Status december 2021

Samenvatting

De CargoTour app probeert het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zoveel mogelijk te vermijden. Helemaal zonder is echter niet mogelijk:

Als navigatie-app verwerken we locatiegegevens om de navigatiedienst te kunnen leveren. Hiervoor gebruiken we kaarten en SDK’s van Here, die ook het gebruik in geanonimiseerde vorm (maar zonder locatiegegevens) evalueren.

Om gebruikersaccounts te activeren, hebben we een e-mailadres nodig. Accountbeheer gebeurt via Google Firebase. Daarbij krijgt het account ook een willekeurig gegenereerde ID toegewezen, waaruit op zich geen conclusies kunnen worden getrokken over de persoon erachter. In alle andere delen van de app wordt alleen dit ID gebruikt om het account te identificeren.

Dit geldt ook voor de betalingsverwerking van abonnementen. Dit wordt afgehandeld via Google’s eigen betalingssysteem voor Android-apps. Wij krijgen geen toegang tot betalingsgegevens en dergelijke.

Om het gebruik van de app te analyseren, gebruiken wij Google Analytics voor Firebase. Wanneer gebruiksgegevens worden verzonden, wordt het IP-adres geanonimiseerd voordat het naar Google wordt verzonden.

In termen van diensten van derden gebruiken we verder alleen Firebase voor de cloud-databases en RevenueCat om de betalingsintegratie te vergemakkelijken. Deze diensten ontvangen alleen de willekeurig gegenereerde account-ID om de gegevens te koppelen aan de respectieve accounts.

En belangrijk, wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens en delen geen gegevens met reclamenetwerken of soortgelijke dienstverleners.

Volledig privacybeleid

Hieronder vindt u informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze website en apps gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Wij hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

1. verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijke persoon volgens Art. 4 (7) EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO):

Stefan Tiess
Wesertrasse 44D, 10247 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 151 172 36 755

E-mail: info@cargotourapp.com

2. hoe contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@stefantiess.de of per post op het volgende adres.

Stefan Tiess
Weserstraat 44D
10247 Berlijn

3. uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

3.1 Algemene rechten

Wij wijzen u erop dat u te allen tijde het recht hebt om informatie op te vragen over welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Het recht op toegang omvat ook het recht om een kopie van de gegevens te verkrijgen, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen (Art 15 GDPR). U hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste of onvolledige gegevens over u worden gecorrigeerd of aangevuld (Art. 16 GDPR). In principe heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen (Art. 17 GDPR). Het recht op wissen bestaat echter niet, bijvoorbeeld voor zover de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen. U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan (Art. 18 GDPR). In principe heeft u ook het recht op de overdracht van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Het recht op gegevensportabiliteit bestaat echter alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst (Art. 20 DSGVO).

3.2 Bezwaar of herroeping

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken (zie de respectieve speciale gevallen van toestemming in de beschrijving hieronder), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verklaard.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, d.w.z. met name op art. 6, lid 1, letter f DSGVO, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, die door ons in elk geval in de onderstaande functionele beschrijving wordt uiteengezet. Bij een dergelijk bezwaar, dat u naar de in punt 2 vermelde contactgegevens kunt sturen, zullen wij u vragen de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken op de manier waarop wij dat hebben gedaan. Wij zullen de feiten opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. Richt uw bezwaar tegen reclame aan de in punt 2 genoemde contactgegevens.

3.3 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

In Oostenrijk is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming.

4. verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Bij een zuiver informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 (1) lit. f DSGVO:

IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval, website waarvan het verzoek afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en versie van de browsersoftware.

5. verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze mobiele app
5.1 Gegevensverwerkingen van de app store operator.

Bij het downloaden van de mobiele app wordt de vereiste informatie doorgegeven aan de App Store, met name gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip van downloaden, betalingsinformatie en het individuele apparaatidentificatienummer. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dat nodig is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele apparaat.

5.2 Gegevensverwerkingen wanneer u de apps gebruikt.

Wanneer u onze apps gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om u de functies van onze mobiele app te kunnen aanbieden (rechtsgrondslag is art. 6 (1) lit. b DSGVO) en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 (1) lit. f DSGVO):

IP-adres
Datum en tijd van het verzoek
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
Toegangsstatus/HTTP-statuscode
Hoeveelheid verzonden gegevens
Website waar het verzoek vandaan kwam
Browser
Besturingssysteem en zijn interface
Taal en versie van de browsersoftware
6. contact met ons opnemen via e-mail of contactformulier

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Voor zover wij via ons contactformulier input vragen die niet noodzakelijk is om contact met ons op te nemen, hebben wij deze altijd als optioneel gemarkeerd. Deze informatie wordt gebruikt om uw verzoek te specificeren en de verwerking ervan te verbeteren. Het doorgeven van deze informatie gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit a DSGVO. Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer) stemt u er ook mee in dat wij, indien nodig, via dit communicatiekanaal contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden. Uiteraard kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Wij zullen de in dit kader verzamelde gegevens na opslag verwijderen.

7 Registratie en gebruik van de dienst
7.1 Registratie

U hebt de mogelijkheid zich bij ons te registreren en een klantenaccount aan te maken. Voor de registratie verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens van u:

E-mail (gebruikersnaam)
Wachtwoord

Na succesvolle registratie ontvangt u een persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde toegang. Registratie is vrijwillig, maar een voorwaarde voor het gebruik van onze diensten.

Als u onze diensten gebruikt, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Daarnaast bewaren wij de gegevens die u vrijwillig verstrekt voor de tijd dat u het portaal gebruikt, tenzij u deze vooraf verwijdert. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. b en f DSGVO.

8. online bestellingen – shop

Wanneer u op onze website of in de app een online bestelling plaatst, verzamelen wij verschillende gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst. De rechtsgrondslag is het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst conform art. 6 (1) lit. b DSGVO. De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het contract en in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. De rechtsgrondslag voor de opslag van gegevens vanwege wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren is Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Voor de betalingsverwerking maken wij gebruik van verschillende betalingsdienstaanbieders die altijd worden geïdentificeerd en uw invoer rechtstreeks accepteren en dus ontvangers zijn van uw persoonsgegevens die in verband met het betalingsproces worden verzameld. De rechtsgrondslag voor de inschakeling van betalingsdienstaanbieders is de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. De opslag ten behoeve van de betaling vindt plaats voor de duur van de betalingsverwerking.

9 Google

U kunt zich ook registreren en aanmelden via uw Google-account. Wanneer u zich via Google registreert, vraagt Google uw toestemming om bepaalde gegevens uit uw Google-account met ons te delen. Dit omvat uw voornaam, achternaam, geslacht en e-mailadres om uw identiteit te verifiëren, evenals een link naar uw Google-profiel en uw profielfoto. Deze gegevens worden verzameld door Google en aan ons doorgegeven in overeenstemming met het privacybeleid van Google.

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en te personaliseren. De rechtsgrondslag is art. 6 (1) lit. b en f DSGVO; het opslaan van technisch onnodige cookies in deze context is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 (1) lit. a DSGVO).

10 Gebruik van cookies

Als u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen, worden bij het gebruik van onze website en onze apps cookies op uw computer opgeslagen. Technisch noodzakelijke cookies worden ook zonder uw toestemming opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van uw apparaat en worden gekoppeld aan de browser of app die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de entiteit die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw eindapparaat. Ze worden gebruikt om de website als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, tracking voor analysedoeleinden en zijn deels technisch noodzakelijk voor het leveren van onze diensten. Wij gebruiken ook cookies om u bij volgende bezoeken te identificeren als u een account bij ons hebt. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

11. analysediensten

Voor het analyseren en optimaliseren van onze websites of onze apps maken wij gebruik van verschillende diensten, die hieronder worden beschreven. Wij kunnen bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze website bezoeken, naar welke informatie de meeste vraag is of hoe gebruikers het aanbod vinden. Wij verzamelen onder andere gegevens over vanaf welke website een betrokkene op een website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina’s van de website werden opgeroepen of hoe vaak en hoe lang een subpagina werd bekeken. Dit helpt ons om onze aanbiedingen op een gebruiksvriendelijke manier vorm te geven en te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme of hoogstens pseudonieme gegevens verzameld. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO; het plaatsen van cookies in deze context is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

11.1 Google Analytics

Onze website en apps gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Het gebruik omvat de werkingsmodus Universal Analytics. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door Google opgeslagen gegevens. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking ligt ook in deze doeleinden. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. user-ID) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 26 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden eenmaal per maand automatisch gewist. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=de.

Het opslaan van technisch onnodige cookies in deze context is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out cookies voorkomen het verzamelen van uw gegevens in de toekomst wanneer u deze website bezoekt. Om het verzamelen van gegevens door Universal Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u zich op alle gebruikte systemen afmelden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics opt-out. De instelling van deze cookie is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO), de rechtsgrondslag voor andere verwerkingen in deze context is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

12. gegevensoverdracht

In principe worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is voor het nakomen van de contractuele relatie, of u eerder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het doorgeven van uw gegevens.

Externe dienstverleners en partnerbedrijven, zoals aanbieders van online betalingen, ontvangen uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling te verwerken. In deze gevallen is de omvang van de doorgegeven gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Voor zover onze dienstverleners met uw persoonlijke gegevens in aanraking komen, zorgen wij er in het kader van de afhandeling van bestellingen overeenkomstig art. 28 DSGVO voor dat zij de bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht op dezelfde wijze naleven. Gelieve ook kennis te nemen van de respectieve kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de aanbieders. De betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van de diensten van derden, waarbij wij in redelijkheid controleren of de diensten voldoen aan de wettelijke eisen.

Wij hechten belang aan de verwerking van uw gegevens binnen de EU/EER. Het kan echter voorkomen dat wij gebruik maken van dienstverleners die gegevens buiten de EU/EER verwerken. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat bij de ontvanger een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt vastgesteld voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen. Dit betekent dat een niveau van gegevensbescherming wordt bereikt dat vergelijkbaar is met de normen binnen de EU via standaardcontracten van de EU of een adequaatheidsbesluit.

Voor het verlenen van de dienst worden persoonsgegevens doorgegeven aan de volgende externe dienstverleners:

12.1 HERE Global B.V.

Voor deze App worden kaartmateriaal en diensten van HERE Global B.V. en haar partners in licentie gegeven. Daarbij worden ook bepaalde gegevens door de app overgedragen. Hiertoe behoren licentiegegevens en gegevens over het gebruik van afzonderlijke functies door eindgebruikers. Uit deze gegevens kunnen echter geen conclusies worden getrokken over individuele eindgebruikers.

13 Gegevensbeveiliging

Wij hebben uitgebreide technische en operationele veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.