Status Grudzień 2021

Podsumowanie

Aplikacja CargoTour stara się w miarę możliwości unikać gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Nie można się jednak bez niego całkowicie obejść:

Jako aplikacja nawigacyjna przetwarzamy informacje o lokalizacji w celu zapewnienia usługi nawigacyjnej. W tym celu korzystamy z map i SDK firmy Here, które również oceniają anonimowe wykorzystanie (ale bez danych o lokalizacji).

Do aktywacji kont użytkowników wymagane jest podanie adresu e-mail. Zarządzanie kontem odbywa się za pośrednictwem Google Firebase. W tym procesie do konta przypisywany jest również losowo wygenerowany identyfikator, który sam w sobie nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat osoby, która za nim stoi. We wszystkich innych obszarach aplikacji tylko ten identyfikator jest używany do identyfikacji rachunku.

Dotyczy to również przetwarzania płatności za abonament. Jest to obsługiwane poprzez system płatności Google dla aplikacji na Androida. Nie otrzymujemy dostępu do danych dotyczących płatności lub podobnych.

Do analizy wykorzystania aplikacji wykorzystujemy Google Analytics dla Firebase. W przypadku przekazywania danych o użytkowaniu, IP jest anonimizowane przed przesłaniem do Google.

Jeśli chodzi o usługi stron trzecich, w przeciwnym razie używamy tylko Firebase do baz danych w chmurze i RevenueCat do ułatwienia integracji płatności. Usługi te otrzymują jedynie losowo wygenerowany identyfikator konta w celu powiązania danych z odpowiednimi kontami.

Ponadto nie zbieramy żadnych innych danych osobowych ani nie udostępniamy ich sieciom reklamowym lub podobnym usługodawcom.

Pełna polityka prywatności

Poniżej znajdują się informacje o tym, jak zbieramy dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej i aplikacji. Dane osobowe oznaczają wszystkie dane, które można powiązać z użytkownikiem, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki ostrożności, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

1. administrator danych

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu art.) 7 Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (DSGVO):

Stefan Tiess

Wesertrasse 44D, 10247 Berlin, Niemcy

Telefon: +49 151 172 36 755

E-mail: info@cargotourapp.com

 

2. jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem info@stefantiess.de lub listownie pod adresem.

Stefan Tiess

Ulica Weser 44D

10247 Berlin

 

3. Twoje prawa

W związku z danymi osobowymi dotyczącymi Państwa przysługują Państwu następujące prawa:

3.1 Prawa ogólne

Informujemy, że w każdej chwili masz prawo zażądać informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prawo dostępu obejmuje również prawo do uzyskania kopii danych, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób (art. 15 GDPR). Masz prawo zażądać sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych dotyczących Ciebie (art. 16 GDPR). Zasadniczo mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 GDPR). Prawo do usunięcia danych nie istnieje jednak na przykład wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umownego. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli spełnione są określone warunki (art. 18 GDPR). Zasadniczo mają Państwo również prawo do otrzymania przekazania podanych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo do przenoszenia danych istnieje jednak tylko wtedy, gdy przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie lub umowie (art. 20 GDPR).

3.2 Sprzeciw lub odwołanie

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych (patrz odpowiednie szczególne przypadki zgody w opisie poniżej), możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po złożeniu nam oświadczenia.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na równowadze interesów, w szczególności na sekcji 6 (1) lit. f DSGVO, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania umowy, co jest przez nas co jakiś czas wskazywane w poniższym opisie funkcjonalnym. Realizując ten sprzeciw, który możesz wysłać na dane kontaktowe podane w punkcie 2, poprosimy Cię o przedstawienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób, w jaki to zrobiliśmy. Zbadamy fakty i albo wstrzymamy lub zmienimy przetwarzanie danych, albo przedstawimy Ci nasze istotne uzasadnione powody, dla których powinniśmy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. Sprzeciw wobec reklamy należy przesłać na dane kontaktowe wymienione w punkcie 2.

3.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

W Austrii właściwym organem nadzorczym jest Austriacki Urząd Ochrony Danych.

4. zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. gdy nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, zbieramy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo wejść na naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne, aby móc pokazać Państwu naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. f DSGVO:

Adres IP, data i godzina żądania, różnica czasu w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), kod statusu dostępu/HTTP, ilość przesyłanych danych w każdym przypadku, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

5. zbieranie danych osobowych podczas korzystania z naszej aplikacji mobilnej

5.1 Operacje przetwarzania danych przez operatora sklepu z aplikacjami

Podczas pobierania aplikacji mobilnej do App Store przekazywane są wymagane informacje, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i kod klienta konta, czas pobrania, informacje o płatności i indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Nie mamy wpływu na to zbieranie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przetwarzamy dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do pobrania aplikacji mobilnej na Twoje urządzenie mobilne.

5.2 Operacje przetwarzania danych podczas korzystania z Aplikacji.

Podczas korzystania z naszych aplikacji gromadzimy następujące dane osobowe, które są technicznie niezbędne, aby móc zaoferować Państwu funkcje naszej aplikacji mobilnej (podstawa prawna to art. 6 (1) lit. b DSGVO) oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna to art. 6 (1) lit. f DSGVO):

Adres IP
Data i godzina złożenia wniosku
Różnica czasu w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
Treść wniosku (konkretna strona)
Status dostępu/kod statusu protokołu HTTP
Ilość przesłanych danych
Strona internetowa, z której pochodzi wniosek
Przeglądarka
System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

6. kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i ewentualnie numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Jeśli za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego prosimy o podanie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu z nami, zawsze oznaczamy je jako opcjonalne. Informacje te są wykorzystywane w celu sprecyzowania Państwa zapytania i usprawnienia procesu jego przetwarzania. Przekazanie tych informacji odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności i za Państwa zgodą, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. O ile dotyczy to informacji o kanałach komunikacji (np. adres e-mail, numer telefonu), wyrażają Państwo również zgodę na kontaktowanie się z nami za pośrednictwem tego kanału komunikacji, w razie potrzeby w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo odwołać tę zgodę w przyszłości.

Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po ich zapisaniu.

7 Rejestracja i korzystanie z Serwisu

7.1 Rejestracja

Masz możliwość rejestracji i założenia konta klienta. W celu rejestracji zbieramy i przechowujemy następujące dane użytkownika:

E-mail (nazwa użytkownika)
Hasło

Po rejestracji otrzymasz zabezpieczony hasłem dostęp osobisty. Rejestracja jest dobrowolna, ale jest warunkiem korzystania z naszych usług.

Jeśli korzystasz z naszych usług, przechowujemy Twoje dane niezbędne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy dane, które dobrowolnie podajesz, tak długo jak korzystasz z portalu, chyba że wcześniej je usuniesz. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b i f DSGVO.

8. zamówienia online – sklep

Kiedy składasz zamówienie online na naszej stronie internetowej lub w aplikacji, zbieramy różne dane niezbędne do zawarcia umowy. Podstawą prawną jest zawarcie i wykonanie umowy zgodnie z § 6 (1) lit. b DSGVO. Dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz zgodnie z obowiązkami prawnymi. Podstawą prawną przechowywania danych ze względu na prawne obowiązki przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Do przetwarzania płatności korzystamy z różnych dostawców usług płatniczych, którzy są zawsze zidentyfikowani i przyjmują bezpośrednio Twoje dane wejściowe, a zatem są odbiorcami Twoich danych osobowych zebranych w związku z procesem płatności. Podstawą prawną zaangażowania dostawców usług płatniczych jest wypełnienie umowy zgodnie z § 6 (1) b DSGVO. Przechowywanie w celach płatniczych odbywa się na czas realizacji płatności.

9 Google

Można też zarejestrować się i zalogować za pomocą konta Google. Podczas rejestracji za pośrednictwem Google, Google poprosi o zgodę na udostępnienie nam pewnych danych z konta Google. Obejmuje to Twoje imię, nazwisko, płeć i adres e-mail w celu weryfikacji Twojej tożsamości, a także link do Twojego profilu Google i zdjęcia profilowego. Dane te są gromadzone przez Google i przekazywane nam zgodnie z polityką prywatności Google.

Dane te są wykorzystywane do zakładania, udostępniania i personalizacji konta użytkownika. Podstawą prawną jest art. 6 (1) b i f DSGVO; zapisywanie technicznie zbędnych plików cookie w tym kontekście odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 (1) a DSGVO).

10 Stosowanie plików cookies

.
Jeśli udzielisz nam zgody na ustawienie plików cookie, będą one przechowywane na Twoim komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji. Technicznie niezbędne pliki cookie są również przechowywane bez Państwa zgody. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika i są powiązane z przeglądarką lub aplikacją, z której korzysta użytkownik i za pośrednictwem których pewne informacje są przekazywane do podmiotu, który ustawił plik cookies. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenie użytkownika. Są one wykorzystywane do tego, aby strona internetowa jako całość była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna, do celów śledzenia analizy i są częściowo technicznie niezbędne do świadczenia naszych usług. Używamy również plików cookie do identyfikacji użytkownika podczas kolejnych wizyt, jeśli posiada on u nas konto. W przeciwnym razie przy każdej wizycie trzeba będzie się ponownie logować.

11. usługi analityczne

.
W celu analizy i optymalizacji naszych stron internetowych lub aplikacji korzystamy z różnych usług, opisanych poniżej. Możemy na przykład analizować, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę internetową, na jakie informacje jest największe zapotrzebowanie lub jak użytkownicy znajdują ofertę. Zbieramy między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba trafiła na stronę (tzw. referrery), jakie podstrony strony internetowej zostały wywołane lub jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Pomaga nam to w projektowaniu i ulepszaniu naszych ofert w sposób przyjazny dla użytkownika. Zebrane dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji poszczególnych użytkowników. Gromadzone są dane anonimowe lub co najwyżej pseudonimowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO; ustawienie plików cookie w tym kontekście opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

11.1 Google Analytics

Nasza strona internetowa i aplikacje korzystają z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Korzystanie obejmuje tryb pracy Universal Analytics. Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizę aktywności użytkownika na wielu urządzeniach.

Google Analytics używa plików cookie, aby pomóc w analizie korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednakże poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej obcięty przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach umawiających się w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam obcięty. W tych wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google zastosował się do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatora strony internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 26 miesiącach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdują się na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://policies.google.com/?hl=de.

Zapisywanie technicznie zbędnych plików cookie w tym kontekście odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out cookies zapobiegają przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony. Aby zapobiec zbieraniu danych przez Universal Analytics na wszystkich urządzeniach, możesz wyłączyć opcję na wszystkich używanych systemach. Kliknięcie tutaj spowoduje ustawienie pliku cookie opt-out: Opcja opt-out dla Google Analytics. Ustawienie tego pliku cookie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), podstawą prawną dla innego przetwarzania w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

12. transfer danych

Zasadniczo Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, lub przekazanie danych jest konieczne do realizacji stosunku umownego, lub jeśli wcześniej wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na przekazanie swoich danych.

Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie, takie jak dostawcy płatności online, otrzymują Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego zamówienia. W tych przypadkach jednak zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi w ramach realizacji zlecenia zgodnie z § 28 DSGVO, zapewniamy, że przestrzegają oni również przepisów ustawy o ochronie danych. Prosimy również o przestrzeganie odpowiednich informacji o ochronie danych osobowych dostawców. Za treść usług osób trzecich odpowiada odpowiedni dostawca, dlatego sprawdzamy, czy usługi te są zgodne z wymogami prawnymi.

Ważne jest dla nas, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie UE/EOG. Może się jednak zdarzyć, że korzystamy z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza UE/EOG. W takich przypadkach, zanim przekażemy Twoje dane osobowe, zapewniamy, że odbiorca ma odpowiedni poziom ochrony danych. Oznacza to, że poziom ochrony danych porównywalny z normami w UE jest osiągany poprzez standardowe umowy UE lub decyzję o odpowiednim poziomie ochrony.

W celu realizacji usługi dane osobowe są przekazywane następującym zewnętrznym dostawcom usług:

12.1 HERE Global B.V.

Niniejsza Aplikacja licencjonuje materiały mapowe i usługi firmy HERE Global B.V. i jej partnerów. W procesie tym aplikacja przekazuje również pewne informacje. Obejmuje to dane o licencjach i wykorzystaniu poszczególnych funkcji przez użytkowników końcowych. Dane te nie pozwalają jednak na wyciągnięcie wniosków dotyczących poszczególnych użytkowników końcowych.

13 Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy rozległe techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technologicznego.