Osnovni pogoji uporabe

CargoTour ponuja svoje storitve po svojem najboljšem znanju in prepričanju. Vendar vas to v nobenem trenutku ne odvezuje odgovornosti za varno vožnjo in vožnjo v skladu z zakonom. Vendar pa z uporabo aplikacije sprejemate naslednje osnovne pogoje:

Prednost prometnih znakov: Prometni znaki v aplikaciji ne nadomeščajo ali omejujejo veljavnosti prometnih znakov na cesti v vsakem trenutku. Če se prometni znaki na cesti razlikujejo od navodil v aplikaciji, imajo pravi prometni znaki vedno prednost pred znaki v aplikaciji.

Odgovorna vožnja: Vedno vozite previdno in upoštevajte trenutne razmere na cesti, vremenske in prometne razmere v skladu z veljavnimi pravili in zakoni. Z uporabo aplikacije se zavedate, da ste sami odgovorni za varno udeležbo in upoštevanje cestnoprometnih predpisov. Za vaše ravnanje na cesti ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Aktualnost podatkov: Čeprav se zemljevid in prometni podatki redno posodabljajo, se dejanski cestni promet nenehno spreminja. Zato ne jamčimo za točnost ali popolnost podatkov.

Posodobitve prek spleta: Čeprav ta aplikacija ponuja posamezne funkcije za uporabo brez povezave, je za njeno pravilno in popolno uporabo potrebna internetna povezava. Tudi med navigacijo se med vašo napravo in našimi strežniki stalno izmenjujejo podatki, razen če to sami tehnično preprečite. Za razpoložljivost internetne povezave in s tem povezane stroške ste odgovorni sami. Nastale stroške nosite izključno vi.

Karte družbe HERE: Ta aplikacija licencira programsko opremo in zemljevide družbe HERE Global B.V. in njenih poslovnih partnerjev. Ne odgovarjamo za točnost ali razpoložljivost vsebin in storitev naših dajalcev licence. Za kakršno koli uporabo, shranjevanje ali razmnoževanje vsebine in storitev programske opreme zunaj te aplikacije je potrebno izrecno soglasje družbe HERE Global B.V. Vsebina družbe HERE je licencirana v obliki, v kakršni je. Niti mi niti družba HERE ne dajemo nobenega jamstva in ne prevzemamo nobene odgovornosti za točnost, popolnost ali razpoložljivost vsebine.

§ 1 Veljavnost pogojev, spremembe pogojev

1.1 CargoTour, ki ga zastopa Stefan Tieß Warthestraße 55, 12051 Berlin (“Mi”), je mobilna aplikacija (“Aplikacija”), ki jo lahko uporabljate vi kot uporabnik (“Uporabnik”).

Storitve in ugodnosti v okviru aplikacije se zagotavljajo izključno na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja (“SPP”). Ti splošni pogoji poslovanja so za mobilne aplikacije objavljeni med postopkom naročanja zadevne aplikacije in tudi na spletnih straneh aplikacije. Tam si jih lahko kadar koli ogledate in natisnete.

1.2 S sprejetjem splošnih pogojev z vami sklenemo licenčno pogodbo. Ko registrirate svoj račun, kot uporabnik sprejmete splošne pogoje za naše storitve, tako da označite “Sprejemam splošne pogoje” in kliknete gumb za registracijo.

1.3 Splošne pogoje in druge pogoje imamo pravico spremeniti z veljavnostjo za prihodnost. Te spremembe bomo izvedli le iz utemeljenih razlogov, zlasti zaradi novega tehničnega razvoja, razširitev naših storitev, sprememb zakonodaje ali sodne prakse ali drugih podobnih razlogov. Če bi sprememba bistveno posegla v pogodbeno ravnovesje med vami in nami, spremembe ne smemo izvesti. Poleg tega je za spremembe potrebno vaše soglasje. Kot uporabnik se strinjate, da vas o spremembah splošnih pogojev obveščamo po e-pošti na e-poštni naslov, ki ste ga nazadnje navedli. Šteje se, da so sprejete, če jim ne ugovarjate v pisni ali besedilni obliki (npr. po e-pošti ali faksu) v osmih tednih po prejemu (“rok za ugovor”). To okoliščino bomo posebej navedli v obvestilu o spremembi. Kot uporabniku vam priporočamo, da nam ugovor pošljete v pisni obliki ali po elektronski pošti, da ohranite dokaze. V slednjem primeru je priporočljivo, da v vrstici predmeta navedete ime aplikacije in svoje ime.

1.4 Če kot uporabnik v roku za ugovor ne ugovarjate spremenjenim pogojem ali če kljub prejemu obvestila o spremembi še naprej uporabljate igre, bodo spremenjeni ali dodatni pogoji začeli veljati za vas.

Če kot Uporabnik ugovarjate v roku za ugovor, imata vi in mi pravico odpovedati licenčno pogodbo ali licenčno pogodbo Premium v skladu z 10. členom teh Pogojev in izbrisati račun po izteku morebitnega odpovednega roka. Vse vnaprej plačane pristojbine za storitve v obdobju odpovedi vam bomo sorazmerno vrnili. V obvestilu o spremembah vas bomo posebej opozorili na možnost ugovora in preklica, rok za obvestilo in pravne posledice, zlasti v zvezi z neuspelim ugovorom.

§ 2 Sklenitev pogodbe, brezplačna licenčna pogodba

2.1 Kot uporabnik lahko z nami sklenete pogodbo o brezplačni uporabi aplikacij (“licenčna pogodba”). Nimate niti pravice do licenčne pogodbe niti pravice do uporabe storitev ali storitev Premium. Licenčno pogodbo lahko kadar koli brez razloga prekinemo mi in vi, prav tako lahko kadar koli brez razloga prenehamo uporabljati storitve.

2.2 Aplikacije ponujamo samo osebam, ki so stare najmanj 16 let. Osebe, ki so mlajše, naših aplikacij ne smejo uporabljati.

2.3 Licenčna pogodba za brezplačno uporabo storitev začne veljati po prejemu podatkov iz registracijskega obrazca, ki ste ga izpolnili in nam ga poslali, ter po naši aktivaciji računa in vašem sprejetju teh splošnih pogojev v skladu s § 1.2.

2.4 Poleg brezplačne licenčne pogodbe, omenjene v razdelku 2.3, ponujamo plačilne storitve proti plačilu (“Premium storitve”). Kot uporabnik imate možnost izbire, ali boste te storitve uporabljali ali ne. Pred uporabo teh storitev boste z jasno oznako obveščeni o obveznosti plačila, uporabo pa boste morali izrecno potrditi. Dodatne podrobnosti in informacije o storitvah Premium, zlasti o sklenitvi pogodbe, opisu zadevnih storitev Premium, pristojbini in politiki odpovedi, so urejene v § 8 pod “Licenčna pogodba Premium”.

2.5 Licenčne pogodbe so sklenjene z družbo Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051, kot pogodbenim partnerjem. Dodatne informacije o nas, zlasti naše kontaktne podatke (faks, e-pošta), najdete na naših spletnih straneh v razdelku “Vtis”.

§ 3 Mobilne aplikacije

3.1 Aplikacije so na voljo za brezplačen prenos kot mobilne aplikacije prek različnih ponudnikov (na primer Amazon prek trgovine App Store in Google prek trgovine Google Play) (“Trgovine”). Kot uporabnik lahko mobilne aplikacije uporabljate tako, da prenesete ustrezno mobilno aplikacijo iz Trgovine na svojo napravo.

3.2 Licenčna pogodba za brezplačno uporabo mobilne aplikacije je sklenjena s prenosom mobilne aplikacije na vašo končno napravo in s sprejetjem teh pogojev v skladu s členom 1.2.

3.3 Poleg licenčne pogodbe za brezplačno uporabo, navedene v razdelku 3.2, lahko kot uporabnik v ustrezni trgovini z mobilnimi aplikacijami kupite tudi premijske storitve (tako imenovani nakupi v aplikaciji). Odločite se lahko, ali boste opravili nakupe v aplikaciji ali ne. O svoji obveznosti plačila boste obveščeni z jasno oznako, uporabo pa morate izrecno potrditi s klikom na polje “Nakup” ali podobno.

3.4 Poleg pogojev uporabe trgovin se ti pogoji uporabljajo tudi za uporabo storitev Premium, ki so plačljive. Nadaljnje podrobnosti in informacije o Premium storitvah, zlasti o sklenitvi pogodbe, opisu posameznih Premium storitev, pristojbini in politiki odpovedi, so urejene v § 7 pod “Licenčna pogodba Premium”.

3.5 Licenčne pogodbe se sklepajo s podjetjem Stefan Tiess, Warthestraße 55, 12051 kot pogodbenim partnerjem in ne z ustreznimi trgovinami. Za licencirano mobilno aplikacijo in njeno vsebino smo odgovorni samo mi in ne trgovine. V primeru pritožb, reklamacij ali vprašanj v zvezi z mobilnimi aplikacijami se obrnite na nas. Dodatne informacije o nas, zlasti kontaktne podatke (faks, e-pošta), številko poslovnega registra in imena oseb, ki so pooblaščene za naše zastopanje, najdete na naših spletnih straneh v rubriki “Vtis”.

3.6 Kot uporabnik se strinjate, da mobilne aplikacije ne boste uporabljali na način, ki ni skladen ali krši pogoje uporabe in licenco ali katero koli drugo pogodbo med vami in trgovinami.

3.7 Zadevne Trgovine niso odgovorne za zagotavljanje vzdrževanja in podpore v zvezi z mobilno aplikacijo.

3.8 Kakršen koli vaš zahtevek v zvezi s plačljivimi premijskimi storitvami, med drugim vključno z zahtevki na podlagi jamstva za napake ali drugih pravic do prekinitve izvajanja, se ne uveljavlja proti Trgovcem, temveč proti nam kot pogodbenim partnerjem. Uporabljajo se določbe teh splošnih pogojev. Določbe o garancijskih pravicah in našem področju odgovornosti so na voljo v § 14 teh pogojev.

3.9 V primeru, da mobilna aplikacija in/ali licenčna pogodba z vami kot uporabnikom krši pravice tretjih oseb, smo za obrambo in poravnavo zahtevkov iz naslova avtorskih pravic odgovorni samo mi in ne Trgovina, prek katere je bila mobilna aplikacija prenesena.

3.10 V primeru mobilne aplikacije, prenesene prek Trgovine, je treba upoštevati naslednjo omejitev:

Če ste prebivalec države, za katero velja embargo ameriške vlade ali ki jo je ameriška vlada označila kot državo, ki podpira terorizem, ne smete prenesti Mobilnih aplikacij. Zato s prenosom mobilnih aplikacij prek Trgovine uporabnik izjavljate in jamčite, da se ne nahajate v državi, za katero velja embargo ameriške vlade ali ki jo je ameriška vlada označila kot državo, ki “podpira terorizem”, in da niste na nobenem seznamu “prepovedanih ali omejenih strank” ameriške vlade.

3.11 Trgovine, prek katerih se kupujejo mobilne aplikacije, so tretje osebe, upravičene do pogodbe med vami in nami, in imajo kot tretje osebe, upravičene do pogodbe, pravico uveljavljati to pogodbo proti vam.

§ Oddelek 4 Računi

4.1 Z licenčno pogodbo kot uporabnik prejmete uporabniški račun (“račun”).

4.2 Račun je mogoče ustvariti samo v aplikaciji.

4.3 Računa ni mogoče prenesti brez našega izrecnega soglasja, ne glede na to, ali je prenos plačljiv ali brezplačen. Deljenje računov z več osebami je izrecno prepovedano.

4.4 Kot uporabnik se zavezujete, da boste podatke za prijavo, gesla in podatke za dostop (skupaj “podatki za dostop”) za svoj račun ohranili v tajnosti in da nas boste takoj obvestili, ko boste izvedeli ali posumili, da so s podatki za dostop seznanjene nepooblaščene tretje osebe. V tem primeru boste spremenili svoje podatke ali pa jih bomo spremenili mi. V takem primeru imamo tudi pravico, da začasno blokiramo vaš dostop. Po naši presoji boste ponovno postali uporabnik takoj, ko bo ovržen sum, da ste vi ali tretja oseba zlorabili podatke za dostop.

4.5 Če tretja oseba uporablja račun, ker je po vaši krivdi pridobila vaše podatke za dostop, vas bomo obravnavali, kot da bi ravnali sami.

4.6 Uporaba računa drugega uporabnika je prepovedana.

4.7 Če sumimo, da so podatki za dostop postali znani tretji osebi, imamo pravico, vendar ne dolžnost, spremeniti podatke za dostop ali blokirati račun brez predhodnega obvestila. O tem vas bomo nemudoma obvestili in vam na zahtevo v razumnem roku poslali nove podatke za dostop. Vaši nadaljnji zahtevki zaradi začasne blokade računa ali spremembe podatkov za dostop so izključeni.

4.8 Neaktivne račune lahko izbrišemo mi. Licenčna pogodba bo v tem primeru samodejno prenehala veljati.

§ 5 Potrebna tehnična oprema

Uporaba aplikacije je mogoča le z uporabo programske opreme, ki je lokalno nameščena na vašem računalniku, tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali drugi končni napravi (“končna naprava”), in internetne povezave. Stroške te programske opreme in njene uporabe ter stroške, povezane z internetno povezavo, nosite vi. Vaša odgovornost je, da končna naprava ostane v stanju, ki vam omogoča uporabo iger. Za to ne zagotavljamo podpore.

§ Oddelek 6 Vsebina storitve

7.1 V okviru svojih tehničnih in operativnih zmožnosti zagotavljamo aplikacije in druge ponudbe storitev. Storitve aplikacij so na voljo uporabnikom, ki imajo licenčno pogodbo in s tem račun.

7.2 Vse aplikacije, storitve ali premijske storitve, ki jih ponujamo, bomo po lastni presoji pregledovali in posodabljali, da bodo privlačne za čim širši krog uporabnikov.

7.3 Pridržujemo si pravico, da brez navedbe razloga prenehamo z delovanjem aplikacije ali njenega dela.

7.4 V primeru, da prejmete napačno ponudbo (npr. nepravilno ali napačno ceno premijskih točk), npr. zaradi tehničnih težav ali prekinitve ponudbe zaradi posredovanja tretjih oseb ali podobnih dogodkov, si izrecno pridržujemo pravico, da izpodbijamo pogodbo, če je bila takšna pogodba sploh sklenjena, in zahtevamo vračilo opravljenih storitev proti povračilu zneska, ki ste ga morda plačali. Imate enako pravico kot uporabnik.

§ Člen 7 Licenčna pogodba Premium

7.1 Sklenitev pogodbe za storitve Premium (“licenčna pogodba Premium”) se prek mobilnih aplikacij sklene, ko po izbiri storitve Premium kliknete na gumb “Plačaj zdaj” ali podoben gumb.

7.2 Storitve Premium vključujejo zlasti uporabo osrednjih funkcij aplikacij ali dodatnih funkcij udobja, vendar niso omejene nanje.

7.3 Vsebina, funkcije in zahteve storitev Premium veljajo ob naročilu, kot so prikazane na naših spletnih straneh in v mobilnih aplikacijah ter v ustreznih nakupovalnih košaricah in ki so vam bile ustrezno poslane v ustrezni potrditvi naročila.

7.4 Premium storitve lahko kot uporabnik praviloma uporabljate za določeno časovno obdobje. Funkcije so vam na voljo v okviru naročniškega razmerja. Če v območju izdelka ni navedeno drugače, se naročnine po izteku podaljšajo za enako obdobje. Trenutno stanje in trajanje naročnine si lahko ogledate v uporabniških nastavitvah v aplikaciji.

7.5 Premium storitve lahko kupite le z ločenim naročilom. To ne velja za samodejna podaljšanja v okviru izbrane ponudbe.

7.6 Obstoječe naročnine lahko kadar koli prekličete brez navedbe razlogov ob koncu tekočega obdobja. Preklic opravite prek upravljanja naročnine v ustreznih trgovinah z aplikacijami. Do celotnega ali delnega vračila že plačanih zneskov niste upravičeni. Tudi po preklicu lahko še naprej uporabljate storitve Premium do konca pogodbenega obdobja.

7.7 V zvezi z uporabo veljajo cene ob naročilu, kot so prikazane v ustreznih košaricah in posredovane v potrditvi naročila za ustrezno naročilo. Cene vključujejo morebitni zakonsko predpisani davek na dodano vrednost.

7.8 Pri mobilnih aplikacijah veljajo cene, kot so prikazane prek ustreznih trgovin (npr. App Store ali Google Play Store) in so posredovane v potrditvi naročila za ustrezno naročilo. Cene vključujejo morebitni zakonsko predpisani DDV. V primeru mobilnih aplikacij se plačila obdelujejo prek ustreznih trgovin. Uporabljajo se pogoji uporabe in plačila trgovin ter ti splošni pogoji poslovanja. V primeru neskladja med pogoji uporabe in plačila trgovin ter temi pogoji prevladajo pogoji uporabe in plačila trgovin.

7.9 Pri nakupu aplikacije Premium je treba pristojbine za storitve plačati vnaprej.

7.10 Kot uporabnik niste upravičeni do določenega načina plačila.

7.11 V primeru neplačila smo upravičeni do začasne prekinitve storitev in blokade računa, ne glede na to, ali ste še vedno dolžni plačati. V tem obdobju ne bomo zaračunavali nadomestila za storitve.

7.12 Po lastni presoji smo upravičeni spremeniti cene za storitve Premium.

§ 8 Pravica do odpovedi, pravila za odpoved v zvezi s storitvami Premium
Pravila o odpovedi

Pravica do odpovedi

To pogodbo imate pravico odpovedati v 14 dneh brez navedbe razloga.

Rok za odpoved je štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe obvestiti (Stefan Tiess, Warthestrasse 55, 12051 Berlin; e-pošta: info@cargotourapp.com ) z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali e-pošti). Uporabite lahko ta vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen.

Za spoštovanje odstopnega roka zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom odstopnega roka.

Posledice odstopa od pogodbe

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v 14 dneh po dnevu, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe, povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali način dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponujamo mi). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno ne dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.

Posebno opozorilo o predčasnem izteku pravice do odstopa od pogodbe:

Pravica do odstopa od pogodbe predčasno preneha veljati, če se je pogodba začela izvajati pred iztekom roka za odstop od pogodbe, potem ko ste kot uporabnik v to izrecno privolili in ugotovili, da ste s tem izgubili pravico do odstopa od pogodbe ob njeni izpolnitvi.

§ Oddelek 9 Trajanje in prenehanje pogodbe

9.1 Licenčna pogodba in/ali pogodba o licenci Premium med vami in nami je sklenjena za nedoločen čas, razen če v posebni ponudbi ne določimo drugače. Za zagotavljanje storitev Premium lahko veljajo druge določbe.

9.2 Če licenčna pogodba ni bila sklenjena za določen čas, jo lahko kadar koli prekinete brez navedbe razlogov.

9.3 Pogodbo o storitvah Premium lahko prekinemo z odpovednim rokom treh (3) mesecev. Za navadno prekinitev ni treba navesti razlogov.

9.4 Zgornje določbe ne vplivajo na našo in vašo pravico, da licenčno pogodbo ali licenčno pogodbo Premium kadar koli prekinete iz utemeljenega razloga.

9.5 Zaradi tehničnih razlogov se dokončni izbris računa in vaših uporabniških podatkov izvede šele z nekajdnevno zamudo.

9.6 V primeru redne odpovedi z vaše strani ali odpovedi z naše strani iz upravičenega razloga ne morete zahtevati vračila pristojbin, ki ste jih plačali ob začetku veljavnosti odpovedi. Kot uporabnik boste lahko uporabljali točke Premium do začetka veljavnosti odpovedi, po tem pa ne boste upravičeni do kakršnih koli zahtevkov za povračilo do nas, zlasti za storitve Premium, ki jih še niste uporabili. Takrat tudi ne boste več upravičeni do zagotavljanja storitev Premium. Poleg tega smo upravičeni zahtevati celoten znesek vseh pristojbin, ki bi jih morali še plačati (zlasti za že naročene storitve Premium). Vaša pravica do dokazovanja, da škoda ni nastala ali da je bistveno manjša, ostaja nespremenjena.

§ Oddelek 10 Varnost

10.1 Kot uporabnik nimate pravice uporabljati mehanizmov, programske opreme, programov ali drugih postopkov, ki bi lahko posegali v naše sisteme. Ne smete izvajati ukrepov, ki bi lahko povzročili nerazumno preobremenitev sistemov. Ne smete uporabljati specializirane programske opreme, zlasti za sistematičen ali samodejen nadzor aplikacije ali posameznih funkcij (botov, makrov), za razmnoževanje ali vrednotenje aplikacije.

10.2 Prepovedano je izkoriščanje napak ali hroščev v programski opremi aplikacije, ki lahko dajejo prednost uporabniku, za lastne namene in/ali namene drugih. Če odkrijete napake, nas morate o tem nemudoma obvestiti. Če ste jih uporabili, jih je treba v največji možni meri povrniti. Če napake ali hrošče namerno izkoriščate ali objavite na internetu ali prek mobilnih aplikacij, lahko to povzroči prekinitev licenčne pogodbe brez odpovednega roka in izbris računa.

10.3 Prepovedana je uporaba programske opreme, ki omogoča “podatkovno rudarjenje” ali kako drugače zbira informacije o aplikacijah.

§ 11 Vaše obveznosti

11.1 Kot uporabnik ste odgovorni za to, da so podatki, ki nam jih posredujete med registracijo in v zvezi z uporabo storitev Premium, pravilni in popolni. Zavezujete se, da nas boste nemudoma obvestili o vseh spremembah podatkov in na zahtevo potrdili točnost podatkov.

11.2 Kot uporabnik se morate vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko ogrozila ali ovirala delovanje in delovanje aplikacije.

§ Oddelek 12 Podelitev pravic

12.1 Mobilne aplikacije zahtevajo namestitev programske opreme v vašo končno napravo (“programska oprema mobilne aplikacije”). Kot uporabnik se zavedate, da imamo vse pravice do programske opreme mobilne aplikacije mi in po potrebi naši izdajatelji licenc. To programsko opremo mobilne aplikacije vam damo na voljo in vam podelimo pravice preproste uporabe za zasebno uporabo v vaši napravi. Poleg tega programske opreme mobilne aplikacije ni dovoljeno razmnoževati ali dajati na voljo javnosti na internetu ali v omrežju ali shranjevati na nosilcih podatkov. Poleg tega je prepovedano urejanje, dekompiliranje, razstavljanje in obratno inženirstvo. Prav tako je prepovedano spodbujati tretje osebe k takšnim dejanjem ali sodelovanju pri njih. To dovoljenje lahko kadar koli prekličemo brez navedbe razlogov. V tem primeru ste kot uporabnik dolžni programsko opremo mobilne aplikacije izbrisati iz svoje naprave. Pooblastilo za uporabo podeljenih pravic preneha veljati najkasneje z iztekom veljavnosti vaše licenčne pogodbe.

12.2 Poleg odstavka 12.1 teh pogojev se za mobilno aplikacijo uporabljajo pogoji uporabe trgovin in v njih podeljene pravice. V skladu s tem se vam kot uporabniku v zvezi s prenesenimi Mobilnimi aplikacijami ali programsko opremo Mobilnih aplikacij podelijo enostavne pravice uporabe za osebno uporabo na kateri koli končni napravi, ki je v vaši lasti in pod vašim nadzorom.

12.3 Kot uporabnik nam morate povrniti škodo za vse zahtevke, vključno z odškodninskimi zahtevki, ki jih drugi uporabniki ali druge tretje osebe uveljavljajo proti nam zaradi kršitve njihovih pravic zaradi vašega ravnanja in/ali vsebine ali podatkov, ki ste jih objavili. Prav tako nam povrnete vse razumne stroške, ki jih imamo zaradi tega, zlasti stroške, ki jih imamo v zvezi s potrebno pravno obrambo. Vse nadaljnje pravice in odškodninski zahtevki z naše strani ostanejo nespremenjeni. Zgornje obveznosti ne veljajo, če niste odgovorni za zadevno kršitev. Če so z vašo vsebino kršene pravice tretjih oseb, morate po naši presoji in na lastne stroške pridobiti pravico do uporabe vsebine ali poskrbeti, da je vsebina prosta lastninskih pravic. Če so z vašo uporabo storitev kršene pravice tretjih oseb, morate na našo zahtevo nemudoma prenehati z uporabo, ki krši pogodbo in/ali zakon.

§ 13 Razpoložljivost

Zagotavljamo, da je razpoložljivost aplikacij v povprečju 98 % na letni ravni. To ne vključuje obdobij rednega vzdrževanja, nedostopnosti zaradi višje sile, zunanjih manipulacij ali drugih težav, na katere nimamo vpliva mi ali naši pooblaščeni predstavniki. Za nerazpoložljivost aplikacije smo odgovorni le v primeru namerne ali hude malomarnosti ali v primeru škode za življenje, telo ali zdravje.

§ Oddelek 14 Jamstvo za napake in omejitev odgovornosti

14.1 Licenčna pogodba vam kot uporabniku omogoča uporabo aplikacije v njeni trenutni različici. Zavedate se, da aplikacije, ki jih ponujamo – tako kot vsaka druga programska oprema – nikoli ne morejo biti popolnoma brez napak.

14.2 O napakah, ki jih odkrijete, morate poročati takoj, ko jih odkrijete. Za namene dokazovanja morate to dokumentirati v besedilni obliki (npr. po faksu, pismu ali elektronski pošti) in nam to poslati. Pred poročanjem o napakah morate prebrati vse strani s pomočjo in pogosto zastavljenimi vprašanji ter vsa sporočila na forumu.

14.3 Napake, ki so posledica zunanjih vplivov, napak pri delovanju z vaše strani ali višje sile, so izključene iz garancije.

14.4 Zavezujete se, da boste v največji možni meri sodelovali pri odpravljanju napak v aplikaciji.

14.5 Načeloma je vsakršna odgovornost z naše strani izključena in poteka le v skladu z naslednjimi določbami. Za škodo in povračilo jalovih stroškov (v nadaljevanju: škoda) zaradi kršitve pogodbenih ali nepogodbenih obveznosti odgovarjamo samo v primeru naklepa ali hude malomarnosti, v primeru malomarne ali namerne poškodbe življenja, telesa ali zdravja, v primeru malomarne ali namerne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, zaradi prevzema jamstva za kakovost, zaradi obvezne odgovornosti po Zakonu o odgovornosti za proizvode ter v okviru uporabe 44.a člena TKG ali zaradi druge obvezne odgovornosti.

Odškodnina zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je omejena na škodo, ki je značilna za pogodbo, razen v primerih naklepa ali hude malomarnosti ali odgovornosti za poškodbe življenja, telesa ali zdravja ali zaradi prevzema jamstva za kakovost ali odgovornosti za izdelek.

14.6 Zgornje omejitve odgovornosti iz člena 14.5 veljajo tudi za osebno odgovornost naših zaposlenih, delničarjev, zastopnikov, organov ter njihovih članov in namestnikov.

14.7 Zgornje določbe ne pomenijo prenosa dokaznega bremena v vašo škodo.

14.8 Izrecno se distanciramo od vsebine vseh spletnih strani, na katere se neposredno ali posredno sklicuje naša ponudba (t. i. “povezave”). Za njihovo vsebino in strani ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Za vsebino teh strani so odgovorni njihovi ponudniki.

§ Oddelek 15 Varstvo podatkov

Informacije o naravi, obsegu, kraju in namenu zbiranja, obdelave in uporabe v okviru pogodbe in osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo naročil ter za naše pošiljanje novic, ter o vaši pravici do obveščenosti in pravici do popravka, blokiranja in izbrisa so na voljo v določbah o varstvu podatkov.

§ Oddelek 16 Izvensodno reševanje sporov

16.1 Za vprašanja o aplikaciji in druga vprašanja se obrnite na nas na naslov info@cargotourapp.com.

16.2 Evropska komisija zagotavlja spletno platformo za izvensodno spletno reševanje sporov (“platforma ODR”) med potrošniki in spletnimi trgovci. Do platforme ODR lahko dostopate prek naslednje povezave: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Prek platforme ODR se lahko obrnete na nas. Praviloma bomo nato stopili v stik z vami neposredno, saj nam ni treba sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.

§ 17. člen Izbira prava/mestna pristojnost

17.1 Uporablja se pravo Zvezne republike Nemčije z izjemo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) in z izjemo kolizijskih pravil.

17.2 Za spore z vami se uporablja zakonska pristojnost, če imate splošno pristojnost v Zvezni republiki Nemčiji. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s pravnimi posli s trgovci, pravnimi osebami javnega prava ali posebnimi skladi javnega prava, je v vseh primerih dogovorjeno, da so v vseh primerih izključno pristojna sodišča v Hamburgu.

Zadnja posodobitev: 11. junij 2021