Peruskäyttöehdot

CargoTour tarjoaa palvelujaan parhaan tietämyksensä ja uskomuksensa mukaan. Tämä ei kuitenkaan vapauta sinua missään vaiheessa vastuustasi ajaa turvallisesti ja lain mukaisesti. Käyttämällä sovellusta hyväksyt kuitenkin seuraavat perusehdot:

Liikennemerkkien etusija: Sovelluksen liikennemerkit eivät missään vaiheessa korvaa tai rajoita tien varrella olevien liikennemerkkien voimassaoloa. Jos tiellä olevat liikennemerkit poikkeavat sovelluksen ohjeista, oikeat liikennemerkit ovat aina sovelluksen merkkejä tärkeämpiä.

Vastuullinen ajaminen: Aja aina varovaisesti ottaen huomioon kulloisetkin tie-, sää- ja liikenneolosuhteet ja noudattaen voimassa olevia sääntöjä ja lakeja. Käyttämällä sovellusta tunnustat, että turvallinen ja sääntöjenmukainen osallistuminen liikenteeseen on yksin sinun vastuullasi. Emme ota mitään vastuuta tien päällä käyttäytymisestäsi.

Tietojen ajantasaisuus: Vaikka karttaa ja liikennetietoja päivitetään säännöllisesti, todellinen tieliikenne muuttuu jatkuvasti. Siksi emme takaa tai takaa tietojen tarkkuutta tai täydellisyyttä.

Online-päivitykset: Vaikka tämä sovellus tarjoaa yksittäisiä toimintoja offline-käyttöön, sen oikeat ja täydelliset toiminnot edellyttävät internet-yhteyttä. Jopa navigoinnin aikana laitteesi ja palvelimiemme välillä vaihdetaan jatkuvasti tietoja, ellet itse teknisesti estä sitä. Internet-yhteyden saatavuus ja siihen liittyvät kustannukset ovat yksin sinun vastuullasi. Tästä aiheutuvat kustannukset jäävät kokonaan sinun maksettavaksesi.

HERE:n kartat: Tämä sovellus lisensoi HERE Global B.V.:n ja sen yhteistyökumppaneiden ohjelmistoja ja karttoja. Emme ole vastuussa lisenssinantajiemme sisällön ja palveluiden tarkkuudesta tai saatavuudesta. Sisällön ja ohjelmistopalveluiden käyttö, tallentaminen tai jäljentäminen tämän sovelluksen ulkopuolella edellyttää HERE Global B.V:n nimenomaista suostumusta. HERE:n sisältö on lisensoitu sellaisenaan. Me tai HERE emme anna mitään takuuta tai ota mitään vastuuta sisällön tarkkuudesta, täydellisyydestä tai saatavuudesta.

§ 1 Yleisten sopimusehtojen voimassaolo, yleisten sopimusehtojen muuttaminen

1.1 CargoTour, jota edustaa Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berliini (“Me”) on mobiilisovellus (“Sovellus”), jota voit käyttää käyttäjänä (“Käyttäjä”).

Sovelluksen puitteissa tarjottavat palvelut ja suoritukset tarjotaan yksinomaan näiden yleisten käyttöehtojen (“YLE”) perusteella. Nämä yleiset sopimusehdot julkaistaan mobiilisovellusten osalta kyseisen sovelluksen tilausprosessin aikana ja myös sovelluksen verkkosivuilla. Niitä voi tarkastella siellä milloin tahansa ja ne voi tulostaa.

1.2 Hyväksymällä nämä yleiset käyttöehdot teemme lisenssisopimuksen kanssasi. Kun rekisteröit tilisi, hyväksyt käyttäjänä palveluidemme yleiset käyttöehdot rastittamalla “Hyväksyn yleiset käyttöehdot” ja napsauttamalla rekisteröintipainiketta.

1.3 Meillä on oikeus tehdä muutoksia yleisiin käyttöehtoihin ja muihin ehtoihin, jotka tulevat voimaan tulevaisuudessa. Teemme näitä muutoksia vain perustelluista syistä, erityisesti uuden teknisen kehityksen, palveluidemme laajennusten, lain tai oikeuskäytännön muutosten tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Jos muutos häiritsee merkittävästi sinun ja meidän välistä sopimustasapainoa, muutosta ei tehdä. Tämän lisäksi muutokset edellyttävät suostumustasi. Käyttäjänä suostut siihen, että sinulle ilmoitetaan käyttöehtojen muutoksista sähköpostitse viimeksi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ne katsotaan hyväksytyiksi, jos et vastusta niitä kirjallisesti tai tekstimuodossa (esim. sähköpostitse tai faksilla) 8 viikon kuluessa niiden vastaanottamisesta (“vastustamisaika”). Huomautamme tästä seikasta erikseen muutosilmoituksessa. Käyttäjänä suosittelemme, että lähetät meille vastalauseesi kirjallisesti tai sähköpostitse todisteiden säilyttämiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa on suositeltavaa mainita sovelluksen nimi ja oma nimesi viestin otsikkorivillä.

1.4 Jos sinä käyttäjänä et vastusta muutettuja yleisiä käyttöehtoja vastalauseaikana tai jos jatkat pelien käyttöä muutosilmoituksen vastaanottamisesta huolimatta, muutetut tai täydentävät yleiset käyttöehdot tulevat sinuun nähden voimaan.

Jos sinä käyttäjänä vastustat sitä määräajassa, sinulla ja meillä on oikeus irtisanoa lisenssisopimus tai premium-lisenssisopimus näiden yleisten käyttöehtojen 10 §:n mukaisesti ja poistaa tili mahdollisen irtisanomisajan päätyttyä. Kaikki irtisanomisaikana etukäteen maksetut palvelumaksut palautetaan sinulle suhteellisesti. Muutosilmoituksessa ilmoitamme erityisesti mahdollisuudesta vastustaa ja irtisanoa tietoja, irtisanomisajasta ja oikeudellisista seurauksista, erityisesti jos tietoja ei vastusteta.

§ 2 Sopimuksen tekeminen, vapaa lisenssisopimus

2.1 Käyttäjänä voit tehdä kanssamme sopimuksen sovellusten maksuttomasta käytöstä (“lisenssisopimus”). Sinulla ei ole oikeutta Lisenssisopimukseen eikä oikeutta käyttää Palveluita tai Premium-palveluita. Lisenssisopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa ilman syytä, ja Palvelut voidaan lopettaa milloin tahansa ilman syytä.

2.2 Tarjoamme sovelluksiamme vain vähintään 16-vuotiaille henkilöille. Nuoremmat henkilöt eivät saa käyttää sovelluksiamme.

2.3 Lisenssisopimus palveluiden maksuttomasta käytöstä tulee voimaan, kun olet vastaanottanut täyttämäsi ja meille lähettämäsi rekisteröintilomakkeen tiedot, olemme aktivoineet tilisi ja olet hyväksynyt nämä yleiset käyttöehdot 1.2 §:n mukaisesti. Lisenssisopimus on maksuton.

2.4 Kohdassa 2.3 tarkoitetun ilmaisen lisenssisopimuksen lisäksi tarjoamme maksullisia maksullisia palveluja (“Premium-palvelut”). Käyttäjänä voit valita, käytätkö näitä palveluja vai et. Ennen näiden palvelujen käyttöä sinulle ilmoitetaan maksuvelvollisuudestasi selkeällä merkinnällä, ja sinun on nimenomaisesti vahvistettava käyttösi. Premium-palveluja koskevia lisätietoja ja tietoja, erityisesti sopimuksen tekemisestä, kunkin Premium-palvelun kuvauksesta, maksusta ja peruuttamiskäytännöistä, on esitetty 8 §:ssä kohdassa “Premium-lisenssisopimus”.

2.5 Lisenssisopimukset tehdään sopimuskumppanina Stefan Tiessin, Warthestraße 55, 12051, kanssa. Lisätietoja meistä ja erityisesti yhteystietomme (faksi, sähköposti) löytyvät verkkosivujemme kohdasta “Jälki”.

§ 3 Mobiilisovellukset

3.1 Sovelluksia tarjotaan ladattavaksi maksutta mobiilisovelluksina eri palveluntarjoajien kautta (esim. Amazon App Storen kautta ja Google Play Storen kautta) (“Kaupat”). Käyttäjänä voit käyttää mobiilisovelluksia lataamalla kyseisen mobiilisovelluksen kaupasta päätelaitteeseesi.

3.2 Lisenssisopimus mobiilisovelluksen maksuttomasta käytöstä tehdään lataamalla mobiilisovellus päätelaitteeseesi ja hyväksymällä nämä yleiset käyttöehdot kohdan 1.2 mukaisesti.

3.3 Kohdassa 3.2 tarkoitetun ilmaisen lisenssisopimuksen lisäksi voit käyttäjänä ostaa Premium-palveluja Mobiilisovellusten kaupasta (ns. sovelluksen sisäiset ostot). Voit valita, teetkö sovelluksen sisäisiä ostoksia vai et. Sinulle ilmoitetaan maksuvelvollisuudestasi selkeällä merkinnällä, ja sinun on nimenomaisesti vahvistettava käyttö klikkaamalla “Osta”-kenttää tai vastaavaa.

3.4 Myymälöiden käyttöehtojen lisäksi näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan maksullisten premium-palvelujen käyttöön. Premium-palveluja koskevia lisätietoja ja tietoja, erityisesti sopimuksen tekemisestä, kunkin Premium-palvelun kuvauksesta, maksusta ja peruuttamiskäytännöistä, on säännelty 7 §:ssä kohdassa “Premium-lisenssisopimus”.

3.5 Lisenssisopimukset tehdään Stefan Tiessin, Warthestraße 55, 12051, kanssa sopimuskumppanina eikä kunkin myymälän kanssa. Me yksin, eivätkä kaupat, olemme vastuussa lisensoidusta mobiilisovelluksesta ja sen sisällöstä. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on valituksia, vaatimuksia tai kysymyksiä mobiilisovelluksista. Lisätietoja meistä, erityisesti yhteystiedot (faksi, sähköposti), kaupparekisterinumero ja edustamaan meitä valtuutettujen henkilöiden nimet löytyvät verkkosivujemme kohdasta “Jälki”.

3.6 Käyttäjänä sitoudut siihen, että et käytä Mobiilisovellusta millään tavalla, joka on ristiriidassa käyttö- ja lisenssiehtojen tai minkä tahansa muun sinun ja Storen välisen sopimuksen kanssa tai rikkoo niitä.

3.7 Asianomaiset Kaupat eivät ole vastuussa Mobiilisovelluksen ylläpidosta ja tuesta.

3.8 Kaikkia maksullisiin Premium-palveluihin liittyviä vaatimuksia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, virheiden takuuseen perustuvat vaatimukset tai muut suorituksen keskeyttämistä koskevat oikeudet, ei esitetä Myymälöitä vastaan vaan meitä sopimuskumppaneita vastaan. Sovelletaan näiden yleisten sopimusehtojen määräyksiä. Takuuoikeuksia ja vastuumme laajuutta koskevat määräykset löytyvät näiden yleisten sopimusehtojen 14 §:stä.

3.9 Jos Mobiilisovellus ja/tai käyttäjän kanssa tehty lisenssisopimus rikkoo kolmansien osapuolten oikeuksia, me yksin, eikä kauppa, jonka kautta Mobiilisovellus ladattiin, olemme vastuussa tekijänoikeuksia koskevien vaatimusten puolustamisesta ja ratkaisemisesta.

3.10 Kaupan kautta ladatun mobiilisovelluksen osalta on noudatettava seuraavaa rajoitusta:

Et saa ladata mobiilisovelluksia, jos asut maassa, johon Yhdysvaltojen hallitus on asettanut kauppasaarron tai jonka Yhdysvaltojen hallitus on nimennyt terrorismia tukevaksi maaksi. Siksi ladatessasi mobiilisovelluksia Kaupan kautta sinä, Käyttäjä, vakuutat ja takaat, että et sijaitse maassa, johon Yhdysvaltain hallitus on asettanut kauppasaarron tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt maaksi, joka “tukee terrorismia”, etkä ole Yhdysvaltain hallituksen “kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten” luettelossa.

3.11 Myymälät, joiden kautta mobiilisovellukset ostetaan, ovat sinun ja meidän välisen sopimuksen kolmansia edunsaajia, ja niillä on kolmantena edunsaajana oikeus panna sopimus täytäntöön sinua vastaan.

§ 4 Tilit

4.1 Lisenssisopimuksen mukana saat käyttäjätilin (“Tili”) käyttäjänä.

4.2 Tilin voi luoda vain Sovelluksessa.

4.3 Tili ei ole siirrettävissä ilman nimenomaista suostumustamme, ei maksua vastaan eikä maksutta. Tilien jakaminen useille henkilöille on nimenomaisesti kielletty.

4.4 Käyttäjänä sitoudut pitämään tilisi kirjautumistiedot, salasanat ja käyttöoikeustiedot (yhdessä “käyttöoikeustiedot”) salaisina ja ilmoittamaan meille välittömästi heti, kun saat tietää tai epäilet, että luvattomat kolmannet osapuolet ovat tietoisia käyttöoikeustiedoista. Tässä tapauksessa muutat tietojasi tai annat meidän muuttaa ne. Tällaisessa tapauksessa meillä on myös oikeus estää tilapäisesti pääsysi. Sinut hyväksytään uudelleen käyttäjäksi heti, kun epäilys siitä, että sinä tai kolmannet osapuolet ovat käyttäneet käyttötietoja väärin, on poistettu harkintamme mukaan.

4.5 Jos kolmas osapuoli käyttää tiliäsi, koska se on saanut pääsytietosi sinun virheestäsi, sinua kohdellaan kuin olisit toiminut itse.

4.6 Toisen käyttäjän tilin käyttäminen on kielletty.

4.7 Jos epäilemme, että käyttöoikeustiedot ovat tulleet kolmansien osapuolten tietoon, meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, muuttaa käyttöoikeustiedot tai estää tili ilman ennakkoilmoitusta. Ilmoitamme sinulle tästä välittömästi ja lähetämme sinulle pyynnöstä uudet käyttöoikeustiedot kohtuullisen ajan kuluessa. Tilisi tilapäisestä estämisestä tai käyttötietojesi muuttamisesta johtuvat muut vaatimukset on suljettu pois.

4.8 Me voimme poistaa toimimattomat tilit. Lisenssisopimus päättyy tällöin automaattisesti.

§ 5 Tarvittavat tekniset laitteet

Sovelluksen käyttö on mahdollista vain tietokoneeseen, tablettiin, älypuhelimeen tai muuhun päätelaitteeseen (“päätelaite”) paikallisesti asennetun ohjelmiston sekä Internet-yhteyden avulla. Sinä vastaat tästä ohjelmistosta ja sen käytöstä aiheutuvista kustannuksista sekä Internet-yhteydestä aiheutuvista kustannuksista. On sinun vastuullasi pitää loppulaite sellaisessa kunnossa, että voit käyttää pelejä. Emme tarjoa tähän mitään tukea.

§ 6 Palvelun sisältö

7.1 Tarjoamme sovelluksia ja muita palvelutarjouksia teknisten ja toiminnallisten mahdollisuuksiemme puitteissa. Sovellusten palvelut ovat avoinna käyttäjille, joilla on lisenssisopimus ja siten tili.

7.2 Kaikkia tarjoamiamme Sovelluksia, Palveluita tai Premium-palveluita tarkistetaan ja päivitetään harkintamme mukaan, jotta ne pysyvät houkuttelevina mahdollisimman monille Käyttäjille.

7.3 Pidätämme oikeuden lopettaa Sovelluksen tai sen osien käytön perustelematta.

7.4 Jos sinulle tehdään virheellisiä tarjouksia (esim. Premium-pisteiden virheellinen tai virheellinen hinnoittelu) esimerkiksi teknisten ongelmien tai kolmansien osapuolten puuttumisen tai vastaavien tapahtumien aiheuttamien häiriöiden vuoksi, pidätämme nimenomaisesti oikeuden riitauttaa sopimuksen, jos tällainen sopimus on ylipäätään tehty, ja vaatia sinulle tarjotut palvelut takaisin maksamasi summan palauttamista vastaan, jos sellainen on tehty. Sinulla on sama oikeus kuin käyttäjällä.

§ 7 Premium-lisenssisopimus

7.1 Premium-palveluja koskevan sopimuksen (“Premium-lisenssisopimus”) tekeminen tapahtuu mobiilisovellusten kautta, kun napsautat Premium-palvelun valinnan jälkeen “Maksa nyt” -painiketta tai vastaavaa.

7.2 Premium-palveluihin kuuluu erityisesti, mutta ei ainoastaan, sovellusten keskeisten toimintojen tai lisämukavuustoimintojen käyttö.

7.3 Premium-palveluiden sisältö, toiminnot ja vaatimukset ovat voimassa tilaushetkellä siten kuin ne näkyvät verkkosivustoillamme ja mobiilisovelluksissa sekä vastaavissa ostoskorissa, ja ne on toimitettu sinulle vastaavassa tilausvahvistuksessa.

7.4 Pääsääntöisesti Käyttäjänä voit käyttää Premium-toimintoja tietyn ajan. Toiminnot tarjotaan sinulle tilauksen puitteissa. Ellei tuotealueella toisin mainita, tilaukset uusitaan samaksi ajaksi niiden päättymisen jälkeen. Voit tarkastella tilauksesi nykyistä tilaa ja kestoa sovelluksen käyttäjäasetuksista.

7.5 Premium-palveluja voi ostaa vain tekemällä erillisen tilauksen. Tämä ei koske automaattisia uusintoja valitsemasi tarjouksen puitteissa.

7.6 Voit peruuttaa olemassa olevan tilauksen milloin tahansa ilman perusteluja nykyisen kauden lopussa. Peruuttaminen tapahtuu kunkin sovelluskaupan tilauksenhallinnan kautta. Sinulla ei ole oikeutta saada jo maksettuja summia kokonaan tai osittain takaisin. Voit jatkaa Premium-palveluiden käyttöä irtisanomisen jälkeenkin sopimuskauden loppuun asti.

7.7 Käytön osalta sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia hintoja, jotka näkyvät vastaavissa ostoskorissa ja jotka välitetään kyseisen tilauksen tilausvahvistuksessa. Hinnat sisältävät mahdollisen lakisääteisen arvonlisäveron.

7.8 Mobiilisovelluksissa sovelletaan hintoja sellaisina kuin ne näkyvät vastaavissa kaupoissa (esim. App Store tai Google Play Store) ja jotka lähetetään kyseisen tilauksen tilausvahvistuksessa. Hinnat sisältävät mahdollisen lakisääteisen arvonlisäveron. Mobiilisovellusten osalta maksut käsitellään vastaavien kauppojen kautta. Sovelletaan kauppojen käyttö- ja maksuehtoja ja lisäksi näitä yleisiä sopimusehtoja. Jos kauppojen yleiset sopimusehdot ja nämä yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, kauppojen käyttö- ja maksuehdot ovat etusijalla.

7.9 Palvelumaksut erääntyvät maksettavaksi etukäteen premium-käytön oston yhteydessä.

7.10 Käyttäjänä sinulla ei ole oikeutta tiettyyn maksutapaan.

7.11 Maksuhäiriötilanteessa meillä on oikeus keskeyttää palvelumme ja sulkea tili riippumatta siitä, jatkatko maksuvelvollisuuttasi. Tänä aikana ei peritä palvelumaksua.

7.12 Meillä on oikeus muuttaa Premium-palveluiden hintoja harkintamme mukaan.

§ 8 Peruuttamisoikeus, Premium-palveluihin liittyvät peruutusehdot
Peruutusehdot

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman syytä.

Peruuttamisaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; sähköposti: info@cargotourapp.com ) päätöksestäsi peruuttaa sopimus selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä). Voit käyttää tätä mallilomaketta, joka ei ole pakollinen.

Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimitustyypin), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Tässä takaisinmaksussa käytämme samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinua ei missään tapauksessa veloiteta tästä takaisinmaksusta.

Erityishuomautus peruuttamisoikeuden ennenaikaisesta päättymisestä:

Peruuttamisoikeutesi päättyy ennenaikaisesti, jos sopimuksen täytäntöönpano on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä sen jälkeen, kun olet käyttäjänä antanut tähän nimenomaisen suostumuksesi ja tunnustanut, että menetät peruuttamisoikeutesi sopimuksen täytäntöönpanon alkaessa.

§ 9 Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

9.1 Lisenssisopimus ja/tai Premium-lisenssisopimus sinun ja meidän välillä tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi, jollei meidän erityisessä tarjouksessamme toisin määrätä. Premium-palvelujen tarjoamiseen voidaan soveltaa erilaisia määräyksiä.

9.2 Jos lisenssisopimukselle ei ole sovittu tiettyä määräaikaa, se voidaan irtisanoa milloin tahansa ilman syytä.

9.3 Me voimme irtisanoa Premium-sopimuksen kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Tavallista irtisanomista ei tarvitse perustella.

9.4 Edellä mainitut määräykset eivät vaikuta meidän ja sinun oikeuteesi irtisanoa Lisenssisopimus tai Premium-lisenssisopimus milloin tahansa pätevästä syystä.

9.5 Teknisten syiden vuoksi tilisi ja käyttäjätietojesi lopullinen poistaminen tapahtuu vasta muutaman päivän viiveellä.

9.6 Jos irtisanoudut tavanomaisesta syystä tai jos irtisanominen johtuu meistä, et voi vaatia takaisin maksamiasi maksuja, kun irtisanominen tulee voimaan. Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus käyttää Premium-pisteitä siihen asti, kunnes irtisanominen tulee voimaan, minkä jälkeen sinulla ei ole oikeutta saada meiltä hyvitystä etenkään käyttämättömistä Premium-palveluista. Tällöin sinulla ei myöskään ole enää mitään vaatimuksia Premium-palveluiden tarjoamiseen. Lisäksi meillä on oikeus vaatia sinulta kaikkien niiden maksujen yhteismäärää, jotka sinun olisi vielä pitänyt maksaa (erityisesti jo tilatuista Premium-palveluista). Oikeutesi todistaa, ettei vahinkoa ole aiheutunut lainkaan tai että sitä on aiheutunut huomattavasti vähemmän, säilyy ennallaan.

§ 10 Turvallisuus

10.1 Käyttäjänä sinulla ei ole oikeutta käyttää mekanismeja, ohjelmistoja, ohjelmia tai muita rutiineja, jotka voivat häiritä järjestelmiämme. Et saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka voivat johtaa järjestelmien kohtuuttomaan ylikuormittumiseen. Erityisohjelmistojen käyttö, erityisesti sovelluksen tai yksittäisten toimintojen järjestelmälliseen tai automaattiseen hallintaan (botit, makrot), sovelluksen jäljentämiseen tai arviointiin, ei ole sallittua.

10.2 Sovelluksen ohjelmointivirheiden tai -virheiden hyödyntäminen, jotka voisivat olla käyttäjälle eduksi, on kielletty omiin ja/tai muiden tarkoituksiin. Jos havaitset virheitä, ilmoitat niistä meille välittömästi. Jos olet käyttänyt niitä, ne on korvattava mahdollisuuksien mukaan. Jos vikoja tai virheitä hyödynnetään tahallisesti tai julkistetaan Internetissä tai mobiilisovellusten kautta, tämä voi johtaa lisenssisopimuksen irtisanomiseen ilman ennakkoilmoitusta ja tilin poistamiseen.

10.3 On kiellettyä käyttää ohjelmistoja, jotka mahdollistavat “tiedonlouhinnan” tai muutoin keräävät sovelluksiin liittyviä tietoja.

§ 11 Sinun velvollisuutesi

11.1 Käyttäjänä olet vastuussa siitä, että tiedot, jotka annat meille rekisteröitymisen yhteydessä ja premium-palvelujen käytön yhteydessä, ovat totuudenmukaisia ja täydellisiä. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi kaikista tietojen muutoksista ja vahvistamaan tietojen oikeellisuuden pyydettäessä.

11.2 Käyttäjänä pidättäydyt tekemästä mitään sellaista, mikä vaarantaa tai häiritsee sovelluksen toimintaa ja toimivuutta.

§ 12 Oikeuksien myöntäminen

12.1 Mobiilisovellukset edellyttävät ohjelmiston asentamista loppulaitteeseesi (“Mobiilisovellusohjelmisto”). Käyttäjänä olet tietoinen siitä, että meillä on kaikki oikeudet mobiilisovellusohjelmistoon ja tarvittaessa lisenssinantajillamme. Annamme tämän mobiilisovellusohjelmiston sinun käyttöösi ja myönnämme sinulle yksinkertaiset käyttöoikeudet yksityiseen käyttöön päätelaitteellasi. Mobiilisovellusohjelmistoa ei myöskään saa kopioida tai asettaa julkisesti saataville Internetissä tai verkon kautta tai tallentaa tietovälineille. Lisäksi muokkaaminen, purkaminen, purkaminen ja käänteissuunnittelu on kielletty. Myös kolmansien osapuolten yllyttäminen tai avunanto tällaisiin tekoihin on kielletty. Voimme peruuttaa tämän oikeuksien myöntämisen milloin tahansa ilman perusteluja. Tässä tapauksessa sinun on käyttäjänä poistettava mobiilisovellusohjelmisto loppulaitteestasi. Myönnettyjen oikeuksien käyttöoikeus päättyy viimeistään silloin, kun lisenssisopimus päättyy.

12.2 Näiden yleisten sopimusehtojen 12.1 §:n lisäksi mobiilisovellukseen sovelletaan kauppojen käyttöehtoja ja niissä myönnettyjä oikeuksia. Näin ollen sinulle Käyttäjänä myönnetään yksinkertaiset käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön millä tahansa omistamallasi ja hallitsemallasi päätelaitteella ladattujen Mobiilisovellusten tai Mobiilisovellusten ohjelmistojen osalta.

12.3 Käyttäjänä korvaat meidät kaikilta vaatimuksilta, mukaan lukien vahingonkorvausvaatimukset, joita muut Käyttäjät tai muut kolmannet osapuolet esittävät meitä vastaan, koska heidän oikeuksiaan on loukattu sinun käyttäytymisesi ja/tai lähettämäsi sisällön tai tietojen vuoksi. Sinun on myös korvattava meille kaikki kohtuulliset kustannukset, joita meille aiheutuu tämän seurauksena, erityisesti kustannukset, joita meille aiheutuu mahdollisesta oikeudellisesta puolustautumisesta. Kaikki muut oikeuksemme ja vahingonkorvausvaatimuksemme säilyvät ennallaan. Edellä mainittuja velvoitteita ei sovelleta, jos et ole vastuussa kyseisestä rikkomuksesta. Jos sisältösi loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, hankit harkintamme mukaan ja omalla kustannuksellasi oikeuden käyttää sisältöä tai vapautat sisällön omistusoikeuksista. Jos palveluiden käyttösi loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, sinun on välittömästi lopetettava sopimuksen ja/tai lain vastainen käyttö pyydettäessä.

§ 13 Esteettömyys

Takaamme, että sovellusten saatavuus on 98 % vuotuisessa keskiarvossa. Tämä ei koske säännöllisen huollon aikoja, ylivoimaisesta esteestä johtuvaa käyttökelvottomuutta, ulkoista manipulointia tai muita ongelmia, jotka eivät ole meidän tai sijaisagenttiemme hallinnassa. Olemme vastuussa sovelluksen käyttökelvottomuudesta vain, jos kyse on tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos kyseessä on henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyteen kohdistuva vahinko.

§ 14 Takuu virheiden varalta ja vastuun rajoittaminen

14.1 Lisenssisopimus antaa sinulle käyttäjänä mahdollisuuden käyttää sovellusta sen nykyisessä versiossa. Olet tietoinen siitä, että tarjoamamme Sovellukset – kuten mikä tahansa ohjelmisto – eivät voi koskaan olla täysin virheettömiä.

14.2 Sinun havaitsemistasi vioista on ilmoitettava välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. Todisteiden säilyttämisen vuoksi sinun tulisi dokumentoida tämä tekstimuodossa (esim. faksilla, kirjeellä tai sähköpostilla) ja lähettää se meille. Luet kaikki ohjesivut ja FAQ-sivut sekä kaikki viestit foorumeilla ennen vikailmoituksen tekemistä.

14.3 Takuun ulkopuolelle jäävät viat, jotka perustuvat ulkoisiin tekijöihin, käyttäjän käyttövirheisiin tai ylivoimaiseen esteeseen.

14.4 Sitoudut toimimaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä sovelluksen vikojen korjaamisessa.

14.5 Periaatteessa meidän vastuumme on poissuljettu, ja se tapahtuu ainoastaan seuraavien määräysten mukaisesti. Olemme vastuussa vahingonkorvauksista ja turhien kulujen korvaamisesta (“vahingonkorvaukset”), jotka johtuvat sopimusvelvoitteiden tai sopimuksenulkoisten velvoitteiden rikkomisesta vain tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, henkeä, kehoa tai terveyttä koskevan vahingon tuottamuksellisesta tai tahallisesta aiheuttamisesta, olennaisen sopimusvelvoitteen tuottamuksellisesta tai tahallisesta rikkomisesta, laatutakuun ottamisesta, tuotevastuulain mukaisesta pakottavasta vastuusta sekä TKG:n 44a §:n soveltamisalasta tai muusta pakottavasta vastuusta.

Vahingonkorvaus aineellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta rajoittuu sopimuksen kannalta tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon, ellei se johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai perustu vastuuseen henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvasta vahingosta tai laatutakuun antamisesta tai perustu tuotevastuuseen.

14.6 Edellä kohdassa 14.5 mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan myös työntekijöidemme, osakkaidemme, edustajiemme, elinten ja niiden jäsenten sekä sijaisten henkilökohtaiseen vastuuseen.

14.7 Edellä mainitut määräykset eivät merkitse todistustaakan muuttumista sinun epäeduksesi.

14.8 Otamme nimenomaisesti etäisyyttä kaikkien sellaisten sivujen sisältöön, joihin on suoria tai epäsuoria viittauksia (ns. “linkkejä”) tarjouksestamme. Emme ota mitään vastuuta näistä sisällöistä ja sivuista. Sivujen sisällöstä vastaavat kyseisten sivujen tarjoajat.

§ 15 Tietosuoja

Tietoja keruun, käsittelyn ja käytön tyypistä, laajuudesta, sijainnista ja tarkoituksesta sopimuksen osalta sekä tilausten toteuttamiseen ja uutiskirjeen lähettämiseen tarvittavista henkilötiedoista sekä oikeudestasi saada tietoja ja oikeudestasi tietojen oikaisemiseen, estämiseen ja poistamiseen on tietosuojasäännöissä.

§ 16 Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisu

16.1 Sovellusta koskevissa kysymyksissä ja muissa tiedusteluissa ota meihin yhteyttä osoitteeseen info@cargotourapp.com.

16.2 EU:n komissio tarjoaa verkkoalustan kuluttajien ja verkkokauppiaiden väliseen tuomioistuinten ulkopuoliseen verkkovälitteiseen riidanratkaisuun (“ODR-alusta”). ODR-foorumiin pääsee seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Voit ottaa meihin yhteyttä ODR-foorumin kautta. Otamme tällöin yleensä suoraan yhteyttä sinuun, sillä emme ole velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

§ 17 Lainvalinta / Oikeuspaikka

17.1 Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen (CISG) ja lainvalintasääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle.

17.2 Teidän kanssanne käytävissä riita-asioissa sovelletaan lakisääteistä oikeuspaikkaa, mikäli teillä on yleinen oikeuspaikka Saksan liittotasavallassa. Kauppiaiden, julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai julkisoikeudellisten erityisrahastojen kanssa tehtävistä oikeustoimista johtuvissa riitatapauksissa sovitaan kaikissa tapauksissa Hampurin tuomioistuinten yksinomaisesta toimivallasta.

Viimeksi päivitetty: 11 kesäkuuta 2021