenų apsaugos institucija.

4. asmens duomenų rinkimas lankantis mūsų svetainėje.
Jei svetaine naudojatės tik informaciniais tikslais, t. y. jei neužsiregistruojate ar kitaip neperduodate mums informacijos, renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūsų naršyklė perduoda į mūsų serverį. Jei norite prisijungti prie mūsų svetainės, renkame toliau nurodytus duomenis, kurie yra techniškai būtini, kad galėtume jums rodyti mūsų svetainę ir užtikrinti jos stabilumą bei saugumą. Teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas:

IP adresas, užklausos data ir laikas, laiko juostos skirtumas nuo Grinvičo laiko (GMT), užklausos turinys (konkretus puslapis), prieigos būsena/HTTP būsenos kodas, kiekvienu atveju perduotų duomenų kiekis, svetainė, iš kurios buvo pateikta užklausa, naršyklė, operacinė sistema ir jos sąsaja, naršyklės programinės įrangos kalba ir versija.

5. asmens duomenų rinkimas naudojant mūsų mobiliąją programėlę
5.1 Programėlių parduotuvės operatoriaus duomenų tvarkymo operacijos.
Atsisiunčiant mobiliąją programėlę į “App Store” perduodama reikiama informacija, t. y. visų pirma naudotojo vardas, el. pašto adresas ir jūsų paskyros kliento numeris, atsisiuntimo laikas, mokėjimo informacija ir individualaus įrenginio identifikavimo numeris. Mes neturime jokios įtakos šiam duomenų rinkimui ir nesame už jį atsakingi. Duomenis tvarkome tik tiek, kiek jų reikia mobiliajai programėlei atsisiųsti į jūsų mobilųjį įrenginį.

5.2 Duomenų tvarkymo operacijos, kai naudojate Programėles.
Kai naudojatės mūsų programėlėmis, renkame toliau nurodytus asmens duomenis, kurie yra techniškai būtini, kad galėtume jums pasiūlyti mūsų mobiliosios programėlės funkcijas (teisinis pagrindas – DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir užtikrinti stabilumą bei saugumą (teisinis pagrindas – DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktas):

IP adresas
Užklausos data ir laikas
Laiko juostų skirtumas nuo Grinvičo laiko (GMT)
Užklausos turinys (konkretus puslapis)
Prieigos būsena/HTTP būsenos kodas
Perduotų duomenų kiekis
Svetainė, iš kurios gauta užklausa
Naršyklė
Operacinė sistema ir jos sąsaja
Naršyklės programinės įrangos kalba ir versija.
6. susisiekti su mumis el. paštu arba per kontaktinę formą
Jei su mumis susisieksite el. paštu arba naudodami kontaktinę formą, jūsų pateiktus duomenis (el. pašto adresą, vardą, pavardę ir, jei taikoma, telefono numerį) saugosime, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus. Jei per kontaktinę formą prašome pateikti duomenis, kurie nėra būtini norint su mumis susisiekti, visada pažymime, kad tai nėra privaloma. Ši informacija naudojama jūsų užklausai patikslinti ir jūsų užklausai geriau apdoroti. Ši informacija perduodama aiškiai savanoriškai ir su jūsų sutikimu, 6 straipsnio 6 dalis. 1 užsidegė DSGVO. Jei tai susiję su informacija apie ryšių kanalus (pvz., el. pašto adresą, telefono numerį), jūs taip pat sutinkate, kad prireikus, siekdami atsakyti į jūsų užklausą, susisiektume su jumis šiuo ryšių kanalu. Žinoma, šį sutikimą galite bet kada atšaukti ir ateityje.

Išsaugoję šiame kontekste surinktus duomenis, juos ištrinsime.

7 Registracija ir naudojimasis paslaugomis
7.1 Registracija
Galite užsiregistruoti ir susikurti kliento paskyrą. Registruodamiesi renkame ir saugome šiuos jūsų duomenis:

El. paštas (naudotojo vardas)
Slaptažodis
Sėkmingai užsiregistravę gausite asmeninę, slaptažodžiu apsaugotą prieigą. Registracija yra savanoriška, tačiau būtina sąlyga norint naudotis mūsų paslaugomis.

Jei naudojatės mūsų paslaugomis, saugome jūsų duomenis, reikalingus sutarčiai įvykdyti. Be to, savanoriškai pateiktus duomenis saugome tol, kol naudojatės portalu, nebent prieš tai juos ištrintumėte. Teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai.

8. užsakymai internetu – parduotuvė
Kai mūsų svetainėje arba programėlėje pateikiate internetinį užsakymą, renkame įvairius duomenis, būtinus sutarčiai sudaryti. Teisinis pagrindas yra sutarties sudarymas ir vykdymas pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir laikantis teisinių įsipareigojimų. Duomenų saugojimo teisinis pagrindas dėl teisinių prievolių saugoti duomenis yra 6 straipsnio 6 dalis. 1 lit. c DSGVO. Mokėjimams apdoroti naudojame įvairius mokėjimo paslaugų teikėjus, kurie visuomet yra identifikuojami ir tiesiogiai priima jūsų įvestį, todėl yra jūsų asmens duomenų, surinktų atliekant mokėjimą, gavėjai. Mokėjimo paslaugų teikėjų dalyvavimo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Mokėjimo tikslais duomenys saugomi mokėjimo apdorojimo laikotarpiu.

9 “Google
Taip pat galite užsiregistruoti ir prisijungti per “Google” paskyrą. Kai registruojatės per “Google”, “Google” paprašys jūsų sutikimo bendrinti tam tikrus jūsų “Google” paskyros duomenis su mumis. Tai yra jūsų vardas, pavardė, lytis ir el. pašto adresas, kad būtų patvirtinta jūsų tapatybė, taip pat nuoroda į “Google” profilį ir profilio nuotrauka. Šiuos duomenis renka “Google” ir perduoda mums pagal “Google” privatumo politiką.

Šie duomenys naudojami jūsų paskyrai sukurti, teikti ir personalizuoti. Teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai; techniškai nebūtinų slapukų saugojimas šiame kontekste grindžiamas jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

10 Slapukų naudojimas
Jei duodate mums sutikimą nustatyti slapukus, slapukai bus išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai naudositės mūsų svetaine ir programėlėmis. Techniškai būtini slapukai taip pat saugomi be jūsų sutikimo. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, saugomi jūsų įrenginio atmintyje ir susieti su jūsų naudojama naršykle ar programa, per kurią tam tikra informacija perduodama slapuką nustačiusiam subjektui. Slapukai negali vykdyti programų ar perduoti virusų į jūsų galutinį įrenginį. Jie naudojami tam, kad visa svetainė būtų patogesnė ir efektyvesnė, taip pat analizės tikslais ir iš dalies techniškai būtini mūsų paslaugoms teikti. Taip pat naudojame slapukus, kad atpažintume jus vėlesnių apsilankymų metu, jei turite mūsų paskyrą. Priešingu atveju, kiekvieno apsilankymo metu tektų iš naujo prisijungti.

11. analizės paslaugos
Analizuodami ir optimizuodami savo svetaines ar programėles, naudojame įvairias toliau aprašytas paslaugas. Pavyzdžiui, galime analizuoti, kiek naudotojų lankosi mūsų svetainėje, kokia informacija yra paklausiausia arba kaip naudotojai randa pasiūlymą. Be kita ko, renkame duomenis apie tai, iš kurios svetainės duomenų subjektas atėjo į svetainę (vadinamieji refereriai), į kuriuos svetainės tinklalapius buvo skambinta arba kaip dažnai ir kiek laiko buvo peržiūrėtas tinklalapis. Tai padeda mums kurti ir tobulinti savo pasiūlymus, kad jie būtų patogūs vartotojui. Surinkti duomenys nenaudojami atskiriems naudotojams asmeniškai identifikuoti. Renkami anoniminiai arba daugiausia pseudoniminiai duomenys. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra 6 straipsnio 6 dalis. 1 lit. f DSGVO; slapukų nustatymas šiame kontekste grindžiamas jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

11.1 “Google Analytics
Mūsų svetainėje ir programėlėse naudojama “Google Analytics”, “Google Inc.” (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) teikiama žiniatinklio analizės paslauga.Naudojamas “Universal Analytics” veikimo režimas. Tai leidžia pseudoniminiam naudotojo ID priskirti duomenis, seansus ir sąveikas keliuose įrenginiuose ir taip analizuoti naudotojo veiklą įvairiuose įrenginiuose.

“Google Analytics” naudoja slapukus, kurie leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi svetaine. Slapukų generuojama informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į “Google” serverį JAV ir ten saugoma. Tačiau šioje svetainėje įjungus IP anonimiškumo funkciją, “Google” Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiosiose valstybėse jūsų IP adresą iš anksto sutrumpins. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į “Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys perduodami į JAV, “Google” prisijungė prie ES ir JAV privatumo skydo, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas, kuris yra “Google Analytics” dalis, nebus sujungtas su kitais “Google” saugomais duomenimis. Šios svetainės operatoriaus vardu “Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, rengtų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis taip pat susijęs su šiais tikslais. Mūsų siunčiami duomenys, susiję su slapukais, naudotojo ID (pvz., naudotojo ID) arba reklamos ID, automatiškai ištrinami po 26 mėnesių. Duomenys, kurių saugojimo laikotarpis baigėsi, automatiškai ištrinami kartą per mėnesį. Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite https://www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://policies.google.com/?hl=de.

Šiame kontekste techniškai nereikalingų slapukų saugojimas grindžiamas jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Be to, atsisiųsdami ir įdiegdami https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de galite neleisti “Google” rinkti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat neleisti “Google” tvarkyti šių duomenų. Atsisakymo slapukai neleidžia ateityje rinkti jūsų duomenų, kai lankotės šioje svetainėje. Jei norite, kad “Universal Analytics” nerinktų duomenų visuose įrenginiuose, galite atsisakyti visose naudojamose sistemose. Jei spustelėsite čia, bus nustatytas atsisakymo slapukas: “Google Analytics” atsisakymas. Šio slapuko nustatymas grindžiamas jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas), o teisinis pagrindas kitam tvarkymui šiame kontekste yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas. 1 punkto f papunktis DSGVO.

12. duomenų perdavimas
Iš esmės jūsų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai esame teisiškai įpareigoti tai daryti, kai duomenų perdavimas yra būtinas sutartiniams santykiams vykdyti arba kai jūs iš anksto aiškiai sutikote, kad jūsų duomenys būtų perduoti.

Išorės paslaugų teikėjai ir įmonės partnerės, pavyzdžiui, internetinių mokėjimų paslaugų teikėjai, gauna jūsų duomenis tik tiek, kiek tai būtina jūsų užsakymui apdoroti. Tačiau tokiais atvejais perduodamų duomenų apimtis ribojama iki būtino minimumo. Jei mūsų paslaugų teikėjai susiduria su jūsų asmens duomenimis, mes užtikriname, kad tvarkydami užsakymus pagal DSGVO 28 straipsnį jie taip pat laikytųsi duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų. Taip pat atkreipkite dėmesį į atitinkamus paslaugų teikėjų duomenų apsaugos pranešimus. Už trečiųjų šalių paslaugų turinį atsako atitinkamas paslaugų teikėjas, todėl mes pagrįstai tikriname, ar paslaugos atitinka teisinius reikalavimus.

Mums svarbu, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES / EEE. Tačiau gali būti, kad naudojamės paslaugų teikėjų, kurie duomenis tvarko už ES / EEE ribų, paslaugomis. Tokiais atvejais, prieš perduodami jūsų asmens duomenis, užtikriname, kad gavėjas užtikrintų tinkamą duomenų apsaugos lygį. Tai reiškia, kad ES standartinėmis sutartimis arba sprendimu dėl tinkamumo užtikrinamas duomenų apsaugos lygis, prilygstantis ES standartams.

Paslaugų teikimo tikslais asmens duomenys perduodami šiems išorės paslaugų teikėjams:

12.1 HERE Global B.V.
Šioje programėlėje licencijuojama “HERE Global B.V.” ir jos partnerių žemėlapių medžiaga ir paslaugos. Vykstant šiam procesui programėlė taip pat perduoda tam tikrą informaciją. Tai apima duomenis apie licencijas ir duomenis apie galutinių naudotojų naudojimąsi atskiromis funkcijomis. Tačiau iš šių duomenų negalima daryti išvadų apie atskirus galutinius naudotojus.

13 Duomenų saugumas
Įdiegėme išsamias technines ir operacines saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar neįgaliotų asmenų prieigos prie jų. Mūsų saugumo procedūros reguliariai peržiūrimos ir pritaikomos prie technologijų pažangos.