Termeni de utilizare de bază

CargoTour își oferă serviciile în cunoștință de cauză și în deplină cunoștință de cauză. Cu toate acestea, acest lucru nu vă scutește în niciun moment de responsabilitatea de a conduce în siguranță și în conformitate cu legea. Cu toate acestea, prin utilizarea aplicației, acceptați următoarele condiții de bază:

Precedența semnelor de circulație: Semnele de circulație din aplicație nu înlocuiesc sau restricționează în niciun moment valabilitatea semnelor de circulație de pe drum. În cazul în care semnele de circulație de pe drum diferă de instrucțiunile din aplicație, semnele de circulație reale au întotdeauna prioritate față de cele din aplicație.

Conducere responsabilă: Conduceți întotdeauna cu prudența cuvenită, având în vedere condițiile actuale de drum, meteo și de trafic, în conformitate cu normele și legile aplicabile. Prin utilizarea aplicației, recunoașteți că participarea în condiții de siguranță și conformitate în trafic este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. Nu ne asumăm nicio răspundere sau responsabilitate pentru comportamentul dumneavoastră pe drum.

Actualizarea datelor: Deși harta și datele de trafic sunt actualizate în mod regulat, traficul rutier real este supus unor schimbări constante. Prin urmare, nu garantăm și nu asigurăm acuratețea sau caracterul complet al informațiilor.

Actualizări online: Chiar dacă această aplicație oferă funcții individuale pentru utilizare offline, este necesară o conexiune la internet pentru o gamă corectă și completă de funcții. Chiar și în timpul navigării, datele sunt schimbate în mod constant între dispozitivul dvs. și serverele noastre, cu excepția cazului în care sunteți împiedicat din punct de vedere tehnic. Disponibilitatea conexiunii la internet și costurile aferente sunt responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. Costurile rezultate sunt suportate în întregime de dumneavoastră.

Hărți de la HERE: Această aplicație oferă licențe pentru software și hărți de la HERE Global B.V. și partenerii săi de afaceri. Nu suntem răspunzători pentru acuratețea sau disponibilitatea conținutului și a serviciilor licențiatorilor noștri. Orice utilizare, stocare sau reproducere a conținutului și a serviciilor software în afara acestei aplicații necesită acordul explicit al HERE Global B.V. Conținutul HERE este licențiat “ca atare”. Nici noi, nici AICI nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acuratețea, caracterul complet sau disponibilitatea Conținutului.

§ 1 Valabilitatea CGV, modificarea CGV

1.1 CargoTour, reprezentată de Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Noi”) este o aplicație mobilă (“Aplicația”) care poate fi utilizată de dumneavoastră în calitate de utilizator (“Utilizator”).

Serviciile și prestațiile furnizate în cadrul aplicației sunt furnizate exclusiv pe baza acestor Termeni și condiții generale (“TCG”). Aceste CGC sunt publicate pentru aplicațiile mobile în timpul procesului de comandă al aplicației respective și, de asemenea, pe paginile web ale aplicației. Acestea pot fi vizualizate în orice moment și pot fi tipărite.

1.2 Prin acceptarea Termenilor și condițiilor generale de utilizare, încheiem un contract de licență cu dumneavoastră. Atunci când vă înregistrați contul, în calitate de utilizator, acceptați TCG pentru serviciile noastre, bifând “Accept Termenii și condițiile generale” și făcând clic pe butonul de înregistrare.

1.3 Avem dreptul de a aduce modificări la CCG și la alți termeni și condiții cu efect pentru viitor. Vom face aceste modificări numai din motive întemeiate, în special din cauza unor noi evoluții tehnice, extinderi ale serviciilor noastre, modificări legislative sau jurisprudențiale sau alte motive echivalente. În cazul în care echilibrul contractual dintre dumneavoastră și noi este perturbat în mod semnificativ de modificare, aceasta nu se va efectua. În afară de aceasta, modificările necesită consimțământul dumneavoastră. În calitate de utilizator, sunteți de acord să fiți informat cu privire la modificările aduse la CCG prin e-mail la ultima adresă de e-mail furnizată de dumneavoastră. Se consideră că acestea au fost aprobate dacă nu vă opuneți în scris sau în format text (de exemplu, prin e-mail sau fax) în termen de 8 săptămâni de la primirea lor (“perioada de opoziție”). Vom semnala separat această circumstanță în notificarea de modificare. În calitate de utilizator, vă recomandăm să ne trimiteți obiecția dvs. în scris sau prin e-mail în scopul păstrării dovezilor. În acest din urmă caz, este recomandabil să indicați numele aplicației și numele dvs. în linia de subiect.

1.4 Dacă, în calitate de utilizator, nu obiectați la CGC modificate în perioada de obiecție sau dacă continuați să utilizați Jocurile în ciuda primirii notificării de modificare, CGC modificate sau suplimentare vor intra în vigoare față de dumneavoastră.

În cazul în care, în calitate de utilizator, vă opuneți în termenul stabilit, aveți dreptul, ca și noi, să reziliați contractul de licență sau contractul de licență premium în conformitate cu § 10 din prezentele CGC și să ștergeți contul după expirarea oricărui termen de preaviz. Orice taxă de servicii plătită în avans în perioada de reziliere vă va fi rambursată în mod proporțional. În notificarea modificărilor, vom indica în mod specific posibilitatea de opoziție și de reziliere, perioada de preaviz și consecințele juridice, în special în ceea ce privește lipsa de opoziție.

§ 2 Încheierea contractului, acord de licență gratuită

2.1 În calitate de utilizator, puteți încheia cu noi un contract privind utilizarea gratuită a aplicațiilor (“contract de licență”). Nu aveți nici o pretenție la un Contract de licență și nici o pretenție de a utiliza Serviciile sau Serviciile Premium. Contractul de licență poate fi reziliat de către noi și de către dumneavoastră în orice moment fără motiv, iar Serviciile pot fi întrerupte în orice moment fără motiv.

2.2 Oferim aplicațiile noastre numai persoanelor care au cel puțin 16 ani. Persoanele care sunt mai tinere nu pot utiliza aplicațiile noastre.

2.3 Contractul de licență pentru utilizarea gratuită a serviciilor intră în vigoare prin primirea datelor din formularul de înregistrare completat de dvs. și trimis către noi, prin activarea contului de către noi și prin acceptarea de către dvs. a acestor CGC în conformitate cu § 1.2. Contractul de licență este gratuit.

2.4 În plus față de contractul de licență gratuită menționat la punctul 2.3, oferim servicii contra cost (“Servicii Premium”). În calitate de utilizator, aveți posibilitatea de a alege să utilizați sau nu aceste servicii. Înainte de a utiliza aceste servicii, veți fi informat cu privire la obligația dumneavoastră de plată prin intermediul unui marcaj clar și trebuie să confirmați în mod expres utilizarea acestora. Detalii și informații suplimentare privind serviciile Premium, în special privind încheierea contractului, descrierea serviciilor Premium respective, taxa și politica de anulare sunt reglementate în § 8 la “Contractul de licență Premium”.

2.5 Acordurile de licență sunt încheiate cu Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051, în calitate de partener contractual. Informații suplimentare despre noi, în special datele noastre de contact (fax, e-mail), pot fi găsite la rubrica “Imprint” pe site-urile noastre.

§ 3 Aplicații mobile

3.1 Aplicațiile sunt oferite pentru descărcare gratuită ca aplicații mobile prin intermediul diferiților furnizori (de exemplu, Amazon prin App Store și Google prin Google Play Store) (“Magazinele”). În calitate de utilizator, puteți utiliza aplicațiile mobile descărcând aplicația mobilă respectivă dintr-un magazin pe dispozitivul dumneavoastră final.

3.2 Contractul de licență pentru utilizarea gratuită a aplicației mobile se încheie prin descărcarea aplicației mobile pe dispozitivul dumneavoastră final și prin acceptarea de către dumneavoastră a acestor CGC în conformitate cu § 1.2.

3.3 În plus față de contractul de licență gratuită menționat la punctul 3.2, în calitate de Utilizator puteți achiziționa servicii premium în magazinul respectiv pentru aplicații mobile (așa-numitele achiziții în aplicație). Aveți posibilitatea de a alege dacă doriți sau nu să faceți achiziții în aplicație. Veți fi informat cu privire la obligația dumneavoastră de a plăti printr-un marcaj clar și trebuie să confirmați în mod expres utilizarea prin apăsarea câmpului “Cumpără” sau similar.

3.4 În plus față de condițiile de utilizare a magazinelor, prezentele CGC se aplică în cazul utilizării serviciilor premium pentru care se percepe o taxă. Mai multe detalii și informații privind Serviciile Premium, în special cu privire la încheierea contractului, descrierea Serviciilor Premium respective, taxa și politica de anulare sunt reglementate în § 7 la “Contractul de licență Premium”.

3.5 Acordurile de licență se încheie cu Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051, în calitate de partener contractual, și nu cu magazinele respective. Noi singuri, și nu Magazinele, suntem responsabili pentru Aplicația mobilă licențiată și pentru conținutul acesteia. Vă rugăm să ne contactați în cazul unor plângeri, reclamații sau întrebări referitoare la aplicațiile mobile. Informații suplimentare despre noi, în special datele de contact (fax, e-mail), numărul de înregistrare în registrul comerțului și numele persoanelor autorizate să ne reprezinte pot fi găsite la rubrica “Imprint” pe site-urile noastre.

3.6 Sunteți de acord, în calitate de Utilizator, că nu veți utiliza Aplicația mobilă în niciun mod care să fie incompatibil cu sau să încalce Termenii de utilizare și Licența sau orice alt acord între dumneavoastră și Magazine.

3.7 Magazinele relevante nu sunt responsabile pentru furnizarea de întreținere și asistență în ceea ce privește Aplicația mobilă.

3.8 Orice pretenții din partea dumneavoastră în legătură cu Serviciile Premium plătite, inclusiv, dar fără a se limita la pretenții bazate pe garanția defectelor sau alte drepturi de suspendare a executării, nu vor fi formulate împotriva Magazinelor, ci împotriva noastră, în calitate de parteneri contractuali. Se aplică dispozițiile prezentelor CGC. Reglementările privind drepturile de garanție și domeniul nostru de răspundere pot fi găsite la § 14 din prezentele CCG.

3.9 În cazul în care Aplicația mobilă și/sau contractul de licență încheiat cu dvs. în calitate de utilizator încalcă drepturile unor terțe părți, numai noi, și nu magazinul prin care a fost descărcată Aplicația mobilă, suntem responsabili pentru apărarea și soluționarea pretențiilor privind drepturile de autor.

3.10 În cazul unei aplicații mobile descărcate prin intermediul Magazinului, trebuie să se respecte următoarea restricție:

Nu vi se permite să descărcați Aplicațiile mobile dacă sunteți rezident al unei țări care face obiectul unui embargo din partea guvernului Statelor Unite sau care este desemnată de guvernul Statelor Unite ca fiind o țară care sprijină terorismul. Prin urmare, atunci când descărcați Aplicații mobile prin intermediul Magazinului, dumneavoastră, Utilizatorul, declarați și garantați că nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargou din partea guvernului SUA sau care este desemnată de guvernul SUA ca fiind o țară care “sprijină terorismul”; și că nu vă aflați pe nicio listă a guvernului SUA cu “părți interzise sau restricționate”.

3.11 Magazinele prin intermediul cărora sunt achiziționate Aplicațiile mobile sunt terți beneficiari ai contractului dintre dumneavoastră și noi și, în calitate de terți beneficiari, au dreptul de a vă aplica acel contract.

§ 4 Conturi

4.1 Odată cu contractul de licență primiți un cont de utilizator (“Cont”) în calitate de utilizator.

4.2 Un Cont poate fi creat numai în cadrul Aplicației.

4.3 Un Cont nu este transferabil fără consimțământul nostru expres, fie în schimbul unei taxe, fie gratuit. Împărtășirea conturilor cu mai multe persoane este interzisă în mod expres.

4.4 În calitate de utilizator, vă angajați să păstrați secrete datele de logare, parolele și datele de acces (împreună “datele de acces”) pentru contul dvs. și să ne informați imediat ce aflați sau suspectați că terțe părți neautorizate au cunoștință de datele de acces. În acest caz, vă veți modifica datele sau le vom modifica noi. În acest caz, avem, de asemenea, dreptul de a vă bloca temporar accesul. Veți fi readmis ca utilizator de îndată ce suspiciunea de utilizare abuzivă a datelor de acces de către dumneavoastră sau de către terți a fost înlăturată, la discreția noastră.

4.5 În cazul în care o terță parte utilizează un cont pentru că a obținut datele dumneavoastră de acces din vina dumneavoastră, veți fi tratat ca și cum ați fi acționat dumneavoastră însuși.

4.6 Este interzisă utilizarea contului unui alt utilizator.

4.7 În cazul în care suspectăm că datele de acces au ajuns la cunoștința unor terțe părți, avem dreptul, dar nu suntem obligați, să modificăm datele de acces sau să blocăm contul fără notificare prealabilă. Vă vom informa imediat despre acest lucru și vă vom trimite noi date de acces într-o perioadă rezonabilă, la cerere. Sunt excluse alte pretenții din partea dumneavoastră ca urmare a blocării temporare a contului dumneavoastră sau a modificării datelor dumneavoastră de acces.

4.8 Conturile inactive pot fi șterse de către noi. Contractul de licență se va încheia automat.

§ 5 Echipament tehnic necesar

Utilizarea aplicației este posibilă numai prin intermediul unui software instalat local pe computerul, tableta, smartphone-ul sau alt dispozitiv final (“Dispozitiv final”), precum și printr-o conexiune la internet. Dumneavoastră suportați costurile pentru acest software și pentru utilizarea acestuia, precum și costurile aferente conexiunii la internet. Este responsabilitatea dvs. să păstrați Dispozitivul final într-o stare care să vă permită să utilizați Jocurile. Nu oferim niciun fel de sprijin în acest sens.

§ 6 Conținutul serviciului

7.1 Furnizăm aplicațiile și alte oferte de servicii în limita posibilităților noastre tehnice și operaționale. Serviciile aplicațiilor sunt deschise utilizatorilor care au un contract de licență și, prin urmare, au un cont.

7.2 Toate Aplicațiile, Serviciile sau Serviciile Premium oferite de noi vor fi revizuite și actualizate la discreția noastră pentru a le menține atractive pentru o gamă cât mai largă de Utilizatori.

7.3 Ne rezervăm dreptul de a întrerupe funcționarea aplicației sau a unor părți ale acesteia fără a oferi motive.

7.4. În cazul în care vi se fac oferte incorecte (de exemplu, stabilirea incorectă sau eronată a prețului punctelor Premium), de exemplu, din cauza unor probleme tehnice sau din cauza întreruperii ofertei prin intervenția unor terți sau a unor evenimente similare, ne rezervăm în mod expres dreptul de a contesta contractul, dacă un astfel de contract a fost încheiat, și de a revendica serviciile care v-au fost furnizate contra rambursării sumei plătite de dumneavoastră, dacă este cazul. Aveți același drept ca și un utilizator.

§ 7 Contract de licență Premium

7.1. Încheierea contractului pentru Serviciile Premium (“Contractul de licență Premium”) se încheie prin intermediul aplicațiilor mobile atunci când faceți clic pe butonul “Plătește acum” sau similar după selectarea Serviciului Premium.

7.2 Serviciile Premium includ în special, dar nu se limitează la utilizarea funcțiilor centrale ale aplicațiilor sau a funcțiilor de confort suplimentare.

7.3 Conținutul, funcțiile și cerințele Serviciilor Premium se aplică în momentul comenzii, așa cum sunt afișate pe site-urile noastre web și în aplicațiile mobile, precum și în coșurile de cumpărături corespunzătoare și v-au fost transmise în mod corespunzător în confirmarea comenzii respective.

7.4 De regulă, în calitate de Utilizator, puteți utiliza funcțiile Premium pentru o anumită perioadă de timp. Funcțiile vă sunt puse la dispoziție în cadrul unui abonament. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în zona produsului, abonamentele se reînnoiesc pentru o perioadă identică de timp după expirare. Puteți vizualiza starea actuală și durata abonamentului dvs. în setările de utilizator din cadrul aplicației.

7.5 Serviciile premium pot fi achiziționate numai prin plasarea unei comenzi separate. Acest lucru nu se aplică în cazul reînnoirilor automate în cadrul ofertei pe care ați selectat-o.

7.6 Puteți anula abonamentele existente în orice moment, fără a da motive, la sfârșitul perioadei curente. Anularea are loc prin intermediul gestionării abonamentelor din magazinele de aplicații respective. Nu aveți dreptul la o rambursare totală sau parțială a sumelor deja plătite. Chiar și după reziliere, puteți continua să utilizați Serviciile Premium până la sfârșitul perioadei contractuale.

7.7 În ceea ce privește utilizarea, prețurile se aplică în momentul comenzii, așa cum sunt afișate în coșurile de cumpărături corespunzătoare și transmise în confirmarea comenzii pentru comanda respectivă. Prețurile includ orice taxă pe valoarea adăugată legală aplicabilă.

7.8 În aplicațiile mobile, prețurile se aplică așa cum sunt afișate prin intermediul magazinelor respective (de exemplu App Store sau Google Play Store) și transmise în confirmarea comenzii pentru comanda respectivă. Prețurile includ orice taxă pe valoarea adăugată legală aplicabilă. În cazul aplicațiilor mobile, plățile sunt procesate prin intermediul magazinelor respective. Se aplică condițiile de utilizare și de plată ale magazinelor și, în plus, prezentele CGV. În cazul unor contradicții între CGV ale magazinelor și prezentele CGV, prevalează condițiile de utilizare și de plată ale magazinelor.

7.9 Taxele de serviciu sunt datorate în avans odată cu achiziționarea unei utilizări premium.

7.10 În calitate de utilizator, nu aveți dreptul la o anumită metodă de plată.

7.11 În caz de neplată, avem dreptul de a ne suspenda serviciile și de a bloca contul, indiferent de continuarea obligațiilor dumneavoastră de plată. În această perioadă nu se va percepe niciun comision de serviciu.

7.12 Avem dreptul de a modifica prețurile pentru Serviciile Premium la discreția noastră.

§ 8 Dreptul de anulare, politica de anulare în legătură cu Serviciile Premium
Politica de anulare

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a anula prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a da niciun motiv.

Perioada de retragere este de paisprezece zile de la data încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-mail: info@cargotourapp.com ) cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract printr-o declarație clară (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Puteți utiliza acest model de formular de retragere, care nu este obligatoriu.

Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți notificarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

Consecințele revocării

În cazul în care reziliați prezentul contract, trebuie să vă rambursăm toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), fără întârziere și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea de reziliere a prezentului contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod expres cu dumneavoastră; în niciun caz nu veți fi taxat pentru această rambursare.

Notă specială privind expirarea prematură a dreptului de retragere:

Dreptul dumneavoastră de retragere expiră înainte de termen dacă executarea contractului a început înainte de expirarea perioadei de retragere, după ce dumneavoastră, în calitate de utilizator, v-ați dat acordul expres în acest sens și ați recunoscut că, în consecință, vă pierdeți dreptul de retragere odată cu începerea executării contractului.

§ 9 Durata contractului și rezilierea

9.1 Contractul de licență și/sau contractul de licență Premium dintre dumneavoastră și noi se încheie pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care se stipulează altfel de către noi în oferta specifică. Dispoziții diferite se pot aplica la furnizarea de servicii Premium.

9.2. În cazul în care nu s-a convenit asupra unui termen specific pentru acordul de licență, acesta poate fi reziliat în orice moment, fără a se indica vreun motiv.

9.3 Contractul Premium poate fi reziliat de noi cu un preaviz de trei (3) luni. Nu este necesar să se motiveze încetarea ordinară.

9.4 Dreptul nostru și al dumneavoastră de a rezilia Contractul de licență sau Contractul de licență Premium în orice moment pentru motive întemeiate nu va fi afectat de prevederile de mai sus.

9.5 Din motive tehnice, ștergerea definitivă a contului și a datelor dumneavoastră de utilizator va avea loc numai după o întârziere de câteva zile.

9.6 În cazul unei rezilieri obișnuite din partea dvs. sau a unei rezilieri motivate din partea noastră, nu puteți solicita returnarea taxelor plătite de dvs. în momentul în care rezilierea devine efectivă. În calitate de utilizator, aveți posibilitatea de a utiliza Punctele Premium până la intrarea în vigoare a rezilierii, după care nu aveți dreptul la nicio cerere de rambursare împotriva noastră, în special pentru Serviciile Premium neutilizate încă. În acest caz, nu veți mai avea nicio pretenție la furnizarea de Servicii Premium. În plus, avem dreptul de a vă solicita suma totală a tuturor taxelor pe care ar fi trebuit să le plătiți în continuare (în special pentru Serviciile Premium deja comandate). Dreptul dumneavoastră de a dovedi că nu a avut loc niciun prejudiciu sau un prejudiciu semnificativ mai mic rămâne neafectat.

§ 10 Securitate

10.1 În calitate de utilizator, nu aveți dreptul de a utiliza mecanisme, software, programe sau alte rutine care ar putea interfera cu sistemele noastre. Nu aveți voie să luați nicio măsură care ar putea duce la o supraîncărcare nejustificată a sistemelor. Nu este permisă utilizarea de software special, în special pentru controlul sistematic sau automat al aplicației sau al funcțiilor individuale (bots, macro-uri), pentru reproducerea sau evaluarea aplicației.

10.2 Este interzisă exploatarea în scopuri proprii și/sau în scopuri ale altora a unor erori sau erori de programare a aplicației, care ar putea reprezenta un avantaj pentru utilizator. Dacă descoperiți erori, ne veți informa imediat despre acestea. În cazul în care le-ați utilizat, acestea trebuie rambursate în măsura în care este posibil. În cazul în care bug-urile sau erorile sunt exploatate în mod deliberat sau făcute publice pe internet sau prin intermediul aplicațiilor mobile, acest lucru poate duce la rezilierea contractului de licență fără preaviz și la ștergerea contului.

10.3 Este interzisă utilizarea de software care permite “extragerea de date” sau care colectează în alt mod informații legate de Aplicații.

§ 11 Obligațiile dumneavoastră

11.1 În calitate de utilizator, sunteți responsabil pentru a vă asigura că informațiile pe care ni le furnizați în timpul înregistrării și în legătură cu utilizarea serviciilor premium sunt adevărate și complete. Vă angajați să ne informați imediat cu privire la orice modificare a datelor și să confirmați corectitudinea datelor la cerere.

11.2 În calitate de utilizator, vă veți abține să faceți orice lucru care pune în pericol sau perturbă operarea și funcționarea aplicației.

§ 12 Acordarea de drepturi

12.1 Aplicațiile mobile necesită instalarea unui software pe dispozitivul dvs. final (“Software-ul aplicației mobile”). În calitate de utilizator, sunteți conștient de faptul că ne revin toate drepturile asupra Software-ului aplicației mobile și, dacă este cazul, asupra licențiatorilor noștri. Vă punem la dispoziție acest Software de aplicație mobilă și vă acordăm drepturi simple de utilizare pentru uz privat pe dispozitivul dumneavoastră final. În plus, Software-ul aplicației mobile nu poate fi reprodus sau făcut public pe internet sau prin intermediul unei rețele sau stocat pe suporturi de date. În plus, sunt interzise editarea, descompunerea, dezasamblarea și ingineria inversă. De asemenea, este interzisă instigarea unor terțe părți sau complicitatea la astfel de acte. Această acordare de drepturi poate fi revocată de către noi în orice moment, fără a oferi motive. În acest caz, dumneavoastră, în calitate de utilizator, sunteți obligat să ștergeți software-ul aplicației mobile de pe dispozitivul dumneavoastră final. Autorizația de a utiliza drepturile acordate expiră cel târziu la data expirării contractului de licență.

12.2 În plus față de § 12.1 din prezentele CGC, condițiile de utilizare a magazinelor și drepturile acordate în cadrul acestora se aplică Aplicației mobile. În consecință, dumneavoastră, în calitate de utilizator, vi se acordă drepturi simple de utilizare pentru uz personal pe orice dispozitiv final pe care îl dețineți și controlați în ceea ce privește aplicațiile mobile descărcate sau software-ul aplicațiilor mobile.

12.3 În calitate de utilizator, ne despăgubiți împotriva tuturor pretențiilor, inclusiv a pretențiilor de despăgubire, formulate de alți utilizatori sau de alte terțe părți împotriva noastră ca urmare a încălcării drepturilor lor prin comportamentul dumneavoastră și/sau prin conținutul sau datele postate de dumneavoastră. De asemenea, trebuie să ne rambursați orice costuri rezonabile suportate de noi ca urmare a acestui fapt, în special costurile suportate de noi pentru orice apărare legală care ar putea fi necesară. Toate celelalte drepturi și pretenții de despăgubire din partea noastră rămân neafectate. Obligațiile dumneavoastră de mai sus nu se aplică dacă nu sunteți responsabil pentru încălcarea în cauză. În cazul în care drepturile terților sunt încălcate de conținutul dvs., veți obține, la discreția noastră și pe cheltuiala dvs., dreptul de a utiliza conținutul sau veți face conținutul liber de drepturi de proprietate. În cazul în care drepturile unor terțe părți sunt încălcate prin utilizarea serviciilor, veți înceta imediat utilizarea cu încălcarea contractului și/sau a legii, la cererea noastră.

§ 13 Accesibilitate

Garantăm o disponibilitate a aplicațiilor de 98% în medie anuală. Aceasta nu include perioadele de întreținere periodică, inaccesibilitatea din cauza unor cazuri de forță majoră, manipulări externe sau alte probleme care nu pot fi controlate de noi sau de agenții noștri indirecți. Suntem răspunzători pentru inaccesibilitatea aplicației numai în cazul în care este vorba de intenție sau neglijență gravă sau în cazul în care este vorba de vătămarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății.

§ 14 Garanția pentru defecte și limitarea răspunderii

14.1 Contractul de licență vă oferă, în calitate de utilizator, posibilitatea de a utiliza Aplicația în versiunea sa actuală. Sunteți conștient de faptul că aplicațiile oferite de noi – ca orice software – nu pot fi niciodată complet lipsite de defecte.

14.2 Defectele descoperite de dvs. trebuie raportate imediat după descoperire. Din motive de păstrare a dovezilor, trebuie să documentați acest lucru sub formă de text (de exemplu, prin fax, scrisoare sau e-mail) și să ni-l trimiteți. Veți citi toate paginile de ajutor, paginile de întrebări frecvente și toate mesajele de pe forumuri înainte de a raporta orice defecțiune.

14.3 Defectele care se bazează pe influențe externe, erori de operare din partea dumneavoastră sau forță majoră sunt excluse din garanție.

14.4 Vă angajați să cooperați, în măsura în care este posibil, la remedierea defectelor din aplicație.

14.5 În principiu, orice răspundere din partea noastră este exclusă și are loc numai în conformitate cu următoarele prevederi. Suntem răspunzători pentru daune și rambursarea cheltuielilor inutile (“daune”) datorate încălcării obligațiilor contractuale sau necontractuale numai în caz de intenție sau neglijență gravă, în caz de vătămare din neglijență sau intenționată a vieții, a corpului sau a sănătății, în caz de încălcare din neglijență sau intenționată a obligațiilor contractuale materiale, din cauza asumării unei garanții de calitate, din cauza răspunderii obligatorii în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse, precum și în domeniul de aplicare al articolului 44a TKG sau din cauza altei răspunderi obligatorii.

Despăgubirile pentru nerespectarea obligațiilor contractuale materiale se limitează la daunele previzibile tipice pentru contract, cu excepția cazului în care acestea sunt cauzate de intenție sau de neglijență gravă sau se bazează pe răspunderea pentru vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății sau pe asumarea unei garanții de calitate sau pe răspunderea pentru produse.

14.6 Limitările de răspundere de mai sus de la § 14.5 se aplică, de asemenea, în ceea ce privește răspunderea personală a angajaților, acționarilor, reprezentanților, organelor și membrilor acestora, precum și a agenților de execuție.

14.7 Dispozițiile de mai sus nu implică o modificare a sarcinii probei în defavoarea dumneavoastră.

14.8 Ne distanțăm în mod expres de conținutul tuturor paginilor la care există trimiteri directe sau indirecte (așa-numitele “link-uri”) la oferta noastră. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru aceste conținuturi și pagini. Furnizorii paginilor respective sunt responsabili pentru conținutul acestor pagini.

§ 15 Protecția datelor

Informații despre tipul, domeniul de aplicare, locația și scopul colectării, prelucrării și utilizării în legătură cu contractul și datele cu caracter personal necesare pentru executarea comenzilor, precum și pentru expedierea buletinului informativ de către noi, precum și despre dreptul dvs. la informare și dreptul la rectificare, blocare și ștergere pot fi găsite în reglementările privind protecția datelor.

§ 16 Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

16.1 Pentru întrebări despre Aplicație și alte întrebări, vă rugăm să ne contactați la info@cargotourapp.com.

16.2. Comisia UE pune la dispoziție o platformă online pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor online (“platforma ODR”) între consumatori și comercianții online. Platforma ODR poate fi accesată la următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ne puteți contacta prin intermediul platformei ODR. De regulă, vă vom contacta direct, deoarece nu suntem obligați să participăm la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

§ 17 Alegerea legii aplicabile/ Locul de jurisdicție

17.1 Se aplică legislația Republicii Federale Germania, cu excepția Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG) și a conflictului de legi.

17.2 Pentru litigiile cu dumneavoastră, se aplică locul de jurisdicție legal, în măsura în care aveți un loc de jurisdicție general în Republica Federală Germania. În cazul unor litigii care decurg din tranzacțiile juridice cu comercianți, persoane juridice de drept public sau fonduri speciale de drept public, se convine asupra jurisdicției exclusive a instanțelor din Hamburg pentru toate cazurile.

Ultima actualizare: 11 iunie 2021