Βασικοί όροι χρήσης

Η CargoTour προσφέρει τις υπηρεσίες της με την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθηση. Ωστόσο, αυτό δεν σας απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από την ευθύνη σας να οδηγείτε με ασφάλεια και σύμφωνα με το νόμο. Ωστόσο, με τη χρήση της εφαρμογής αποδέχεστε τους ακόλουθους βασικούς όρους:

Προτεραιότητα των πινακίδων κυκλοφορίας: Οι πινακίδες κυκλοφορίας στην εφαρμογή δεν αντικαθιστούν ή περιορίζουν την εγκυρότητα των πινακίδων κυκλοφορίας κατά μήκος του δρόμου. Εάν οι πινακίδες κυκλοφορίας στο δρόμο διαφέρουν από τις οδηγίες στην εφαρμογή, οι πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας υπερισχύουν πάντα των πινακίδων στην εφαρμογή.

Υπεύθυνη οδήγηση: Οδηγείτε πάντα με τη δέουσα προσοχή λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οδικές, καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και νόμους. Με τη χρήση της εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι η ασφαλής και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας συμμετοχή στην κυκλοφορία αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά σας στο δρόμο.

Επικαιρότητα των δεδομένων: Παρόλο που ο χάρτης και τα δεδομένα κυκλοφορίας ενημερώνονται τακτικά, η πραγματική οδική κυκλοφορία υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές. Ως εκ τούτου, δεν εγγυόμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών.

Online ενημερώσεις: Παρόλο που αυτή η εφαρμογή παρέχει μεμονωμένες λειτουργίες για χρήση εκτός σύνδεσης, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για τη σωστή και πλήρη σειρά λειτουργιών της. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, τα δεδομένα ανταλλάσσονται συνεχώς μεταξύ της συσκευής σας και των διακομιστών μας, εκτός εάν το αποτρέψετε τεχνικά. Η διαθεσιμότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο και το σχετικό κόστος είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Το κόστος που προκύπτει βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς.

Χάρτες από την HERE: Αυτή η εφαρμογή παρέχει άδεια χρήσης λογισμικού και χαρτών από την HERE Global B.V. και τους επιχειρηματικούς της εταίρους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών των δικαιοπαρόχων μας. Οποιαδήποτε χρήση, αποθήκευση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου και των υπηρεσιών λογισμικού εκτός αυτής της εφαρμογής απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση της HERE Global B.V. Το περιεχόμενο της HERE διατίθεται με άδεια χρήσης “ως έχει”. Ούτε εμείς ούτε η HERE δίνουμε οποιαδήποτε εγγύηση ή αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα του Περιεχομένου.

§ 1 Ισχύς των ΓΟΣ, τροποποίηση των ΓΟΣ

1.1 Η CargoTour, εκπροσωπούμενη από τον Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Βερολίνο (“Εμείς”) είναι μια εφαρμογή για κινητά (“Εφαρμογή”) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς ως χρήστη (“Χρήστης”).

Οι υπηρεσίες και οι παραστάσεις που παρέχονται στο πλαίσιο της Εφαρμογής παρέχονται αποκλειστικά βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων (“ΓΟΠ”). Αυτοί οι ΓΟΣ δημοσιεύονται για τις εφαρμογές για κινητά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας της αντίστοιχης εφαρμογής, καθώς και στις ιστοσελίδες της εφαρμογής. Μπορούν να προβληθούν εκεί ανά πάσα στιγμή και να εκτυπωθούν.

1.2 Με την αποδοχή των ΓΟΠ, συνάπτουμε μαζί σας μια σύμβαση άδειας χρήσης. Κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας, ως χρήστης αποδέχεστε τους ΓΟΠ για τις υπηρεσίες μας επιλέγοντας “Αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις” και κάνοντας κλικ στο κουμπί εγγραφής.

1.3 Έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στους ΓΟΠ και σε άλλους όρους και προϋποθέσεις με ισχύ για το μέλλον. Θα προβούμε σε αυτές τις αλλαγές μόνο για βάσιμους λόγους, ιδίως λόγω νέων τεχνικών εξελίξεων, επεκτάσεων των υπηρεσιών μας, αλλαγών στο νόμο ή στη νομολογία ή άλλων ισοδύναμων λόγων. Εάν η αλλαγή διαταράξει σημαντικά τη συμβατική ισορροπία μεταξύ εσάς και εμάς, η αλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί. Διαφορετικά, οι αλλαγές απαιτούν τη συγκατάθεσή σας. Ως χρήστης, συμφωνείτε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές στους ΓΟΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε τελευταία φορά. Θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί, εάν δεν προβάλλετε αντιρρήσεις γραπτώς ή σε μορφή κειμένου (π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ) εντός 8 εβδομάδων από την παραλαβή τους (“περίοδος αντιρρήσεων”). Θα επισημάνουμε ξεχωριστά αυτή την περίσταση στην κοινοποίηση της αλλαγής. Ως χρήστης, σας συνιστούμε να μας στείλετε την αντίρρησή σας γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λόγους διατήρησης των αποδεικτικών στοιχείων. Στην τελευταία περίπτωση, καλό είναι να αναφέρετε το όνομα της εφαρμογής και το όνομά σας στη γραμμή θέματος.

1.4 Εάν εσείς ως χρήστης δεν αντιταχθείτε στους τροποποιημένους ΓΟΠ εντός της περιόδου αντιρρήσεων ή εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα Παιχνίδια παρά την παραλαβή της ειδοποίησης τροποποίησης, οι τροποποιημένοι ή συμπληρωματικοί ΓΟΠ τίθενται σε ισχύ έναντι σας.

Εάν εσείς, ως χρήστης, αντιταχθείτε εντός της προθεσμίας, έχετε το δικαίωμα, όπως και εμείς, να καταγγείλετε τη σύμβαση άδειας χρήσης ή τη σύμβαση άδειας χρήσης premium σύμφωνα με την § 10 των παρόντων ΓΟΠ και να διαγράψετε το λογαριασμό μετά τη λήξη τυχόν προθεσμίας ειδοποίησης. Τυχόν τέλη υπηρεσιών που έχουν καταβληθεί εκ των προτέρων κατά τη διάρκεια της περιόδου τερματισμού θα σας επιστραφούν αναλογικά. Στην κοινοποίηση των αλλαγών, θα επισημάνουμε ρητά τη δυνατότητα εναντίωσης και καταγγελίας, την περίοδο προειδοποίησης και τις νομικές συνέπειες, ιδίως σε περίπτωση μη εναντίωσης.

§ 2 Σύναψη σύμβασης, συμφωνία ελεύθερης χρήσης

2.1 Ως χρήστης, μπορείτε να συνάψετε μαζί μας σύμβαση για τη δωρεάν χρήση των εφαρμογών (“σύμβαση άδειας χρήσης”). Δεν έχετε ούτε αξίωση για Σύμβαση Άδειας Χρήσης ούτε αξίωση για χρήση των Υπηρεσιών ή των Υπηρεσιών Premium. Η Σύμβαση άδειας χρήσης μπορεί να καταγγελθεί από εμάς και από εσάς ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτία και οι Υπηρεσίες μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτία.

2.2 Προσφέρουμε τις Εφαρμογές μας μόνο σε άτομα που είναι τουλάχιστον 16 ετών. Τα άτομα μικρότερης ηλικίας δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μας.

2.3 Η σύμβαση άδειας χρήσης για τη δωρεάν χρήση των υπηρεσιών τίθεται σε ισχύ με την παραλαβή των δεδομένων από τη φόρμα εγγραφής που συμπληρώσατε και μας αποστείλατε, την ενεργοποίηση του λογαριασμού από εμάς και την αποδοχή των παρόντων ΓΟΣ από εσάς σύμφωνα με την παράγραφο 1.2. Η σύμβαση άδειας χρήσης είναι δωρεάν.

2.4 Εκτός από τη συμφωνία δωρεάν άδειας χρήσης που αναφέρεται στο 2.3, προσφέρουμε υπηρεσίες με χρέωση έναντι πληρωμής (“Υπηρεσίες Premium”). Ως χρήστης, έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες ή όχι. Πριν από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, θα ενημερωθείτε για την υποχρέωσή σας να πληρώσετε με σαφή σήμανση και θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ρητά τη χρήση. Περαιτέρω λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Premium, ιδίως σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, την περιγραφή των αντίστοιχων υπηρεσιών Premium, το τέλος και την πολιτική ακύρωσης, ρυθμίζονται στην παράγραφο 8 στο κεφάλαιο “Σύμβαση άδειας χρήσης Premium”.

2.5 Οι συμβάσεις αδειοδότησης συνάπτονται με τον Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051, ως συμβατικό εταίρο. Περαιτέρω πληροφορίες για εμάς, ιδίως τα στοιχεία επικοινωνίας μας (φαξ, e-mail), μπορείτε να τα βρείτε στην ενότητα “Imprint” στις ιστοσελίδες μας.

§ 3 Εφαρμογές για κινητά

3.1 Οι Εφαρμογές προσφέρονται για δωρεάν λήψη ως εφαρμογές για κινητά μέσω διαφόρων παρόχων (π.χ. Amazon μέσω του App Store και Google μέσω του Google Play Store) (“Καταστήματα”). Ως Χρήστης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κατεβάζοντας την αντίστοιχη Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας από ένα κατάστημα στην τελική σας συσκευή.

3.2 Η σύμβαση άδειας χρήσης για τη δωρεάν χρήση της Εφαρμογής για κινητά συνάπτεται με τη λήψη της Εφαρμογής για κινητά στην τελική σας συσκευή και την αποδοχή των παρόντων ΓΟΠ σύμφωνα με την § 1.2.

3.3 Εκτός από τη συμφωνία δωρεάν άδειας χρήσης που αναφέρεται στο 3.2, ως χρήστης μπορείτε επίσης να αγοράσετε υπηρεσίες υψηλής χρέωσης στο αντίστοιχο κατάστημα για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (οι λεγόμενες αγορές εντός εφαρμογής). Έχετε την επιλογή να κάνετε αγορές εντός εφαρμογής ή όχι. Θα ενημερωθείτε για την υποχρέωσή σας να πληρώσετε με σαφή σήμανση και θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ρητά τη χρήση κάνοντας κλικ στο πεδίο “Αγορά” ή κάτι παρόμοιο.

3.4 Εκτός από τους όρους χρήσης των καταστημάτων, οι παρόντες ΓΟΠ ισχύουν για τη χρήση των premium υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει χρέωση. Περαιτέρω λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Premium, ιδίως σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, την περιγραφή των αντίστοιχων υπηρεσιών Premium, το τέλος και την πολιτική ακύρωσης, ρυθμίζονται στην παράγραφο 7 στο κεφάλαιο “Σύμβαση άδειας χρήσης Premium”.

3.5 Οι συμβάσεις αδειοδότησης συνάπτονται με τον Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 ως συμβατικό εταίρο και όχι με τα αντίστοιχα Καταστήματα. Μόνο εμείς και όχι τα Καταστήματα είμαστε υπεύθυνοι για την αδειοδοτημένη Εφαρμογή για κινητά και το περιεχόμενό της. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση παραπόνων, αξιώσεων ή ερωτήσεων σχετικά με τις Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. Περαιτέρω πληροφορίες για εμάς, ιδίως στοιχεία επικοινωνίας (φαξ, e-mail), αριθμός εμπορικού μητρώου και ονόματα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να μας εκπροσωπούν, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Εκτύπωση” στις ιστοσελίδες μας.

3.6 Συμφωνείτε ως Χρήστης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για κινητά με τρόπο που δεν συνάδει ή παραβιάζει τους Όρους Χρήσης και την Άδεια Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ εσάς και των Καταστημάτων.

3.7 Τα σχετικά Καταστήματα δεν είναι υπεύθυνα για την παροχή συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή Mobile App.

3.8 Οποιεσδήποτε αξιώσεις σας σε σχέση με τις πληρωμένες υπηρεσίες Premium, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων που βασίζονται στην εγγύηση ελαττωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων αναστολής εκτέλεσης, δεν θα ασκούνται κατά των Καταστημάτων, αλλά εναντίον μας ως συμβαλλόμενων εταίρων. Ισχύουν οι διατάξεις των παρόντων ΓΟΣ. Οι κανονισμοί σχετικά με τα δικαιώματα εγγύησης και την έκταση της ευθύνης μας βρίσκονται στην § 14 των παρόντων ΓΟΣ.

3.9 Σε περίπτωση που η Εφαρμογή για κινητά ή/και η σύμβαση άδειας χρήσης με εσάς ως χρήστη παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, μόνο εμείς και όχι το Κατάστημα μέσω του οποίου έγινε η λήψη της Εφαρμογής για κινητά είμαστε υπεύθυνοι για την υπεράσπιση και τον διακανονισμό των αξιώσεων πνευματικών δικαιωμάτων.

3.10 Στην περίπτωση μιας εφαρμογής για κινητά που έχει ληφθεί μέσω του Καταστήματος, πρέπει να τηρείται ο ακόλουθος περιορισμός:

Δεν επιτρέπεται η λήψη των Εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας εάν είστε κάτοικος χώρας που υπόκειται σε εμπάργκο από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία. Ως εκ τούτου, όταν κατεβάζετε Κινητές Εφαρμογές μέσω του Καταστήματος, εσείς, ο Χρήστης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που “υποστηρίζει την τρομοκρατία” και ότι δεν περιλαμβάνεστε σε καμία λίστα της κυβέρνησης των ΗΠΑ με “απαγορευμένα ή περιορισμένα μέρη”.

3.11 Τα Καταστήματα μέσω των οποίων αγοράζονται οι Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας είναι τρίτοι δικαιούχοι της σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και, ως τρίτοι δικαιούχοι, δικαιούνται να επιβάλουν την εν λόγω σύμβαση εναντίον σας.

§ 4 Λογαριασμοί

4.1 Με τη σύμβαση άδειας χρήσης λαμβάνετε έναν λογαριασμό χρήστη (“Λογαριασμός”) ως χρήστης.

4.2 Ένας Λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εντός της Εφαρμογής.

4.3 Ο Λογαριασμός δεν μεταβιβάζεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας, είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Απαγορεύεται ρητά η κοινή χρήση λογαριασμών από διάφορα πρόσωπα.

4.4 Ως χρήστης, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να κρατάτε μυστικά τα δεδομένα σύνδεσης, τους κωδικούς πρόσβασης και τα δεδομένα πρόσβασης (από κοινού “δεδομένα πρόσβασης”) για τον λογαριασμό σας και να μας ενημερώνετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε ή υποψιαστείτε ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι γνωρίζουν τα δεδομένα πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, θα αλλάξετε τα δεδομένα σας ή θα τα αλλάξουμε εμείς. Σε μια τέτοια περίπτωση, έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκλείσουμε προσωρινά την πρόσβασή σας. Θα γίνετε εκ νέου δεκτός ως χρήστης μόλις διαλυθεί η υποψία για κατάχρηση των δεδομένων πρόσβασης από εσάς ή από τρίτους, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

4.5 Εάν ένας τρίτος χρησιμοποιήσει έναν λογαριασμό επειδή απέκτησε τα δεδομένα πρόσβασής σας με δική σας υπαιτιότητα, θα αντιμετωπιστείτε σαν να είχατε ενεργήσει εσείς ο ίδιος.

4.6 Απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού άλλου χρήστη.

4.7 Εάν υποψιαστούμε ότι τα δεδομένα πρόσβασης έχουν γίνει γνωστά σε τρίτους, έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αλλάξουμε τα δεδομένα πρόσβασης ή να μπλοκάρουμε τον λογαριασμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως σχετικά και θα σας στείλουμε νέα δεδομένα πρόσβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατόπιν αιτήματος. Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις σας ως αποτέλεσμα του προσωρινού αποκλεισμού του λογαριασμού σας ή της αλλαγής των δεδομένων πρόσβασής σας.

4.8 Οι ανενεργοί λογαριασμοί μπορούν να διαγραφούν από εμάς. Η συμφωνία άδειας χρήσης θα λήξει αυτόματα.

§ 5 Απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός

Η χρήση της Εφαρμογής είναι δυνατή μόνο μέσω λογισμικού που είναι εγκατεστημένο τοπικά στον υπολογιστή, το tablet, το smartphone ή άλλη τελική συσκευή σας (“Τελική συσκευή”), καθώς και μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Εσείς επιβαρύνεστε με το κόστος αυτού του λογισμικού και της χρήσης του, καθώς και με το κόστος που προκύπτει από τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε την Τελική Συσκευή σε κατάσταση που να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα Παιχνίδια. Δεν παρέχουμε καμία υποστήριξη για αυτό.

§ 6 Περιεχόμενο της υπηρεσίας

7.1 Παρέχουμε τις Εφαρμογές και άλλες προσφορές υπηρεσιών στο πλαίσιο των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων μας. Οι υπηρεσίες των εφαρμογών είναι ανοικτές στους χρήστες που έχουν συνάψει συμφωνία άδειας χρήσης και, συνεπώς, διαθέτουν λογαριασμό.

7.2 Όλες οι Εφαρμογές, οι Υπηρεσίες ή οι Υπηρεσίες Premium που προσφέρονται από εμάς θα αναθεωρούνται και θα ενημερώνονται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ώστε να παραμένουν ελκυστικές για το ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών.

7.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη λειτουργία της Εφαρμογής ή τμημάτων της χωρίς να δώσουμε λόγο.

7.4 Σε περίπτωση που σας γίνονται εσφαλμένες προσφορές (π.χ. εσφαλμένη ή λανθασμένη τιμολόγηση των Πόντων Premium), π.χ. λόγω τεχνικών προβλημάτων ή λόγω διακοπής της προσφοράς από την παρέμβαση τρίτων ή παρόμοιων γεγονότων, διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να αμφισβητήσουμε τη σύμβαση, εφόσον έχει συναφθεί τέτοια σύμβαση, και να διεκδικήσουμε τις υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν έναντι επιστροφής του ποσού που τυχόν καταβάλατε. Έχετε το ίδιο δικαίωμα με έναν χρήστη.

§ 7 Συμφωνία Άδειας χρήσης Premium

7.1 Η σύναψη της σύμβασης για τις Υπηρεσίες Premium (“Σύμβαση άδειας χρήσης Premium”) συνάπτεται μέσω των Εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας όταν κάνετε κλικ στο κουμπί “Πληρωμή τώρα” ή παρόμοιο κουμπί μετά την επιλογή της Υπηρεσίας Premium.

7.2 Οι Υπηρεσίες Premium περιλαμβάνουν ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τη χρήση κεντρικών λειτουργιών των Εφαρμογών ή πρόσθετων λειτουργιών άνεσης.

7.3 Τα περιεχόμενα, οι λειτουργίες και οι απαιτήσεις των Υπηρεσιών Premium ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας, όπως εμφανίζονται στις ιστοσελίδες μας και στις Εφαρμογές για κινητά, καθώς και στα αντίστοιχα καλάθια αγορών και σας διαβιβάστηκαν αντίστοιχα στην αντίστοιχη επιβεβαίωση παραγγελίας.

7.4 Κατά κανόνα, ως Χρήστης μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Premium για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι λειτουργίες σας παρέχονται στο πλαίσιο μιας συνδρομής. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην περιοχή του προϊόντος, οι συνδρομές ανανεώνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη τους. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση και τη διάρκεια της συνδρομής σας στις ρυθμίσεις χρήστη μέσα στην εφαρμογή.

7.5 Οι υπηρεσίες Premium μπορούν να αγοραστούν μόνο με ξεχωριστή παραγγελία. Αυτό δεν ισχύει για τις αυτόματες ανανεώσεις στο πλαίσιο της προσφοράς που έχετε επιλέξει.

7.6 Μπορείτε να ακυρώσετε τις υπάρχουσες συνδρομές ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσετε τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Η ακύρωση πραγματοποιείται μέσω της διαχείρισης συνδρομής των αντίστοιχων καταστημάτων εφαρμογών. Δεν δικαιούστε πλήρη ή μερική επιστροφή των ποσών που έχετε ήδη καταβάλει. Ακόμη και μετά την καταγγελία, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Premium μέχρι το τέλος της διάρκειας της σύμβασης.

7.7 Όσον αφορά τη χρήση, ισχύουν οι τιμές κατά τη στιγμή της παραγγελίας, όπως εμφανίζονται στα αντίστοιχα καλάθια αγορών και διαβιβάζονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας για την αντίστοιχη παραγγελία. Στις τιμές περιλαμβάνεται κάθε νόμιμος φόρος προστιθέμενης αξίας.

7.8 Στις εφαρμογές για κινητά, ισχύουν οι τιμές όπως εμφανίζονται μέσω των αντίστοιχων καταστημάτων (π.χ. App Store ή Google Play Store) και μεταδίδονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας για την αντίστοιχη παραγγελία. Στις τιμές περιλαμβάνεται κάθε νόμιμος φόρος προστιθέμενης αξίας. Στην περίπτωση των εφαρμογών για κινητά, οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω των αντίστοιχων καταστημάτων. Ισχύουν οι όροι χρήσης και πληρωμής των καταστημάτων και, επιπλέον, οι παρόντες ΓΟΠ. Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των ΓΟΣ των καταστημάτων και των παρόντων ΓΟΣ, υπερισχύουν οι όροι χρήσης και πληρωμής των καταστημάτων.

7.9 Τα τέλη παροχής υπηρεσιών οφείλονται εκ των προτέρων με την αγορά μιας premium χρήσης.

7.10 Ως Χρήστης, δεν έχετε δικαίωμα σε συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής.

7.11 Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τις υπηρεσίες μας και να μπλοκάρουμε τον Λογαριασμό, ανεξάρτητα από τη συνεχιζόμενη υποχρέωσή σας για πληρωμή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα χρεώνεται τέλος εξυπηρέτησης.

7.12 Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές για τις Υπηρεσίες Premium κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

§ 8 Δικαίωμα ακύρωσης, πολιτική ακύρωσης σε σχέση με τις Υπηρεσίες Premium
Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία.

Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Βερολίνο, e-mail: info@cargotourapp.com ) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υπόδειγμα εντύπου ανάληψης, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή.

Ειδική σημείωση σχετικά με την πρόωρη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Το δικαίωμά σας υπαναχώρησης λήγει πρόωρα εάν η εκτέλεση της σύμβασης έχει αρχίσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, αφού εσείς ως χρήστης έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο και έχετε αναγνωρίσει ότι χάνετε συνεπώς το δικαίωμά σας υπαναχώρησης με την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης.

§ 9 Διάρκεια της σύμβασης και καταγγελία

9.1 Η Σύμβαση άδειας χρήσης ή/και η Σύμβαση άδειας χρήσης Premium μεταξύ εσάς και εμάς συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από εμάς στη συγκεκριμένη προσφορά. Διαφορετικές διατάξεις ενδέχεται να ισχύουν για την παροχή Υπηρεσιών Premium.

9.2 Εάν δεν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια για τη Σύμβαση άδειας χρήσης, αυτή μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να δοθεί λόγος.

9.3 Η Συμφωνία Premium μπορεί να καταγγελθεί από εμάς με προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Για την τακτική καταγγελία δεν χρειάζεται να αναφερθούν λόγοι.

9.4 Τόσο το δικαίωμά μας όσο και το δικαίωμά σας να καταγγείλετε τη Σύμβαση Άδειας Χρήσης ή τη Σύμβαση Άδειας Premium ανά πάσα στιγμή για σπουδαίο λόγο δεν επηρεάζεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

9.5 Για τεχνικούς λόγους, η οριστική διαγραφή του λογαριασμού και των δεδομένων χρήστη σας θα πραγματοποιηθεί μόνο με καθυστέρηση αρκετών ημερών.

9.6 Σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας εκ μέρους σας ή καταγγελίας για σπουδαίο λόγο εκ μέρους μας, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε την επιστροφή των αμοιβών που καταβάλατε όταν η καταγγελία τίθεται σε ισχύ. Ως χρήστης, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε Πόντους Premium έως ότου τεθεί σε ισχύ η καταγγελία, μετά την οποία δεν δικαιούστε καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων εναντίον μας, ιδίως όχι για Υπηρεσίες Premium που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια, δεν θα έχετε πλέον καμία αξίωση για την παροχή Υπηρεσιών Premium. Επιπλέον, δικαιούμαστε να απαιτήσουμε από εσάς το σύνολο όλων των τελών που θα έπρεπε να είχατε καταβάλει (ιδίως για τις Υπηρεσίες Premium που έχουν ήδη παραγγελθεί). Το δικαίωμά σας να αποδείξετε ότι δεν έχει προκληθεί καμία ή σημαντικά μικρότερη ζημία παραμένει ανεπηρέαστο.

§ 10 Ασφάλεια

10.1 Ως χρήστης, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιείτε μηχανισμούς, λογισμικό, προγράμματα ή άλλες ρουτίνες που θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν στα συστήματά μας. Απαγορεύεται η λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδικαιολόγητη υπερφόρτωση των συστημάτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση ειδικού λογισμικού, ιδίως για τον συστηματικό ή αυτόματο έλεγχο της εφαρμογής ή μεμονωμένων λειτουργιών (bots, μακροεντολές), για την αναπαραγωγή ή την αξιολόγηση της εφαρμογής.

10.2 Απαγορεύεται η εκμετάλλευση σφαλμάτων ή λαθών στον προγραμματισμό της εφαρμογής, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πλεονέκτημα για τον χρήστη, για δικούς σας σκοπούς ή/και για σκοπούς άλλων. Εάν ανακαλύψετε σφάλματα, θα μας ενημερώσετε αμέσως. Εάν τα έχετε χρησιμοποιήσει, πρέπει να σας επιστραφούν στο μέτρο του δυνατού. Εάν σφάλματα ή σφάλματα αξιοποιηθούν σκόπιμα ή δημοσιοποιηθούν στο Διαδίκτυο ή μέσω εφαρμογών για κινητά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία της σύμβασης άδειας χρήσης χωρίς προειδοποίηση και διαγραφή του λογαριασμού.

10.3 Απαγορεύεται η χρήση λογισμικού που επιτρέπει την “εξόρυξη δεδομένων” ή συλλέγει με άλλο τρόπο πληροφορίες που σχετίζονται με τις Εφαρμογές.

§ 11 Οι υποχρεώσεις σας

11.1 Ως χρήστης, είστε υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών premium είναι αληθείς και πλήρεις. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μας ενημερώνετε αμέσως για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα και να επιβεβαιώνετε την ορθότητα των δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

11.2 Ως χρήστης, θα αποφεύγετε να κάνετε οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο ή διαταράσσει τη λειτουργία και τη λειτουργία της εφαρμογής.

§ 12 Χορήγηση δικαιωμάτων

12.1 Οι Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας απαιτούν την εγκατάσταση λογισμικού στην τελική σας συσκευή (“Λογισμικό εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας”). Ως χρήστης, γνωρίζετε ότι δικαιούμαστε όλα τα δικαιώματα στο Λογισμικό Εφαρμογής για κινητά και, κατά περίπτωση, στους δικαιοπάροχους μας. Διαθέτουμε αυτό το Λογισμικό εφαρμογών για κινητά σε εσάς και σας παραχωρούμε τα απλά δικαιώματα χρήσης για ιδιωτική χρήση στην τελική σας συσκευή. Επιπλέον, το Λογισμικό εφαρμογών για κινητά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να καταστεί δημόσια προσβάσιμο στο Διαδίκτυο ή μέσω δικτύου ή να αποθηκευτεί σε φορείς δεδομένων. Επιπλέον, απαγορεύεται η επεξεργασία, η αποσυμπίληση, η αποσυναρμολόγηση και η αντίστροφη μηχανική. Απαγορεύεται επίσης η υποκίνηση τρίτων ή η συνέργεια σε τέτοιες πράξεις. Η εν λόγω παραχώρηση δικαιωμάτων μπορεί να ανακληθεί από εμάς ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, εσείς ως χρήστης υποχρεούστε να διαγράψετε το λογισμικό της εφαρμογής για κινητά από την τελική σας συσκευή. Η εξουσιοδότηση χρήσης των δικαιωμάτων που χορηγούνται λήγει το αργότερο με τη λήξη της σύμβασης άδειας χρήσης.

12.2 Εκτός από την § 12.1 των παρόντων ΓΟΠ, οι όροι χρήσης των καταστημάτων και τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε αυτά ισχύουν για την εφαρμογή για κινητά. Κατά συνέπεια, σε εσάς ως Χρήστη παραχωρούνται τα απλά δικαιώματα χρήσης για προσωπική χρήση σε οποιαδήποτε τελική συσκευή που έχετε στην κατοχή σας και ελέγχετε όσον αφορά τις κατεβασμένες Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας ή το λογισμικό των Εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

12.3 Ως Χρήστης, μας απαλλάσσετε από όλες τις αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων αποζημίωσης, που προβάλλονται από άλλους Χρήστες ή άλλα τρίτα μέρη εναντίον μας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους από τη συμπεριφορά σας ή/και από το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που έχετε αναρτήσει. Θα πρέπει επίσης να μας αποζημιώσετε για κάθε εύλογο κόστος στο οποίο θα υποβληθούμε ως αποτέλεσμα, ιδίως το κόστος που θα υποστούμε για οποιαδήποτε νομική υπεράσπιση που μπορεί να είναι απαραίτητη. Όλα τα περαιτέρω δικαιώματα και οι αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους μας δεν θίγονται. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις σας δεν ισχύουν εάν δεν είστε υπεύθυνοι για την εν λόγω παράβαση. Εάν τα δικαιώματα τρίτων παραβιάζονται από το περιεχόμενό σας, θα αποκτήσετε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και με δικά σας έξοδα, το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου ή θα απαλλάξετε το περιεχόμενο από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Εάν τα δικαιώματα τρίτων παραβιάζονται από τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση κατά παράβαση της σύμβασης ή/και του νόμου, κατόπιν αιτήματός μας.

§ 13 Προσβασιμότητα

Εγγυόμαστε διαθεσιμότητα των εφαρμογών της τάξης του 98% κατά μέσο όρο ετησίως. Αυτό δεν περιλαμβάνει περιόδους τακτικής συντήρησης, μη προσβασιμότητα λόγω ανωτέρας βίας, εξωτερικής χειραγώγησης ή άλλων προβλημάτων πέραν του δικού μας ελέγχου ή του ελέγχου των αντιπροσώπων μας. Ευθυνόμαστε για τη μη προσβασιμότητα της εφαρμογής μόνο εφόσον πρόκειται για πρόθεση ή βαριά αμέλεια ή για τραυματισμό της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας.

§ 14 Εγγύηση για ελαττώματα και περιορισμός της ευθύνης

14.1 Η σύμβαση άδειας χρήσης σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή στην τρέχουσα έκδοσή της. Γνωρίζετε ότι οι Εφαρμογές που προσφέρουμε – όπως κάθε λογισμικό – δεν μπορούν ποτέ να είναι εντελώς απαλλαγμένες από ελαττώματα.

14.2 Τα ελαττώματα που ανακαλύπτετε εσείς πρέπει να αναφέρονται αμέσως μετά την ανακάλυψή τους. Για λόγους διατήρησης των αποδεικτικών στοιχείων, θα πρέπει να το καταγράψετε σε μορφή κειμένου (π.χ. με φαξ, επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και να μας το στείλετε. Θα διαβάζετε όλες τις σελίδες βοήθειας και τις σελίδες Συχνών Ερωτήσεων, καθώς και όλα τα μηνύματα στα φόρουμ πριν αναφέρετε τυχόν ελαττώματα.

14.3 Από την εγγύηση εξαιρούνται τα ελαττώματα που βασίζονται σε εξωτερικές επιδράσεις, σφάλματα λειτουργίας εκ μέρους σας ή ανωτέρα βία.

14.4 Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να συνεργαστείτε στο μέτρο του δυνατού για τη διόρθωση ελαττωμάτων της εφαρμογής.

14.5 Κατ’ αρχήν, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους μας και πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις. Ευθυνόμαστε για αποζημίωση και επιστροφή άσκοπων δαπανών (“αποζημίωση”) λόγω παραβίασης συμβατικών ή εξωσυμβατικών υποχρεώσεων μόνο σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας, σε περίπτωση βλάβης της ζωής, του σώματος ή της υγείας από αμέλεια ή πρόθεση, σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων από αμέλεια ή πρόθεση, λόγω ανάληψης εγγύησης ποιότητας, λόγω υποχρεωτικής ευθύνης βάσει του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα καθώς και στο πεδίο εφαρμογής του § 44a TKG ή λόγω άλλης υποχρεωτικής ευθύνης.

Η αποζημίωση για την παραβίαση των ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην προβλέψιμη ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση, εκτός εάν προκλήθηκε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια ή βασίζεται σε ευθύνη για βλάβη της ζωής, του σώματος ή της υγείας ή στην ανάληψη εγγύησης ποιότητας ή βασίζεται σε ευθύνη προϊόντος.

14.6 Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης της παραγράφου 14.5 ισχύουν επίσης όσον αφορά την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, των μετόχων, των εκπροσώπων, των οργάνων και των μελών και των πληρεξουσίων αντιπροσώπων μας.

14.7 Οι ανωτέρω διατάξεις δεν συνεπάγονται αλλαγή του βάρους απόδειξης σε βάρος σας.

14.8 Αποστασιοποιούμαστε ρητά από το περιεχόμενο όλων των σελίδων στις οποίες υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες παραπομπές (οι λεγόμενοι “σύνδεσμοι”) στην προσφορά μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτά τα περιεχόμενα και τις σελίδες. Οι πάροχοι των αντίστοιχων σελίδων είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων.

§ 15 Προστασία δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής, τον τόπο και τον σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης σε σχέση με τη σύμβαση και τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραγγελιών, καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων από εμάς, καθώς και το δικαίωμά σας για ενημέρωση και το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού και διαγραφής μπορείτε να βρείτε στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

§ 16 Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

16.1 Για ερωτήσεις σχετικά με την Εφαρμογή και άλλα ερωτήματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cargotourapp.com.

16.2. Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση διαδικτυακών διαφορών (“πλατφόρμα ODR”) μεταξύ καταναλωτών και διαδικτυακών εμπόρων. Η πλατφόρμα ODR είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας ODR. Κατά κανόνα, τότε θα επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί σας, καθώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

§ 17 Επιλογή δικαίου/ Τόπος δικαιοδοσίας

17.1 Εφαρμόζεται το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG) και τον αποκλεισμό της σύγκρουσης νόμων.

17.2 Για τις διαφορές μαζί σας, ισχύει ο νόμιμος τόπος δικαιοδοσίας, εφόσον έχετε γενικό τόπο δικαιοδοσίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Σε περίπτωση διαφορών που προκύπτουν από νομικές συναλλαγές με εμπόρους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά ταμεία δημοσίου δικαίου, συμφωνείται για όλες τις περιπτώσεις η αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Αμβούργου.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουνίου 2021