A használat alapvető feltételei

A CargoTour a legjobb tudása és meggyőződése szerint nyújtja szolgáltatásait. Ez azonban semmiképpen sem mentesíti Önt a biztonságos és a törvényeknek megfelelő vezetés felelőssége alól. Az alkalmazás használatával azonban Ön elfogadja az alábbi alapvető feltételeket:

A közlekedési táblák elsőbbsége: Az alkalmazásban található közlekedési táblák nem helyettesítik és nem korlátozzák az úton lévő közlekedési táblák mindenkori érvényességét. Ha az úton lévő közlekedési táblák eltérnek az alkalmazásban szereplő utasításoktól, a valós közlekedési táblák mindig elsőbbséget élveznek az alkalmazásban lévő táblákkal szemben.

Felelősségteljes vezetés: Mindig kellő körültekintéssel vezessen, figyelembe véve az aktuális út-, időjárási és közlekedési körülményeket, az érvényes szabályoknak és törvényeknek megfelelően. Az alkalmazás használatával Ön elismeri, hogy saját felelőssége, hogy biztonságosan és a közlekedési szabályoknak megfelelően vegyen részt a forgalomban. Nem vállalunk felelősséget az Ön közúti magatartásáért.

Az adatok aktualitása: Bár a térkép és a forgalmi adatok rendszeresen frissülnek, a tényleges közúti forgalom állandóan változik. Ezért nem garantáljuk vagy garantáljuk az információk pontosságát vagy teljességét.

Online frissítések: Bár ez az alkalmazás offline használatra is kínál egyes funkciókat, a helyes és teljes körű használathoz internetkapcsolat szükséges. A navigáció során is folyamatosan történik adatcsere az Ön készüléke és a szervereink között, hacsak Ön ezt technikailag nem akadályozza meg. Az internetkapcsolat elérhetőségéért és a kapcsolódó költségekért Ön felel. Az ebből eredő költségek kizárólag Önt terhelik.

Térképek a HERE-től: Ez az alkalmazás a HERE Global B.V. és üzleti partnereinek szoftvereit és térképeit licenceli. Nem vállalunk felelősséget a licencadóink tartalmainak és szolgáltatásainak pontosságáért vagy elérhetőségéért. A tartalom és a szoftverszolgáltatások bármilyen, ezen alkalmazáson kívüli felhasználásához, tárolásához vagy sokszorosításához a HERE Global B.V. kifejezett hozzájárulása szükséges. A HERE tartalma “úgy, ahogy van” alapon kerül licencelésre. Sem mi, sem a HERE nem vállalunk semmilyen garanciát vagy felelősséget a tartalom pontosságáért, teljességéért vagy elérhetőségéért.

§ 1 A feltételek érvényessége, a feltételek módosítása

1.1 A CargoTour, képviseli: Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Mi”) egy mobilalkalmazás (“Alkalmazás”), amelyet Ön mint felhasználó (“Felhasználó”) használhat.

Az Alkalmazás keretében nyújtott szolgáltatások és előnyök kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) alapján kerülnek nyújtásra. A jelen ÁSZF mobilalkalmazások esetében az adott alkalmazás megrendelési folyamata során, valamint az alkalmazás weboldalain is közzétételre kerül. Ott bármikor megtekinthetők és kinyomtathatók.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával licencszerződést kötünk Önnel. Amikor regisztrálja fiókját, Ön mint felhasználó elfogadja a szolgáltatásainkra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket azáltal, hogy bejelöli az “Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” opciót, és rákattint a regisztráció gombra.

1.3 Jogunkban áll a jövőbeni hatállyal módosítani az Általános Szerződési Feltételeket és egyéb feltételeket. Ezeket a módosításokat csak alapos okokból, különösen új technikai fejlesztések, szolgáltatásaink bővítése, a jogszabályok vagy az ítélkezési gyakorlat változása vagy más hasonló okok miatt hajtjuk végre. Ha az Ön és köztünk fennálló szerződéses egyensúlyt a módosítás jelentősen megzavarja, a módosítást nem szabad végrehajtani. A módosításokhoz továbbá az Ön hozzájárulása szükséges. Felhasználóként Ön beleegyezik, hogy az Általános Szerződési Feltételek változásairól az Ön által legutóbb megadott e-mail címre küldött e-mailben értesüljön. A módosítások elfogadottnak tekintendők, ha Ön a kézhezvételtől számított 8 héten belül írásban vagy szöveges formában (pl. e-mailben vagy faxon) nem emel kifogást (“kifogásolási időszak”). Erre a körülményre külön utalni fogunk a módosítási értesítésben. Felhasználóként javasoljuk, hogy a bizonyítékok megőrzése érdekében kifogását írásban vagy e-mailben küldje el nekünk. Ez utóbbi esetben célszerű a tárgysorban feltüntetni az alkalmazás nevét és az Ön nevét.

1.4 Ha Ön mint Felhasználó a kifogásolási határidőn belül nem emel kifogást a módosított Feltételek ellen, vagy ha a módosítási értesítés kézhezvétele ellenére továbbra is használja a Játékokat, a módosított vagy kiegészítő Feltételek hatályba lépnek Önnel szemben.

Ha Ön mint Felhasználó a kifogásolási határidőn belül kifogást emel, Ön és mi jogosultak vagyunk a jelen Feltételek 10. pontja szerint felmondani a licencszerződést vagy a prémium licencszerződést, és az esetleges felmondási idő lejárta után törölni a fiókot. A felmondási időszak alatt előre befizetett szolgáltatási díjakat arányosan visszatérítjük Önnek. A változásokról szóló értesítésben külön felhívjuk az Ön figyelmét a kifogásolási és törlési lehetőségre, a felmondási időre és a jogi következményekre, különösen a kifogás elmulasztása esetén.

2. § Szerződéskötés, ingyenes licencszerződés

2.1 Felhasználóként Ön szerződést köthet velünk az Alkalmazások ingyenes használatára (“licencszerződés”). Ön nem tarthat igényt sem licencszerződésre, sem a Szolgáltatások vagy a Prémium szolgáltatások használatára. A licencszerződést mi és Ön bármikor indoklás nélkül felmondhatja, a Szolgáltatások pedig bármikor indoklás nélkül megszüntethetők.

2.2 Alkalmazásainkat csak olyan személyek számára kínáljuk, akik legalább 16 évesek. Ennél fiatalabb személyek nem használhatják Alkalmazásainkat.

2.3 A Szolgáltatások ingyenes használatára vonatkozó licencszerződés az Ön által kitöltött és elküldött regisztrációs űrlap adatainak beérkezésétől, valamint a fiók aktiválásától és a jelen feltételek 1.2. § szerinti elfogadásától lép hatályba.

2.4. A 2.3. pontban említett ingyenes licencszerződésen felül fizetős szolgáltatásokat kínálunk ellenérték fejében (“Prémium szolgáltatások”). Felhasználóként lehetősége van választani, hogy igénybe kívánja-e venni ezeket a szolgáltatásokat vagy sem. E szolgáltatások igénybevétele előtt egyértelmű jelöléssel tájékoztatjuk Önt a fizetési kötelezettségéről, és az igénybevételt kifejezetten meg kell erősítenie. A prémium szolgáltatásokra vonatkozó további részleteket és információkat, különösen a szerződés megkötésére, az adott prémium szolgáltatások leírására, a díjra és a lemondási szabályokra vonatkozó információkat a 8. §-ban a “Prémium licencszerződés” alatt szabályozza.

2.5 A licencszerződéseket Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051, mint szerződő partnerrel kötjük. További információkat rólunk, különösen elérhetőségeinket (fax, e-mail) a honlapjainkon az “Impresszum” alatt találja.

§ 3 Mobilalkalmazások

3.1 Az Alkalmazásokat különböző szolgáltatókon keresztül (pl. Amazon az App Store-on keresztül és a Google a Google Play Store-on keresztül) (“Áruházak”) mobilalkalmazásként ingyenesen kínáljuk letöltésre. Felhasználóként Ön a Mobilalkalmazásokat úgy használhatja, hogy az adott Mobilalkalmazást letölti valamelyik Áruházból a készülékére.

3.2 A Mobil Alkalmazás ingyenes használatára vonatkozó licencszerződés a Mobil Alkalmazás végkészülékére történő letöltésével és a jelen Feltételek 1.2. § szerinti elfogadásával jön létre.

3.3 A 3.2. pontban említett ingyenes licencszerződésen felül Ön mint felhasználó prémium szolgáltatásokat is vásárolhat az adott Mobilalkalmazás Áruházban (ún. alkalmazáson belüli vásárlások). Ön választhat, hogy kíván-e alkalmazáson belüli vásárlásokat végrehajtani vagy sem. A fizetési kötelezettségéről egyértelmű jelöléssel tájékoztatjuk, és a használatot kifejezetten meg kell erősítenie a “Vásárlás” mezőre vagy hasonlóra kattintva.

3.4 Az Üzletek használati feltételein túlmenően a jelen feltételek a díjköteles prémium szolgáltatások használatára is vonatkoznak. A prémium szolgáltatásokra vonatkozó további részleteket és információkat, különösen a szerződés megkötésére, az adott prémium szolgáltatások leírására, a díjra és a lemondási szabályokra vonatkozó információkat a 7. §-ban a “Prémium licencszerződés” alatt szabályozza.

3.5 A licencszerződések a Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051, mint szerződéses partnerrel és nem az adott üzletekkel jönnek létre. A licencelt mobilalkalmazásért és annak tartalmáért kizárólag mi és nem az üzletek vagyunk felelősek. Kérjük, hogy a mobilalkalmazásokkal kapcsolatos panaszok, reklamációk vagy kérdések esetén forduljon hozzánk. További információkat rólunk, különösen az elérhetőségeket (fax, e-mail), a cégjegyzékszámot és a képviseletünkre jogosult személyek nevét a weboldalainkon az “Impresszum” alatt találja.

3.6 Felhasználóként Ön vállalja, hogy nem használja a mobilalkalmazást olyan módon, amely nem egyeztethető össze a Felhasználási és Licencfeltételekkel vagy az Ön és az Üzletek közötti bármely más megállapodással, vagy sérti azokat.

3.7 Az érintett Kereskedők nem felelősek a Mobilalkalmazással kapcsolatos karbantartás és támogatás biztosításáért.

3.8 Az Ön által a Fizetős Prémium Szolgáltatásokkal kapcsolatban támasztott bármely követelés, beleértve, de nem kizárólagosan, a hibák szavatosságán alapuló követeléseket vagy a teljesítés felfüggesztésére vonatkozó egyéb jogokat, nem a Kereskedőkkel szemben, hanem velünk mint szerződéses partnerekkel szemben érvényesíthető. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alkalmazandók. A szavatossági jogokra és felelősségi körünkre vonatkozó rendelkezések a jelen feltételek 14. §-ában találhatók.

3.9 Abban az esetben, ha a Mobilalkalmazás és/vagy az Önnel mint felhasználóval kötött licencszerződés harmadik személyek jogait sérti, a szerzői jogi igények megvédéséért és rendezéséért kizárólag mi vagyunk felelősek, és nem az az Áruház, amelyen keresztül a Mobilalkalmazást letöltötték.

3.10 A Store-on keresztül letöltött Mobil Alkalmazás esetében a következő korlátozást kell betartani:

Nem tölthet le Mobil Alkalmazást, ha Ön olyan ország lakosa, amely az Egyesült Államok kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya a terrorizmust támogató országként jelölt meg. Ezért a Mobil Alkalmazásoknak a Store-on keresztül történő letöltésével Ön, a felhasználó, kijelenti és szavatolja, hogy nem tartózkodik olyan országban, amely az Egyesült Államok kormánya által embargó alá helyezett vagy az Egyesült Államok kormánya által “terrorizmust támogató” országként megjelölt ország, és hogy nem szerepel az Egyesült Államok kormányának “tiltott vagy korlátozás alá eső felek” listáján.

3.11 Azok az üzletek, amelyeken keresztül a Mobilalkalmazásokat megvásárolják, harmadik fél kedvezményezettjei az Ön és köztünk létrejött szerződésnek, és mint harmadik fél kedvezményezettek jogosultak a jelen szerződés érvényesítésére Önnel szemben.

§ 4. szakasz Számlák

4.1 A licencszerződéssel Ön felhasználóként felhasználói fiókot (“Fiók”) kap.

4.2 Fiókot csak az Alkalmazásban lehet létrehozni.

4.3 Egy Fiók a mi kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem ruházható át, sem díj ellenében, sem ingyenesen. A fiókok több személlyel történő megosztása kifejezetten tilos.

4.4 Felhasználóként Ön vállalja, hogy a fiókjához tartozó bejelentkezési adatokat, jelszavakat és hozzáférési adatokat (együttesen “Hozzáférési adatok”) titokban tartja, és azonnal tájékoztat minket, amint tudomására jut vagy gyanúja merül fel, hogy illetéktelen harmadik személyek tudomást szereztek a hozzáférési adatokról. Ebben az esetben Ön megváltoztatja az adatait, vagy megváltoztatja azokat velünk. Ilyen esetben jogunk van arra is, hogy ideiglenesen blokkoljuk az Ön hozzáférését. Amint a hozzáférési adatokkal való visszaélés gyanúját Ön vagy egy harmadik fél által elkövetett visszaélés gyanúját a mi belátásunk szerint megcáfoltuk, Önt újra felhasználóvá tesszük.

4.5. Ha egy harmadik fél azért használja a fiókot, mert az Ön hibájából jutott hozzá az Ön hozzáférési adataihoz, úgy kezeljük, mintha Ön maga járt volna el.

4.6 Tilos más felhasználó fiókját használni.

4.7 Ha azt gyanítjuk, hogy a hozzáférési adatok egy harmadik fél tudomására jutottak, jogosultak vagyunk, de nem kötelesek, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni a hozzáférési adatokat vagy letiltani a fiókot. Erről haladéktalanul tájékoztatjuk Önt, és kérésére ésszerű időn belül új hozzáférési adatokat küldünk. A fiók ideiglenes zárolása vagy a hozzáférési adatok megváltoztatása miatt az Ön további követelései kizártak.

4.8 Az inaktív fiókokat mi törölhetjük. A licencszerződés ekkor automatikusan megszűnik.

§ 5 Szükséges műszaki berendezések

Az Alkalmazás használata kizárólag az Ön számítógépére, táblagépére, okostelefonjára vagy más végkészülékére (“Végkészülék”) helyileg telepített szoftverrel és internetkapcsolattal lehetséges. E szoftver és annak használatának költségeit, valamint az internetkapcsolattal kapcsolatos költségeket Ön viseli. Az Ön felelőssége, hogy a Végkészüléket olyan állapotban tartsa, amely lehetővé teszi a Játékok használatát. Ehhez nem nyújtunk támogatást.

§ 6. szakasz A szolgáltatás tartalma

7.1 Alkalmazásokat és egyéb szolgáltatási ajánlatokat nyújtunk technikai és üzemeltetési lehetőségeink keretein belül. Az Alkalmazások szolgáltatásait olyan felhasználók vehetik igénybe, akik licencszerződéssel és így fiókkal rendelkeznek.

7.2 Az általunk kínált Alkalmazásokat, szolgáltatásokat vagy prémium szolgáltatásokat saját belátásunk szerint felülvizsgáljuk és frissítjük, hogy azok a felhasználók minél szélesebb köre számára vonzóak maradjanak.

7.3 Fenntartjuk a jogot, hogy az Alkalmazás vagy annak bármely része működését indoklás nélkül megszüntessük.

7.4 Abban az esetben, ha Ön téves ajánlatot kap (pl. a Prémium Pontok helytelen vagy téves árazása), pl. technikai problémák miatt vagy az ajánlat harmadik fél beavatkozása vagy hasonló események miatti megszakítása miatt, kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy megtámadjuk a szerződést, ha egyáltalán létrejött ilyen szerződés, és az Ön számára nyújtott szolgáltatásokat az Ön által esetlegesen kifizetett összeg visszatérítése ellenében visszaköveteljük. Önt ugyanez a jog illeti meg, mint felhasználót.

§ 7. cikk Prémium licencszerződés

7.1 A prémium szolgáltatásokra vonatkozó szerződés (“prémium licencszerződés”) megkötése a mobilalkalmazásokon keresztül akkor jön létre, amikor Ön a prémium szolgáltatás kiválasztását követően a “Fizess most” vagy hasonló gombra kattint.

7.2 A Prémium Szolgáltatások közé tartozik különösen, de nem kizárólagosan, az Alkalmazások központi funkcióinak vagy további kényelmi funkcióknak a használata.

7.3 A Prémium Szolgáltatások tartalma, funkciói és követelményei a megrendelés időpontjában érvényesek, ahogyan azok a weboldalainkon és a mobilalkalmazásokban, valamint a megfelelő kosarakban megjelennek, és amelyeket ennek megfelelően a vonatkozó megrendelési visszaigazolásban elküldtünk Önnek.

7.4 Ön mint felhasználó általában egy bizonyos ideig használhatja a Prémium funkciókat. A funkciókat egy előfizetés keretében bocsátjuk az Ön rendelkezésére. Hacsak a termékkörben másként nem szerepel, az előfizetések a lejáratot követően azonos időtartamra megújulnak. Az előfizetés aktuális állapotát és időtartamát az alkalmazás felhasználói beállításaiban tekintheti meg.

7.5 Prémium szolgáltatások csak külön megrendeléssel vásárolhatók meg. Ez nem vonatkozik az Ön által kiválasztott ajánlat keretében történő automatikus megújításokra.

7.6 A meglévő előfizetéseket bármikor indoklás nélkül lemondhatja az aktuális időszak végén. A lemondás az előfizetések adminisztrációján keresztül történik az adott alkalmazásboltokban. Ön nem jogosult a már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszatérítésére. A lemondást követően is folytathatja a prémium szolgáltatások használatát a szerződéses időszak végéig.

7.7 A használat tekintetében a megrendelés időpontjában érvényes árak a megfelelő kosarakban megjelenő és az adott megrendeléshez tartozó megrendelés visszaigazolásában továbbított árak érvényesek. Az árak tartalmazzák az esetleges törvényes HÉA-t.

7.8 A mobilalkalmazások esetében az árak a megfelelő áruházakon (pl. App Store vagy Google Play Store) keresztül megjelenő és az adott megrendelésre vonatkozó visszaigazolásban továbbított árak szerint érvényesek. Az árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Mobilalkalmazások esetében a fizetések feldolgozása az adott áruházakon keresztül történik. Az áruházak használati és fizetési feltételei és a jelen általános szerződési feltételek alkalmazandók. Az Üzletek használati és fizetési feltételei és a jelen feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén az Üzletek használati és fizetési feltételei az irányadóak.

7.9 A szolgáltatási díjakat a Prémium Alkalmazás megvásárlásakor előre kell megfizetni.

7.10 Felhasználóként Ön nem jogosult meghatározott fizetési módra.

7.11 Fizetés elmulasztása esetén jogosultak vagyunk felfüggeszteni szolgáltatásainkat és letiltani a fiókot, függetlenül attól, hogy Ön továbbra is fizetésre kötelezett marad-e. Ezen időszak alatt nem számítunk fel szolgáltatási díjat.

7.12 Jogunkban áll a Prémium szolgáltatások árait saját belátásunk szerint megváltoztatni.

8. § Lemondási jog, a Prémium szolgáltatásokkal kapcsolatos lemondási szabályok
Lemondási szabályok

Lemondási jog

Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a jelen szerződést.

Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy nap.

Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztatnia kell minket (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-mail: info@cargotourapp.com ) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Használhatja ezt az elállási nyilatkozatmintát, amely nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül, attól a naptól számítva, amikor az Ön elállásáról szóló értesítést kézhez kaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). E visszatérítéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg; a visszatérítésért semmilyen körülmények között nem számítunk fel Önnek díjat.

Külön megjegyzés az elállási jog idő előtti lejártára vonatkozóan:

Az Ön elállási joga idő előtt megszűnik, ha a szerződés teljesítése az elállási határidő lejárta előtt megkezdődött, miután Ön mint felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárult, és elismerte, hogy ezért a szerződés teljesítésével elveszíti elállási jogát.

§ 9. szakasz A szerződés időtartama és megszűnése

9.1 Az Ön és köztünk létrejött Licencszerződés és/vagy Prémium Licencszerződés határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a konkrét ajánlatban másként nem rendelkezünk. A Prémium szolgáltatások nyújtására más rendelkezések is vonatkozhatnak.

9.2 Ha a licencszerződésre vonatkozóan nem állapodtak meg határozott időtartamban, a licencszerződés bármikor indoklás nélkül felmondható.

9.3 A Prémium megállapodást három (3) hónapos felmondási idővel felmondhatjuk. A rendes felmondást nem kell indokolni.

9.4 A fenti rendelkezések nem érintik mind a mi, mind az Ön azon jogát, hogy a licencszerződést vagy a prémium licencszerződést bármikor alapos okból felmondhassa.

9.5 Technikai okokból a fiók és az Ön felhasználói adatainak végleges törlésére csak néhány napos késéssel kerül sor.

9.6 Az Ön általi rendes felmondás vagy a mi általunk történő okszerű felmondás esetén Ön nem követelheti vissza az Ön által a felmondás hatályba lépésekor befizetett díjakat. Felhasználóként Ön a felmondás hatályba lépéséig használhatja a Prémium Pontokat, ezt követően azonban nem jogosult velünk szemben visszatérítési igényt érvényesíteni, különösen a még fel nem használt Prémium Szolgáltatásokra vonatkozóan. Ezt követően Ön már nem jogosult a Prémium Szolgáltatások nyújtására sem. Továbbá jogosultak vagyunk követelni az összes olyan díj teljes összegét, amelyet Önnek még meg kellett volna fizetnie (különösen a már megrendelt Prémium Szolgáltatásokért). Az Ön joga, hogy bizonyítsa, hogy nem vagy lényegesen kisebb kár keletkezett, változatlanul fennmarad.

§ 10. szakasz Biztonság

10.1 Felhasználóként Ön nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek, programok vagy egyéb rutinok használatára, amelyek megzavarhatják rendszereinket. Ön nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek a rendszerek indokolatlan túlterheléséhez vezethetnek. Ön nem használhat speciális szoftvereket, különösen az Alkalmazás vagy egyes funkciók szisztematikus vagy automatikus vezérlésére (botok, makrók), az Alkalmazás reprodukálására vagy értékelésére.

10.2 Tilos az Alkalmazás programozásában található hibák vagy hibák kihasználása, amelyek a felhasználót saját és/vagy mások céljaira előnyben részesíthetik. Ha hibákat fedez fel, köteles azonnal értesíteni minket. Ha Ön felhasználta azokat, akkor lehetőség szerint vissza kell téríteni. Ha a hibákat vagy hibákat szándékosan kihasználják vagy közzéteszik az interneten vagy mobilalkalmazásokon keresztül, az a licencszerződés előzetes értesítés nélküli felmondásához és a fiók törléséhez vezethet.

10.3 Tilos olyan szoftverek használata, amelyek lehetővé teszik az “adatbányászatot”, vagy más módon gyűjtenek információkat az alkalmazásokra vonatkozóan.

11. § Az Ön kötelezettségei

11.1 Felhasználóként Ön felelős azért, hogy a regisztráció során és a Prémium szolgáltatások használatával kapcsolatban megadott adatok helyesek és teljesek legyenek. Ön vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztat minket az adatokban bekövetkezett változásokról, és kérésre megerősíti az adatok pontosságát.

11.2 Felhasználóként tartózkodnia kell minden olyan cselekedettől, amely veszélyeztetheti vagy zavarhatja az Alkalmazás működését és működését.

§ 12. szakasz Jogok megadása

12.1 A mobilalkalmazásokhoz egy szoftver telepítése szükséges az Ön végkészülékére (“mobilalkalmazás-szoftver”). Felhasználóként Ön tudomásul veszi, hogy a Mobilalkalmazás-szoftverrel kapcsolatos valamennyi joggal mi rendelkezünk, illetve adott esetben a licencadóink. Ezt a Mobilalkalmazás-szoftvert az Ön rendelkezésére bocsátjuk, és az eszközén történő magáncélú használatra egyszerű használati jogokat biztosítunk Önnek. Ezen túlmenően a mobilalkalmazás-szoftver nem sokszorosítható, nem tehető nyilvánosan hozzáférhetővé az interneten vagy hálózaton keresztül, és nem tárolható adathordozón. Továbbá tilos a szerkesztés, dekompilálás, szétszerelés és visszafejtés. Tilos továbbá harmadik feleket ilyen cselekményekre vagy azokban való részvételre ösztönözni. Ezt az engedélyt bármikor, indoklás nélkül visszavonhatjuk. Ebben az esetben Ön mint felhasználó köteles törölni a mobilalkalmazás szoftverét az eszközéről. A megadott jogok használatára vonatkozó felhatalmazás legkésőbb a licencszerződés lejártával megszűnik.

12.2 A jelen feltételek 12.1. §-án túlmenően a mobilalkalmazásra az Üzletek használati feltételei és az ott biztosított jogok vonatkoznak. Ennek megfelelően Felhasználóként Ön a letöltött Mobilalkalmazások vagy a Mobilalkalmazások szoftvere tekintetében az Ön tulajdonában és ellenőrzése alatt álló bármely végberendezésen történő személyes használatra vonatkozó egyszerű használati jogokat kap.

12.3 Felhasználóként Ön köteles minket mentesíteni minden olyan követeléssel, beleértve a kártérítési igényeket is, amelyet más felhasználók vagy más harmadik felek velünk szemben érvényesítenek az Ön magatartása és/vagy az Ön által közzétett tartalom vagy adatok miatt bekövetkezett jogsérelem miatt. Ön köteles továbbá megtéríteni nekünk minden ésszerű költséget, amely ennek következtében felmerül, különösen a szükséges jogi védekezéssel kapcsolatban felmerülő költségeinket. Ez nem érinti a részünkről fennálló minden további jogot és kártérítési igényt. A fenti kötelezettségek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a szóban forgó jogsértésért nem Ön a felelős. Ha az Ön tartalma harmadik felek jogait sérti, akkor Ön köteles saját belátásunk szerint és saját költségén megszerezni a tartalom felhasználási jogát, vagy a tartalmat tulajdonjogoktól mentessé tenni. Ha a Szolgáltatások Ön által történő használata harmadik felek jogait sérti, Ön köteles a szerződés és/vagy törvénysértő használatot kérésünkre haladéktalanul beszüntetni.

§ 13 Elérhetőség

Garantáljuk az Alkalmazások éves átlagban 98%-os rendelkezésre állását. Ez nem foglalja magában a rendszeres karbantartási időszakokat, a vis maior, külső manipuláció vagy egyéb, a mi vagy meghatalmazott képviselőink ellenőrzési körén kívül eső problémák miatti elérhetetlenséget. Az Alkalmazás elérhetetlenségéért csak szándékos vagy súlyos gondatlanság, illetve élet-, testi épség- vagy egészségkárosodás esetén vállalunk felelősséget.

§ 14. szakasz Hibákra vonatkozó jótállás és a felelősség korlátozása

14.1 A licencszerződés lehetővé teszi, hogy Ön mint felhasználó az Alkalmazást annak aktuális verziójában használja. Ön tisztában van azzal, hogy az általunk kínált alkalmazások – mint minden más szoftver – soha nem lehetnek teljesen hibamentesek.

14.2 Az Ön által felfedezett hibákat a felfedezésük után azonnal jelenteni kell. Bizonyítási célból ezt szöveges formában (pl. faxon, levélben vagy e-mailben) dokumentálnia kell, és el kell küldenie nekünk. A hibák bejelentése előtt el kell olvasnia a súgó és a GYIK oldalakat, valamint a fórumban található összes üzenetet.

14.3 A külső hatások, az Ön részéről elkövetett működési hibák vagy a vis maior által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá.

14.4 Ön vállalja, hogy a lehető legnagyobb mértékben együttműködik az Alkalmazás hibáinak elhárításában.

14.5 Elvileg minden felelősségünk kizárt, és csak az alábbi rendelkezéseknek megfelelően történik. Kizárólag szerződéses vagy szerződésen kívüli kötelezettségszegésből eredő károkért és hiábavaló költségek megtérítéséért (“kár”) csak szándékos vagy súlyos gondatlanság, az élet, a test vagy az egészség gondatlan vagy szándékos megsértése, lényeges szerződéses kötelezettségek gondatlan vagy szándékos megszegése, minőségi garancia vállalása, a termékfelelősségi törvény szerinti kötelező felelősség, valamint a TKG 44a. § alkalmazási körén belül vagy egyéb kötelező felelősség miatt felelünk.

A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő kártérítés a szerződésre jellemző kárra korlátozódik, kivéve a szándékosság vagy súlyos gondatlanság, illetve az élet, testi épség vagy egészség sérüléséért való felelősség, illetve a minőségi garancia vállalása vagy a termékfelelősség esetét.

14.6. A 14.5. §-ban foglalt fenti felelősségi korlátozások alkalmazottaink, részvényeseink, képviselőink, szerveink és azok tagjai és helyettesei személyes felelőssége tekintetében is érvényesek.

14.7 A fenti rendelkezések nem jelentenek az Ön hátrányára történő bizonyítási teher megfordulást.

14.8 Kifejezetten elhatárolódunk minden olyan oldal tartalmától, amelyre közvetlenül vagy közvetve közvetlenül vagy közvetve hivatkoznak (ún. “linkek”) az ajánlatunkra. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a tartalomért és az oldalakért. Az oldalak tartalmáért az adott oldalak szolgáltatói felelősek.

§ 15. szakasz Adatvédelem

A szerződéssel kapcsolatos gyűjtés, feldolgozás és felhasználás jellegéről, terjedelméről, helyéről és céljáról, valamint a megrendelések teljesítéséhez, illetve hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatokról, továbbá a tájékoztatáshoz való jogáról, valamint a helyesbítéshez, zároláshoz és törléshez való jogáról az adatvédelmi rendelkezésekben talál információkat.

§ 16. szakasz Peren kívüli vitarendezés

16.1 Az alkalmazással kapcsolatos kérdésekkel és egyéb megkeresésekkel kapcsolatban kérjük, forduljon hozzánk a info@cargotourapp.com e-mail címen.

16.2 Az Európai Bizottság online platformot biztosít a fogyasztók és az online kereskedők közötti peren kívüli online vitarendezéshez (“ODR platform”). Az ODR-platform a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Az ODR-platformon keresztül léphet kapcsolatba velünk. Ezt követően általában közvetlenül felvesszük Önnel a kapcsolatot, mivel nem vagyunk kötelesek részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban.

§ 17. cikk Jogválasztás/joghatóság helye

17.1 A Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) és a kollíziós jog kivételével.

17.2 Az Önnel folytatott jogvitákra a törvényes joghatóság vonatkozik, amennyiben a Németországi Szövetségi Köztársaságban van általános joghatósága. A kereskedőkkel, közjogi jogi személyekkel vagy közjogi különalapokkal kötött jogügyletekkel kapcsolatban felmerülő jogviták esetén minden esetben a hamburgi bíróságok kizárólagos illetékessége kerül megállapításra.

Utolsó frissítés: 2021. június 11.